Střecha s přesahem nebo bez? Rozhoduje design, stínění a ochrana fasády

Šikmé střechy se navrhují buď s přesahem krytiny do žlabu, nebo bez přesahu. Přesah šikmé střechy je definován jako vzdálenost okapového žlabu do okraje střechy. Návrh přesahu ovlivňují převážně klimatické podmínky.
Přesah střechy

Přesahy střechy se konstrukčně navrhují jako:
• klasický - je tvořen viditelnou nosnou konstrukcí na spodní straně,
• nebo jako obložený - má zakrytou nosnou konstrukci pomocí opláštění.

Střecha s přesahem

Rychlá navigace

Návrh střechy s přesahem

Návrh střechy s přesahem

Výhody šikmé střechy s přesahem


Hlavním důvodem, proč se v návrhu šikmé střechy rozhodnout pro přesah, je ochrana fasády a horní části domu před povětrnostními vlivy, zejména před deštěm, který by mohl proniknout pod obvodový plášť. Přesah střechy překrývá tuto potenciálně problematickou oblast a vytváří jednodušší spojení. Přesah rovněž zjednodušuje konstrukce dalších částí, například okapů. Přesah může dále fungovat také jako sluneční clona, která napomáhá stínění oken a fasád a brání tak jejich přehřívání. Šikmé střechy s přesahem se také snadněji odvodňují oproti střechám bez přesahu.

Nevýhody šikmé střechy s přesahem


Nevýhodou návrhu šikmé střechy s přesahem je především její vyšší cena – zvětší se totiž celková plocha střechy.

Návrh střechy s přesahem

Maximální a minimální přesah střechy

Maximální a minimální přesah střechy se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou klimatické podmínky, stavební předpisy a estetické preference. Správná volba přesahu střechy je důležitá pro zajištění dlouhodobé ochrany budovy a zlepšení její energetické účinnosti a estetického vzhledu. Při rozhodování o velikosti přesahu je třeba zohlednit všechny uvedené faktory a případně konzultovat odborníka na stavebnictví nebo architekta.

Minimální přesah střechy

Minimální přesah střechy se často pohybuje kolem 30 cm (12 palců). Důvody pro minimální přesah zahrnují:

 • Ochrana fasády: i malý přesah může pomoci chránit fasádu budovy před deštěm a sněhem, čímž snižuje riziko poškození vlhkostí.

 • Ventilace: přesah může zlepšit ventilaci střechy, což pomáhá předcházet problémům s kondenzací a prodlužuje životnost střechy.

 • Estetika: minimální přesah může být preferován pro moderní nebo minimalistický design, kde čisté linie a jednoduchost jsou klíčové.

 • Minimální přesah střechy

Maximální přesah střechy

Maximální přesah střechy může dosahovat až 1 metr nebo více, v závislosti na konkrétních potřebách a podmínkách. Důvody pro větší přesah zahrnují:

 • Ochrana před povětrnostními vlivy: větší přesah poskytuje lepší ochranu před deštěm, sněhem a slunečním zářením, což může prodloužit životnost fasády a snižuje náklady na údržbu.

 • Stínění: větší přesah může pomoci stínit okna a stěny budovy, což snižuje přehřívání interiéru v letních měsících a může přispět k energetické úspornosti.

 • Estetika a architektonický styl: tradiční nebo rustikální architektura může vyžadovat větší přesahy jako součást celkového designu.

Maximální přesah střechy

Výběr krytiny pro přesah střechy

Výběr krytiny pro přesah střechy

Volba krytiny pro střechu s přesahem se řídí naprosto stejnými pravidly, jako u střech bez přesahu:

 • rozhoduje střešní sklon,

 • zvýšené požadavky,

 • hmotnost krytiny,

 • a poskytované záruky výrobce na krytinu.

Skladba střechy také není jiná, ale v rámci vytvoření skrytého žlabu se nesmí zapomenout na provětrávání pod krytinou (mřížka).

Výběr krytiny pro přesah střechy

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Detail v okapní hraně u střešního přesahu

Jedná se o oblast střešního pláště, která přiléhá k okapnímu žlabu a musí zajistit bezpečný odvod vody, sněhu a ledu ze střešního povrchu. Aby bylo zabráněno vlétání ptáků do mezery mezi okapní latí a profilovanými střešními taškami, navrhuje se větrací mřížka.

