Mansardová střecha je vhodný typ střechy pro obytné podkroví

Mansardou se obvykle myslí podkrovní obytný prostor. Co však ve skutečnosti znamená mít mansardovou střechu?
mansarda

Mansardová střecha umožňuje zvětšení místa v podkroví

Mansardová střecha dnes není tolik využívaná jako v minulosti. Každopádně představuje originální architektonickou geometrii střechy, která pracuje s dvěma střešními rovinami o různých sklonech a kombinuje je s okny a balkóny. Tím dává domu punc jedinečnosti a odlišuje jej od ostatních. Mansardová střecha také zvýší využitelnost obytných podkrovních prostor. Nemusíme tak přemýšlet o investici do stavby dalšího patra. Typické stavby, kde můžeme mansardovou střechu vidět, jsou rodinné domy, vily, sakrální stavby, penziony a činžovní domy. Často tyto střechy vznikají při rekonstrukci starších objektů.

Mansardová střecha - lead blok

Rychlá navigace

Jak vypadá mansardová střecha

Jak vypadá mansardová střecha

Mansardová střecha je typ šikmé střechy, pro kterou je typické lomené spojení dvou střešních rovin a dva štíty. Zatímco spodní střešní rovina má velký sklon, ta horní ho má naopak mírný.

JAK VYPADÁ MANSARDOVÁ STŘECHA

Historie mansardové střechy

Mansardou se dříve označoval obytný podkrovní prostor, nebo podkrovní byt. Mansardové střechy získaly svůj název podle francouzského architekta Francois Mansarta (1598-1666). Střechy velkých barokních panství a paláců měly velmi dlouhé trámy krokví. Mansart přišel s inovativním řešením, a to že valbové či sedlové střechy mohou mít dva různé sklony. Mansardové střechy se objevují v Čechách od poloviny 18. století. Můžeme je vidět u zámků, klášterů, farních staveb a od 19. století také u činžovních domů.

Konstrukce mansardové střechy

Konstrukce mansardové střechy

Řešení krovu mansardové střechy spočívá v tom, že jsou krokve lomené s větším a menším sklonem. Další části krovu kleštiny a vaznice jsou posunuty výše, do roviny zlomu. Výsledkem tohoto řešení je, že pod krovem vzniká prostor s velkou výškou.

KONSTRUKCE MANSARDOVÉ STŘECHY

Typy mansardové střechy

Typy mansardové střechy

Jaký je tedy klasický vzhled mansardového prostoru? Vnější stěna je mírně skosená a většinou má výrazný okenní výklenek. Rozlišujeme dva typy mansardových střech:

  • Pravá mansardová střecha – spodní část ustupuje za rovinu fasády

  • Nepravá nebo také falešná mansardová střecha – můžeme ji nalézt třeba u půdní nástavby. Ve skutečnosti se jedná o sedlovou či valbovou střechu, na kterou navazuje pokládka tašek z vrchního patra budovy. U obvodových stěn se předsadí konstrukce z příhradových vazníků. Horní část střechy je možné umocnit římsou, lomenými taškami nebo okapním zlomem.

Typy mansardové střechy

Volba krytiny pro mansardovou střechu

Volba krytiny pro mansardovou střechu

Mansardové střechy se v minulosti pokrývaly nejvíce pálenými střešními taškami často ve tvaru prejzů. Někdy také šindelem nebo doškami. V současné době je možné na mansardovou střechu použít všechny typy krytin vhodné pro vyšší střešní sklony.

Mansardové tašky

Pokud je projekt mansardové střechy navržen tak, že roviny střechy na sebe plynule navazují a pokud jste si zvolili skládanou krytinu (betonové nebo keramické, pálené tašky), u některých modelů je možné přímo zakoupit mansardové tašky. Tyto tašky se však vyrábějí na zakázku a při jejich objednávce je třeba uvést velikost vnitřního úhlu mansardové střechy. Tvar mansardových tašek perfektně sedne na hranu ploch s různými střešními sklony. Mansardové tašky tak představuj funkční a estetické řešení, kdy je střešní plášť kompaktní.

Sklon mansardové střechy

Podobně jako u ostatních typů střech i u mansardové střechy se sklon řídí normou ČSN 73 1901-1. Nejčastěji je sklon spodní, strmější části mansardové střechy v rozmezí 60°-80°. Optimální sklon horní, mírné střechy se pohybuje v rozmezí 30° - 50°. Pro objednávku mansardových tašek je třeba uvést vnitřní úhel. Výpočet je poměrně jednoduchý.

Příklad:

sklon spodní střechy: 60°

sklon svrchní střechy: 30°.

Výpočet: 180°- 60° + 30°= 150 °.

Vnitřní úhel pro objednávku mansardových tašek je tedy 150°.

Příklad

Pultový zlom

Pultový zlom

Tašky pultového zlomu se individuálně zhotovují podle potřeby na konkrétní stavbu a jejich tvar odpovídá sklonům dané střechy – tašky se zhotovují na základě projektovaného vnitřního úhlu pultového zlomu.
Vnitřní úhel se stanoví na základě sklonu spodní a horní střechy. Do pultového zlomu se navrhují lomené tašky, které je třeba připevnit k horní střešní lati dvěma vruty/hřebíky odolnými proti korozi. V oblastech s větším zatížením větru se doporučuje připevnění tašek
pomocí příchytek.

Pultový zlom

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Výhody mansardové střechy

Výhody mansardové střechy

  • Zvýšení využitelnosti obytného podkroví, protože horní mansardový vazník má menší úhel sklonu.

  • Často je používaná při rekonstrukci objektů s plochou střechou. 

  • Originální vzhledMansardová střecha je vhodný typ střechy pro obytné podkroví

Nevýhody mansardové střechy

Nevýhody mansardové střechy

  • Nákladná realizace

mansarda

Druhy střech

Chcete se zorientovat v typech střech? Přečtěte si naše články a vyberte si střechu, která bude nejlépe vyhovovat vašim možnostem i představám: