Prosvětlení podkroví: střešní vikýř nebo střešní okno?

Podkroví se stejně jako každá jiná obytná místnost neobejde bez dostatečného přísunu denního světla a kvalitní ventilace. Jak dostat více denního světla do podkroví? K tomuto účelu slouží nejen střešní okna nebo vikýře.
PROSVĚTLENÍ PODKROVÍ

Přirozené (denní) světlo v podkroví

Benefity

Přirozené světlo podporuje nejen duševní vyrovnanost, ale ovlivňuje i naše zdraví. Navíc prostory bez přirozeného světla by musely být osvětleny žárovkami, což znamená svícení během dne a zvýšení spotřeby elektrické energie.

Norma

Množství prosvětlení obytných podstřešních prostor je stanoveno normou. Velice zjednodušeně řečeno: z půdorysné plochy místnosti by ty prosklené měly tvořit cca 10- 12,5%, přičemž součet šířek všech oken by se měl rovna cca 55% délky místnosti. Mezi faktory, které ovlivňují množství světla v místnosti, patří:

 • Sklon střechy

 • Počet oken a jejich rozmístění.

 • Orientace oken vzhledem ke světovým stranám.

 • Zastínění okolní zástavbou či vzrostlými stromy.

Varianty prosvětlení

Obytné podkroví lze projasnit díky štítovým oknům, ale i v rovině střechy pomocí vikýřů a střešních oken. Pro snazší orientaci v neobydlené půdě, která může sloužit jako skladovací prostory, můžeme jako zdroj světla použít výstupní okna nebo prosvětlení světlovody. Každá z těchto možností má své plusy i mínusy. Pro co se rozhodnete? Je dobré znát všechny klady a zápory, i když o tom, kterou variantu prosvětlení podkroví si vyberte, velmi často rozhodují nejen finanční možnosti, ale také normy a předpisy. Podívejme se na výhody a nevýhody vikýřů a střešních oken.

Rychlá navigace

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Střešní vikýř prosvětlí obytné podkroví

Střešní vikýř prosvětlí obytné podkroví

Vikýř je ve své podstatě typická stavební konstrukce, která svým provedením vystupuje nad rovinu střechy a stává se tak výrazným architektonickým prvkem. Právě z těchto důvodů je nutné, aby tvar, velikost a umístění vikýřů bylo citlivě navrženo. Pro určité typy střech se budou hodit odlišné typy vikýřů, nejčastěji používané jsou sedlové, valbové nebo pultové. Konstrukci vikýře svěřte raději odborníkům. Při realizaci vikýřů je nutné dodržet stavební pravidla a zásady, ať už se jedná o konstrukci nebo volbu střešní krytiny na vikýře.

Střešní vikýř prosvětlí obytné podkroví

Jaké benefity nabízejí vikýře?

Jaké benefity nabízejí vikýře?

Z hlediska prosvětlení podkroví se vikýř chová v podstatě jako klasické fasádní okno. Intenzita osvětlení podkrovních prostor klesá úměrně se vzdáleností od vikýře. Na druhou stranu vikýř skýtá jisté výhody:

 • Zvětšují využitelnost podkrovních prostor.

 • Zajišťují mnohem větší výhled.

 • Snadnější instalace žaluzií.

 • Okno vikýře se špiní mnohem méně než střešní okno.

 • Snazší manipulace za deště i sněžení.

 • V letních měsících tolik nepřispívají k přehřívání podkroví.

 • Do vikýře je navíc možné umístit architektonicky zajímavé prvky, například posezení.

Jaké benefity nabízejí vikýře?

Konstrukce vikýře může být slabým článkem

Vikýř je složitý stavební prvek, jehož realizace je někdy až 2x dražší než osazení střešního okna. Navíc při dodatečné realizaci vikýře je třeba se obrátit na odborníky – projektanty a další řemeslníky (kromě tesaře, který vytvoří konstrukci, je třeba spolupracovat se zedníkem, pokrývačem, klempířem a omítkářem). Kooperace několika řemeslníků nemusí být vždy ideální, ne každý používá stejné systémové prvky, a proto je stavba vikýře považována za náročnou i rizikovou vzhledem ke vzniku závad. Jaké jsou nevýhody vikýřů?

 • Realizace je dražší, komplikovanější a náročnější na řešení střešních detailů.

 • Neodborná výstavba sebou nese značná rizika.

 • Stavba vikýře je složitější než zabudování střešního okna.

Střešní okna v podkrovním bytě

Střešní okna v podkrovním bytě

Pokud porovnáme množství světla, které se do podkroví dostane střešním oknem a vikýřem, mají střešní okna navrch. Výstupní střešní okna představují řešení, jak do podkroví pustit světlo. Osadit střešní okno do střechy představuje citlivější zásah do celkového vzhledu budovy. Střešní okno na sebe tolik neupozorňuje, a především nemění podstatu a charakter domu. Aby byly podkrovní prostory dostatečně osvětlené, je někdy třeba počítat s osazením většího počtu střešních oken, než jedním.

