Architektonické prvky: arkýř a rizalit

Tento článek se zaměřuje na konstrukci krovu a střešního pláště u arkýře a rizalitu. Vysvětlíme rozdíl mezi arkýřem a rizalitem a poskytneme informace o jejich tvarech, konstrukci střechy, výhodách a nevýhodách. Dále se zaměříme na řešení detailu střechy a pokládku krytiny u arkýřů a rizalitů.
Architektonické prvky: arkýř a rizalit

Český výraz Arkýř vychází z latinského výrazu arcere (opevňovat, ohrazovat). Arkýř představuje architektonický, stavební prvek vystupující z průčelí hlavní budovy či z jejího nároží. Je posazen na nosnících, které vystupují ze zdiva (tzv. krákorce) nebo na trámech stropu nad přízemím. Na rozdíl od tzv. rizalitu (italsky risalto = výstupek) nevystupuje z průčelí od základů, ale až v některých z vyšších pater.

Rizalit představuje buď čelní, nebo postranní část průčelí stavby, která vystupuje po celé její výšce a hloubka postranních stěn může být až do hloubky několika okenních os. Rizalit může být vyšší nebo i nižší než celý zbytek budovy. V baroku býval opatřen ozdobnými architektonickými prvky jako věže či věžičky nebo samostatně tvarovanou střechou např. mansardovou.

rozdíl mezi arkýřem a rizalitem
Rychlá navigace

Konstrukce arkýře/rizalitu

Pokud si přejete postavit dům s arkýřem nebo rizalitem, musíte rozhodnout, jak bude vypadat střecha nad tímto výstupkem. Existují dvě možnosti, jak toto provést:

 1. První možnost je samostatná střecha. To znamená, že střecha nad arkýřem nebo rizalitem bude oddělená od hlavní střechy a bude mít své vlastní proporce. Tyto proporce budou zohledňovat tvar a vzhled hlavní střechy. Toto je vhodné řešení, pokud chcete, aby střecha nad arkýřem nebo rizalitem vypadala jako samostatný prvek domu.

 2. Druhou možností je integrovaná střecha. To znamená, že střecha nad arkýřem nebo rizalitem bude součástí hlavní střechy domu. Tento typ střechy bude pokládán společně s celou střechou budovy. To je výhodné řešení, pokud chcete, aby střecha nad arkýřem nebo rizalitem vypadala jako součást celé budovy.

Konstrukce střechy arkýře/rizalitu

Krovy pro arkýře a rizality: kroky k řešení

První fází konstrukce střechy je instalace monolitického železobetonového prstence, která by měl obepínat stěny. Vyztužený pás slouží jako základ pro systém vazníků - vytváří oporu pro trámy a také odlehčuje okenní překlady, roznáší bodové zatížení a zpevňuje celou konstrukci. Krokve se vybírají s menším průřezem než pro hlavní střechu, protože převezmou menší zatížení. Délka krokví musí vycházet ze sklonu arkýřové střechy.

krovy pro arkýře a rizality


Systém krokví je připevněn podél obvodu pásu. Střešní vazníky vyrobené ze dřeva se připevní k hřebeni. Spodní části krokví by měly vyčnívat za zeď, aby zajistily převis okapu. Pro vyztužení se používají zcela tradiční krokvové nosníky, výztuhy a další prvky. Proporce „skeletu“ střechy jsou nesmírně důležité pro zajištění atraktivity vzhledu.

Řešení detailu střechy a pokládka krytiny u arkýřů a rizalitu

Pokládka střešního krytiny na střechu arkýře se provádí stejným způsobem jako při pokrytí konvenční střechy. Pokud je však střecha arkýře samostatným, nezávislým prvkem, je třeba si uvědomit, že má malou plochu, často s několika plochami a sklony, což znamená zvýšené nároky na provedení pokládky krytiny při řešení jednotlivých střešních detailů. Ukažme si nejčastější typy střech pro zastřešení rizalitu/arkýře.

Valbová střecha arkýře / rizalitu

Valbová střecha

Valbová, případně polovalbová střecha je nejběžnější typ střechy nad arkýřem/rizalitem. Podobně jako u vikýře má hřeben a tři střešní roviny, z toho jedna je trojúhelníkovitého tvaru, dvě jsou lichoběžníkové. Vznikají tak dvě nároží, ze kterých odtéká voda po střešní rovině pryč

Stanová střecha arkýře/ rizalitu

Stanová střecha

Stanová střecha - používá se pro arkýře o malé ploše. Střešní roviny se sbíhají do jednoho vrcholu a tvoří tak jehlan. Tento typ střechy se používá pro svou jednoduchou konstrukci

Věž neboli kuželová střecha

Věž se také používá se pro arkýře o malé ploše. Její konstrukce je náročnější a zahrnuje důkladnou přípravu, precizní konstrukci krovu i pokládky krytiny. Na pokládku se obvykle volí bobrovky, které jsou vhodné právě pro pokládku komplikovaných a oblých tvarů střech.

Jaké tvary arkýře/rizalitu známe?

Jaké tvary arkýře/rizalitu známe?

Počet arkýřů/rizalitů na budově a jejich tvar závisí na požadavcích investora a zpracování projektu. Různorodost geometrických tvarů činí budovy s arkýři jedinečnými. Podle tvaru rozeznáváme několik typů arkýřů:

 • Čtvercový tvar symbolizuje tzv. minimalistické řešení arkýře/ rizalitu. Tvorba projektu i realizace stavby jsou relativně snadné. Získaný interiér čtvercového tvaru arkýře/ rizalitu lze poměrně snadno vybavit nábytkem. Čtvercový tvar však může hlavně u arkýřů evokovat balkóny, tak že originalita designu exteriéru se ztrácí

 • Obdélníkový, jednoduchý tvar se snadněji včelní do interiéru. Obdélníkové arkýře/ rizality se příliš často nevyužívají, protože právě jejich jednoduchost nepřináší exteriéru příliš velké oživení.

