Co je to hřeben střechy

Hřeben označuje horní okraj střechy nebo vikýře, kde se potkávají dvě protilehlé roviny. Správný návrh hřebene je jeden z mnoha důležitých návrhů střechy, jelikož ovlivňuje fungování střechy a její vzhled. Představuje estetické zakončení a napojení střešních ploch.
Hřeben střechy

Hřeben střechy hraje klíčovou roli pro zajištění odvodu vlhkosti tím, že umožňuje přirozený odvod vzduchu a předchází tak problémům spojených s kondenzací vlhkosti. Optimální cirkulace vzduchu umožňuje odvádění ohřátého vzduchu, který se nachází pod krytinou jako i vlhkosti, která se nahromadí mezi střešními prvky. Zabrání se tak vlhnutí tepelně izolační vrstvy a poškození střechy. Správné řešení hřebene přispívá tedy k udržení optimálních klimatických podmínek v obytném prostoru pod střechou a dlouhé životnosti střešní konstrukce. Z tohoto důvodu je velmi důležitý správný výběr komponentů, jakož i profesionální pokládka.

Proč je důležité mít správně vyřešený hřeben

Rychlá navigace

Jaké funkce plní hřeben na střeše

Hřeben pomáhá odvětrávat střešní plášť

Hřeben hraje důležitou roli při odvětrání střechy, protože zabraňuje vzniku případného kondenzátu. U šikmých střech proudí vzduch u okapové hrany pod střešní tašky a musí mít možnost zase unikat u hřebene nebo v nároží. Cílem tohoto přirozeného větrání je odvádět vlhkost ze střešní konstrukce tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivé kondenzace v chladnějších vnějších vrstvách střešní konstrukce. Kondenzující vlhkost totiž může střechu poškodit. Vlhkost se do střešní konstrukce může dostat z vnějšího prostředí pod krytinou, z vnitřního prostředí přes tepelnou izolaci nebo ze zabudovaných prvků v konstrukci. Podmínkou pro spolehlivou funkci navržených vzduchových vrstev ve střešním plášti je důležité, navrhnout dostatečné množství odváděcích otvorů v hřebeni. Požadavek na odvětrávání je minimálně 0,5% příslušné plochy střechy.

Hřeben pomáhá zamezit průniku deště a sněhu do střešní konstrukce

Větrací pásy hřebene a nároží tvoří přechod mezi střešní krytinou a hřebenáčem. Mají odvětrávací otvory a svojí speciální úpravou poskytují dodatečnou ochranu hřebene před dešťovými srážkami nebo před zafoukáním sněhu.

Hřeben pomáhá zamezit průniku deště a sněhu do střešní konstrukce

Prvky hřebene

Konstrukce hřebene se skládá z několika prvků, které zajišťují správnou funkci hřebene. Patří sem:

 • hřebenáče – rozdělovací, zakončovací, hromosvodový, atd.,

 • uzávěra hřebene,

 • tašky pro napojení hřebene, hřebenové tašky,

 • originální příslušenství – příchytky a vruty, větrací pásy,

 • ozdobné prvky.

Hřebenáče

Hřebenáče slouží pro pokrývání hřebene a nároží, chrání podstřešní prostor proti vnějším vlivům a slouží jako estetický prvek střechy. Osazují se na hřebenovou lať a pokládají se po směru převládajících větrů. Pokládají se na sucho nebo do malty. Pokládkou na sucho se hřebenáče připevňují příchytkou nebo vrutem - vruty se používají k připevnění koncových a rozdělovacích hřebenáčů.

Typy hřebenáčů

Hřebenáče dělíme podle:

 • typu a modelu krytiny – betonové,keramické,

 • polohy hřebenáče - základní, koncový, rozdělovací, začáteční, atd.

Keramické hřebenáče rozdělujeme na kónické, liniové a drážkové. Kónické hřebenáče se pokládají se vzájemným přesahem nejméně 4 cm. Překrytí drážkových hřebenáčů je dáno drážkováním.

Základní hřebenáče se osazují na hřebenovou a nárožní linii.

Rozdělovací hřebenáče slouží k napojení hřebene a dvou či více nároží.

Další typem betonového hřebenáče je hromosvodový hřebenáč, který slouží k upevnění hromosvodu na hřebeni. Stejně jako hromosvodová taška, hřebenáč je nejbezpečnější prvek pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu. Výhoda hromosvodového hřebenáče je, že nenarušuje celistvost střešního pláště, zejména se nesnižuje jeho těsnost proti větrem hnanému sněhu a dešti. U keramických hřebenáčů se pro upevnění hromosvodu využije Hromosvodový držák pro hřebenáče.