Detail v okapní hraně s použitím větrací mřížky

Detail v okapní hraně s použitím větrací mřížky

 • V případě použití Větrací mřížky v okapní hraně se navrhne první lať na stojato – z důvodu
  zachování celistvého sklonu střešního pláště.

 • Větrací mřížka se přiloží k okapní lati, lamelami směrem k hřebeni střechy a připevňuje se
  hřebíky nebo vruty.

Detail v okapní hraně s použitím větrací mřížky univerzální 2

Detail v okapní hraně s použitím větrací mřížky univerzální

 • V případě použití Větrací mřížky univerzální v okapní hraně se navrhne první lať na ležato -
  díky speciální konstrukci není nutné okapní lať zdvojovat.

 • Díky vylisovaným klipsovým žebrům již není nutné zadlabávat žlabové háky do okapní latě.

 • V případě potřeby se dají odlomit.

 • Zároveň Větrací mřížka univerzální umožňuje dostatečný přívod vzduchu.
  Větrací mřížka univerzální se přiloží k okapní lati lamelami směrem k hřebeni střechy a
  připevňuje se hřebíky nebo vruty.

Doporučení pro návrh detailu okapní hrany

Při návrhu detailu okapní hrany je třeba respektovat následující doporučení:

 • Navrhnout dostatečný přesah krytiny přes okapní hranu (PO) – hodnota se volí v závislosti na konstrukci, střešním sklonu a místních podmínkách.

 • Okapová hrana se pokrývá základními taškami, případně je možné použít speciální tvarovky – např. pro keramické střešní tašky Smaragd nebo Opál (bobrovka).

 • U okapové hrany by se neměly navrhovat řezané tašky – pokud je to přesto nezbytné, řezané tašky je nutné připevnit nejméně jedním hřebíkem nebo vrutem.

 • Větrací mezeru, která vznikne mezi krytinou a střešní fólií, je třeba napojit na vnější prostředí a prostor zajistit Větrací mřížkou – nasávání vzduchu do mřížek nesmí bránit žádné překážky, např. nevhodně umístěný žlab.

 • Rozměry okapů je třeba dimenzovat na základě velikosti odvodňované plochy, tvaru
  odvodňovacích prvků, vydatnosti deště v dané oblasti stavby a na součiniteli odtoku.

 • Střecha musí přesahovat o 1/3 okapu - přesah střechy do okapu se reguluje správným
  umístěním žlabových háků, na základě místních podmínek, případně dle zkušeností
  pokrývače.

Návrh šikmé střechy bez přesahu

Hlavním důvod návrhu šikmé střechy bez přesahu je design stavby. Ten, kdo miluje čistý,
minimalistický styl, zvolí právě střechu bez přesahu, kdy střešní rovina plynule přechází v rovinu fasády a vytváří tak jednoduché linie.
U této varianty je potom důležité zvolit vhodný materiál na fasádu, aby byla dostatečně odolná proti vodě a větru. Při návrhu střechy bez přesahu je potřeba vymyslet stínění oken a ochranu fasády (např. předokenní žaluzie zajistí dostatečné odstínění a prohřívání stěn může vyřešit jejich izolací s vysokým tepelným odporem).

Detail šikmé střechy bez přesahu

Detail v okapní hraně střechy bez přesahu
Řešení okapní hrany u střechy bez přesahu lze provést několika způsoby.

Střecha bez přesahu
 • Pokud krytina sahá až k okraji štítové stěny, je potřeba použít okapnici případně atiku. Tím se zabrání přetékání vody přes hranu.

 • Pokud je okap přiznaný, střecha by měla mít alespoň minimální přesah (v řádech několika
  centimetrů).

 • Je možné použít nadstřešní žlab. Jedná se však o esteticky méně atraktivní spojení se svodem

 • Nejvíce estetické řešení představuje žlab zapuštění pod rovinu střechy s ukrytými svody. To
  však vyžaduje pečlivý návrh a řemeslně precizní realizaci.

Přesahy střechy mohou být funkčním i designovým prvkem domu. Střecha bez přesahů je spíše typická pro moderní architekturu, protože vyniká čistými liniemi, neupoutává pozornost a je minimalistická. Ať už si vyberete návrh střechy s přesahem či bez něj, je důležité precizní zpracování lemování střešní krytiny, aby nedocházelo k pronikání vody do stěny. Každý kvalitní výrobce střešních krytin poskytuje systémové doplňky, které jsou ideální pro řešení tohoto detailu.

Části střechy

Znáte jednotlivé části střechy? Naše články vám pomůže se zorientovat ve střešním názvosloví