 • Arkýř či rizalit s půdorysem trojúhelníku jsou poměrně vzácné a můžeme se s nimi setkat pouze v zakázkových, exkluzivních projektech.

 • Vícestranný (individuální)

 • Půlkruhový (volba půlkruhového arkýře může tvořit zajímavý ale nebo také „kýčovitý“ designový prvek exteriéru staveb).

 • Kruhový arkýře/ rizality bývají obvykle umístěny ve středu budovy, nebo naopak v jejích rozích. Střechy mají často tvar věží či věžiček. Kruhová linie představuje elegantní, estetický prvek. Využití takového interiéru je však problematické, protože prostor uvnitř může vyplnit pouze kulatý stůl nebo rádiusová pohovka)JAKÉ TVARY ARKÝŘE/RIZALITU ZNÁME?

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Výhody, které arkýř či rizalit přináší pro obyvatele domu

Výhody, které arkýř či rizalit přináší pro obyvatele domu

Hlavním důvodem, proč se arkýř případně rizalit stále používá, je, že rozšiřují prostor interiéru na úkor exteriéru. Jedná se o dodatečný prostor, vystupující z budovy do průčelí či nároží, který je spojený s prostorem místnosti. Uvnitř stavby tak vytváří výklenek s okny, který v porovnání s klasickým oknem rozšiřuje možnost výhledu ven do více stran.

Funkční benefity

 • Zvětšují prostor místnosti a tvoří její dominantní součást. Vizuálně tak místnost vypadá větší, světlejší a nebudí dojem stísněnosti.

 • Rizality a arkýře jsou hojně osázené okny, tak že tento prvek do interiéru vnáší více světla.

 • Výhled do více stran.

 • Rozšiřují možnost větrání.

 • Absence střešního štítu a aerodynamický tvar zajišťují odolnost před srážkami a silným větrem.

Estetické výhody

 • Zvenku rozbíjí uniformitu budovy a tvoří zajímavý designový prvek exteriéru

 • Zajímavý interiérový prvek, který lze využít jako jedinečnou oddychovou či pracovní zónu

 • Pokud nejsou stěny prosklené od shora dolů, je možné výklenků pod okny využít pro úložný prostor.

Výhody, které arkýř či rizalit přináší pro obyvatele domu

Jaká úskalí sebou nesou arkýře/ rizality

Jaká úskalí sebou nesou arkýře/ rizality

 • Projekt je dražší, protože je nutné provést výpočet zátěže stěn. Nicméně je možné pořídit si typový projekt, který je cenově přístupnější, který počítá s tímto prvkem.

 • Náklady na střechu jsou také vyšší. Střecha nemá jednoduchý tvar, ale většinou několik střešních rovin s větším množstvím detailů (nároží, úžlabí), které mohou navýšit odpad krytiny při pokládce a řešení komplikovaných tvarů střechy).

 • Zvýšené náklady díky většímu počtu oken

 • Dodatečná stavba vyžaduje finanční investice – projekční a stavební práce jsou poměrně složité a finančně nákladné.

 • Zvýšení tepelných ztrát. Nesmíme zapomenout na tepelnou izolaci arkýře/rizalitu a případně jej osadit radiátorem, protože vyčnívají z budovy a představují tak citlivější část budovy k mrazu a větru.Jaká úskalí sebou nesou arkýře/ rizality

Historická úloha arkýřů

Historická úloha arkýřů

S arkýři si setkáváme již od starověku a své místo si nacházely v historii nehledě na architektonický styl. Ve středověku tvořily arkýře obrannou součást budov, protože umožnily lepší výhled na obrannou zeď a zároveň chránily při střelbě na nepřítele. Mimo funkce bezpečnostní zajišťovaly arkýře i funkci sanitární. Pokud se jednalo o ubytovací trakt, pak byly ve středověku využívány pro umístění toalet. Případně sloužily jako kaple či modlitebny, protože skýtaly soukromí vůči okolnímu interiéru. Během renesance si arkýř jako stavební prvek našel cestu i do měšťanských domů. Okna arkýře nejen zajistila výhled do stran budovy, ale zároveň fungovaly jako estetický prvek. Arkýře nacházíme četně i v novobarokní architektuře 19. století, kdy byly arkýře i několikapatrové.
Historická úloha arkýřů

Arkýře a rizality: přesné plánování a zkušení profesionálové

Arkýře a rizality: přesné plánování a zkušení profesionálové

Ani současná architektura nedal arkýřům či rizalitům vale a stále se s nimi můžeme setkat. Při stavbě arkýře je třeba předem pečlivě připravit projekt a promyslet stavební činnosti do nejmenších detailů. Proto na jeho zhotovení doporučujeme zapojit profesionály, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti s vlastnostmi a typy materiálů a kteří mají přehled o metodách konstrukce střechy a pokládky krytiny. Profesionálně provedený arkýř rozbije uniformitu a poskytne spolehlivou ochranu světlému a prostornému interiéru. Arkýř či rizolit může v interiéru skýtat designový koutek, zimní zahradu, pracovnu nebo relaxační zónu např. čtenářský koutek nebo snídaňový kout s výhledem z okna.
Kdo mi pomůže s realizací nové střechy?

Články na téma střecha - konstrukce, prvky

Znáte jednotlivé části střechy? Naše články vám pomůže se zorientovat ve střešním názvosloví.