Uzávěra hřebene

Uzávěra hřebene se používá k zakončení hřebene sedlových střech. Zajišťuje tvarově a opticky estetické zakončení hřebene a chrání před vlétnutím ptáků. Může být betonová, keramická nebo z PVC. Uzávěra hřebene PVC je univerzální jak pro betonové, tak i pro keramické hřebenáče.

Ukončení u hřebene pro keramický hřeben střechy:

Hřebenová lať se nezařezává na shodnou délku jako latě v přílehlých plochách.

Hřebenovou lať je nutné ponechat delší a délkově zaříznout teprve po položení krajních tašek na přilehlých střešních plochách.

Při použití uzávěry hřebene keramické se lať zařezává na úrověň vnějšího líce bočních lemů krajních tašek.

Originální příslušenství pro řešení hřebene

Vyberte si z naší nabídky originálního příslušenství pro řešení hřebene:

Větrací pásy:

Dalším důležitým prvkem v návrhu hřebene je větrací pás. Slouží k napojení hřebene na střešní plochu a přispívá k účinnému odvětrání. Snižují riziko průniku větrem hnaného deště a polétavého sněhu pod tašky.

Výhody:

 • Velký odvětrávací průměr.

 • Univerzální použití pro všechny profilované krytin.

 • Optimální zajištění před vniknutím deště a sněhu.

Taška pro napojení hřebene

Taška pro napojení hřebene se navrhuje pro sedlové střechy se střešním sklonem od 12° do 45°. Je možné ji navrhnout pro některé modely keramických tašek. Díky plně keramickému systému se tak nenavrhují žádné větrací pásy.

Hřebenová taška

Tato taška slouží k profesionálnímu napojení hřebene na krytinu s dosažením jednotného vzhledu. Je možné ji navrhnout u keramických střešních tašek u modelu:

 • Opál (šupinové a korunové krytí)

 • Smaragd

Smaragd

Ozdobné keramické prvky

Ozdobné prvky jako např. kohout, špička, koule či piniová šiška jsou určené pro hřeben s keramickou krytinou. Jsou ručně formované z vysoce jakostní hlíny. Materiál byl zkoušen na mrazuvzdornost a bezpečně splňuje normové požadavky.

Kohout na střeše představuje symbol bdělosti. Představuje tradiční symbol, který má dům a jeho obyvatele chránit před bleskem, ohněm a žhářstvím. Je dodáván se všemi prvky příslušenství vhodnými pro připevnění na střešní hřeben včetně montážního návodu.

Vliv regulativů na řešení hřebene

Vliv regulativů na řešení hřebene

U návrhu střechy je třeba dodržovat ustanovení místního územního plánu. Příslušné orgány mohou zasahovat nejen do volby typu a barvy krytiny a sklonu střechy, ale mohou i nařídit stavební linii hřebene. Například u jednoduché, šikmé střechy s jedním hřebenem může být vyžadována rovnoběžnost s cestou nebo naopak kolmost k cestě. V případě složité střechy s více rovinami se situace může zkomplikovat, protože taková střecha mívá i více hřebenů. V tomto případě je třeba se obrátit na místní stavební odbor.

Vliv regulativů na řešení hřebene

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Stručné shrnutí - pokládka na hřebeni

Stručné shrnutí - pokládka na hřebeni

 • Hřeben může být proveden na sucho nebo do malty.

 • Oba konce hřebene by měli být uzavřeny vhodnými tvarovkami (=uzávěrami).

 • Napojení střešní plochy na hřeben se provádí základními taškami nebo taškami pro napojení hřebene (u keramických střešních tašek).

 • Každý hřebenáč musí být připevněn alespoň jedním vrutem o průměru 4 mm do hřebenové latě. Při připevnění hřebenáče příchytkou je nutné příchytku připevnit minimálně jedním vrutem nebo dvěma hřebíky.

 • K upevnění a vyrovnání hřebenáčů se jako nosná konstrukce nejčastěji používá hřebenová lať. Horní hranu hřebenové latě je nutné nastavit tak, aby po obou stranách hřebenáče překrývaly základní tašky.

Stručné shrnutí - pokládka hřebene

Části střechy

Znáte jednotlivé části střechy? Naše články vám pomůže se zorientovat ve střešním názvosloví