Proč je při práci na střeše důležité použití bezpečnostních prvků?

Práce na střechách – ať už se jedná o stavební, montážní či údržbové činnosti – je velmi rizikovou záležitostí. Pády ze střechy tvoří více než třetinu smrtelných pracovních úrazů; z tohoto důvodu je důležité zvážit vhodná bezpečnostní opatření, jež riziko vzniku nehod eliminují.
Proč je při práci na střeše důležité použití bezpečnostních prvků?

Proč je při práci na střeše důležité používat bezpečnostní prvky?

Základní požadavky na bezpečnost při užívání stavby stanovuje technická norma ČSN 73 1901 („Navrhování střech – Základní ustanovení“). Patří mezi ně bezpečný přístup na střechu a bezpečný pohyb na střeše. Dané požadavky do jisté míry umocňuje fakt, že práce na střechách – zejména ty udržovací – je zpravidla nutno provádět v každém ročním období, tedy i v méně příznivých klimatických podmínkách (např. při odstraňování nadměrného množství sněhu). 

Rychlá navigace

Systémy zabezpečení ochrany osob

Systémy zabezpečení ochrany osob

Před zahájením vlastních prací je nezbytné provést hodnocení rizik a navrhnout způsoby zabezpečení osob vykonávajících jednotlivé pracovní úkony. Jedním z nejbezpečnějších a finančně relativně nenáročných způsobů je využití bezpečnostního střešního háku, dále pak stoupací plošina či komínová lávka.

Bezpečnostní střešní hák 

Střešní hák spojuje dvě funkce v jednom výrobku: jednak je spolehlivým řešením bezpečnosti pohybu po střeše, a jednak je prvkem střešního systému, takže se na něj vztahují příslušné 10leté nebo 15leté záruky. Lze jej použít jako pevný bod pro připevnění osobních ochranných prostředků, zavěšení do otvoru háku pomocí karabiny, zavěšení střešního žebříku a v neposlední řadě pro zavěšení pracovní lávky.

střešní hák

Bezpečnostní háky BMI BRAMAC zachytávají pády přes okap, štít či hřeben a tím zcela odpovídají normě ČSN EN 517 (odpovídají ve smyslu uvedené normy typu B). Zároveň splňují i požadavky normy EN 795 na výrobky třídy A2 (kotevní body k připevnění na šikmých střechách.) Hák je rovněž libovolně posunovatelný na připevňovacím profilu a nejsou potřebné žádné prostupy spodní konstrukcí. Navíc jsou v nabídce portfolia značky BMI BRAMAC  tašky bezpečnostního háku tzv. tašky s výřezem, které umožňují prostup bezpečnostního háku krytinou, čímž odpadají dodatečné náklady na úpravu tašek.

Bezpečnostní střešní háky se instalují především u střešních oken, štítů, v blízkosti okapů a hřebenů střech a montují se na střechy trvale. Smí být používány jednou osobou s tlumičem pádu. Každých 12 měsíců musí zařízení kontrolovat autorizovaná osoba.

Zajímá vás, jak probíhá montáž střešního háku BMI BRAMAC? Podívejte se na naše instruktážní video!

Stoupací plošina a komínová lávka

Stoupací plošina a komínová lávka (obě v kombinaci s bezpečnostními háky) jsou typickým bezpečnostním řešením pohybu po šikmé střeše.

stoupací plošina

Stoupací plošiny, jež se na střechách objevují nejčastěji, se zpravidla montují do blízkosti komína, případně antén, solárních kolektorů apod. Stoupací plošiny Bramac odpovídají náročným požadavkům normy EN 516: jsou odolné proti korozi s povrchem bezpečným proti uklouznutí a shromažďování vody nebo sněhu. Jsou univerzálně použitelné při střešních sklonech 20-50°. Nenarušují celistvost střešního pláště. Jejich montáž je rychlá a jednoduchá a je možné je zabudovat dodatečně. Mimořádně tuhá konstrukce a bezúdržbové řešení (odpadají další nátěry) patří k dalším benefitům stoupacích plošin. Vyrábějí se ve dvou šířkách 41 a 88 cm v několika barvách.

Také komínové lávky jsou určeny k zajištění bezpečného pohybu po střeše. Komínová lávka BMI BRAMAC  UNI 100 se skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1 m a zábradlí. Stoupací lávka, závěsné háky a držáky splňují svým provedením požadavky normy EN 516 -Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně a v kombinaci se zábradlím také vyhovuje požadavkům normy ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody. Patří dle normy EN516 do třídy 1. Jedná se tedy o zařízení, které nesmí sloužit jako kotvicí body osobních ochranných prostředků proti pádu ani při přidržení.

komínová lávka

Bývají instalovány zejména u větších objektů s rozlehlejšími střechami a tvoří přechod mezi střešním výlezem a komínem. Při montáži více komínových lávek vedle sebe lze vytvořit průběžnou lávku o větší délce.

Revize prvků pro bezpečný pohyb po střeše

Revize prvků pro bezpečný pohyb po střeše

Samotnou instalací bezpečnostních prvků cesta k bezpečnému pohybu na střeše však nekončí. Každých 12 měsíců je nutno provádět kontrolu oprávněnou osobou pověřenou výrobcem, jenž uvedl produkt na trh. Prvky se nejprve prohlížejí jako celek, následně jsou kontrolovány jejich jednotlivé části a rovněž provedená montáž včetně uchycení. Na základě jednotlivých faktorů je poté posouzeno, zda je možno daný prvek nadále používat, či nikoliv.

Revize prvků pro bezpečný pohyb po střeše

Jaký bezpečnostní prvek zvolit? 

Jaký bezpečnostní prvek zvolit? 

Volba konkrétních opatření do jisté míry závisí na tom, jakým typem střechy disponujete. Rizikový je však pohyb na všech střechách – šikmých i plochých. Záleží rovněž na velikosti střechy; u větších ploch bude nutno kombinovat více prvků. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře a my vám z naší široké nabídky střešního příslušenství navrhneme nejvhodnější řešení.

Jaký bezpečnostní prvek zvolit?