Střešní okna v podkrovním bytě

Instalace střešního okna

Instalace střešního okna

Instalovat střešní okno do hotové střechy je levnější než budovat vikýř. Střešní okna se vyrábějí sériově, jako prefabrikát. Stačí tedy pouze rozebrat tašky vyřezat laťování a okno se může osadit. Při jejich instalaci je nutné dbát na to, aby se neporušila hydroizolační a tepelně izolační vlastnosti střešního pláště. Současná střešní okna dostatečně těsní vlhkost (déšť, sněhové srážky), zamezují pronikání prachu zvenčí a omezují tepelné úniky z vytápěného podkroví. Důležitá je tedy bezchybná montáž. Dalším faktorem při instalaci střešního okna je jeho šířka, kterou ovlivňuje vzdálenost mezi krokvemi. Pokud si se mezi ně okno nevejde, musí dojít k výměně trámů, a to už je samozřejmě komplikace stavby či rekonstrukce. Pokud si však vyberete zkušenou montážní firmu a kvalitní střešní okno vhodné šířky, není třeba se ničeho obávat.

Instalace střešního okna

Výškové umístění okna ovlivňuje způsob otvírání

Výškové umístění okna ovlivňuje způsob otvírání

Prosvětlení místnosti ovlivňuje také výškové umístění okna. To závisí na velikosti nadezdívky a způsobu využití podkroví. Ideální je instalovat střešní okno ve výšce 0,9 m. Ne vždy je to však možné. Často se u projektů novostaveb stává, že jenom výška nadezdívky se pohybuje kolem 1,1 m. Pokud se k tomu ještě připočte tloušťka střešního pláště, výška spodní hrany okna se pak dostane až k hodnotě 1,5 m nad podlahou, horní hrana okna se pak dostane dokonce až do výšky 2,1 m. V tom případě je třeba zvolit okno s klikou ve spodní části rámu.

Výškové umístění okna ovlivňuje způsob otvírání

Výhody a nevýhody střešních oken

Výhody a nevýhody střešních oken

Střešní okna přinášejí tyto výhody

 • Do podkroví přivádějí střešní okna až o 40 % více světla než vikýře.

 • V zimě jsou zdrojem nejen světla, ale i sluneční energie (šikmá rovina směřuje více k dopadajícím paprskům), dokonce více energie, než se ztratí únikem tepla směrem ven.

 • Menší materiálové a finanční nároky na instalaci, než u realizace vikýřů.

 • Vzhledově méně nápadné, nemění charakter stavby.

 • Mohou sloužit pro výstup na střechu.

Mezi nevýhody střešních oken patří:

 • Střešní okna jsou mnohem náročnější na údržbu.

 • Při sněhové nadílce není vidět ven.

 • V letních měsících se interiér přehřívá.

 • Menší výhled než u vikýře.
Výhody a nevýhody střešních oken

I neobydlená půda potřebuje prosvětit a větrat

Pokud využíváte své podkroví jako skladovací prostory a neužíváte je k bydlení, neznamená to, že i tyto prostory nepotřebují prosvětlit a větrat. K tomuto účelu velmi dobře poslouží výstupní okna Luminex. Představují bezpečný a pohodlný výstupní otvor z půdních prostor na střechu. Zároveň umožňují prosvětlení půdy a mohou sloužit k jejímu dodatečnému odvětrání.

Co nabízejí okna Luminex?

Co nabízejí okna Luminex?

Okna Luminex jsou konstruována tak, že znemožňují vstup zvenčí. Spodní lemování usnadní napojení na střešní tašky. Na výběr je mezi dvěma větracími polohami, spodní umožňuje větrat i během deště, vrchní umožňuje vstup na střechu. Okno se otvírá směrem nahoru, ale je možné otvírání změnit na otvírání do stran. Na výběr je několik typů. Obvodový rám je profilovaný a zabudováním výstupního okna do střechy nijak nenarušuje harmonický vzhled střešního pláště. Otvor pro vsazení odpovídá čtyřem základním betonovým taškám F10 (ne MAX a MAX 7°.

Co nabízejí okna Luminex?

Jak ideálně prosvětlit podstřešní prostory?

Jak ideálně prosvětlit podstřešní prostory?

Použití střešních oken ani vikýřů nemá víceméně žádné omezení. Střešní okna se dají použít prakticky všude. Vikýře se mohou použít také na všechny typy a sklony střech. Vikýř i střešní okno mají tedy co nabídnout. Je třeba si zvolit priority, co je pro vás v ne/obytném podkroví důležitější: větší přísun světla + slunce (okna) versus o něco málo méně světla, ale za to zvětšený obytný prostor (vikýře)? Pokud se vám líbí obojí, a neumíte si mezi nimi vybrat, existuje zlatá střední cesta: na své střeše spojte využití jak střešních oken, tak vikýřů. Celková investice je možná vyšší, ale získáme maximum výhod, které oba dva způsoby prosvětlení podkroví nabízejí.

Jak ideálně prosvětlit podstřešní prostory?