Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky společnosti BMI Group Management UK Ltd (dále „BMI Group“)

Webové stránky www.bmigroup.com/cz a www.bmicz.cz, včetně nabízených služeb (dále jen „webové stránky“), poskytuje:

BMI Group Management UK Ltd.
20 Air Street, 5th Floor
London, W1B 5AN

Tel.: +44 (0) 203 757 1900
E-mail: info.group@bmigroup.com

Jednatelé: 
Patricia Corbet
Mark Patrick
Justin Skala

Další informace týkající se společnosti BMI Group (dále také označované „my“, „nás“ apod.) najdete v části Odmítnutí odpovědnosti a právní upozornění https://www.bmigroup.com/legal/.

Společnost BMI Group je zodpovědná za zpracovávání osobních údajů na těchto webových stránkách, jak je definuje Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Proto se chováme jako Správce ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů společnost BMI Group poskytuje informace o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o právech týkajících se osob, jejichž osobní údaje společnost BMI Group zpracovává.

Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“), například jméno nebo adresa osoby, e-mailová adresa nebo identifikátory online poskytované prostřednictvím jejich zařízení, aplikací, nástrojů a protokolů.

Můžete navštívit naše webové stránky bez nutnosti aktivně poskytovat osobní údaje. Údaje, které společnost BMI Group zpracovává na základě návštěvy webových stránek, jsou vysvětleny níže v části 1 („Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny návštěvníky webových stránek“). Webové stránky také nabízejí služby, které můžete používat pouze tehdy, pokud nám aktivně poskytnete své osobní údaje. Tyto služby a zpracování údajů v důsledku použití těchto příslušných služeb jsou vysvětleny v části 2 („Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uživatele zvláštních služeb společnosti BMI Group“). Obecné informace o ochraně osobních údajů, které se vztahují na všechny druhy zpracování údajů, např. ohledně práv, která máte jako subjekt údajů, najdete v části 3 („Obecné informace o ochraně osobních údajů“).

Rychlá navigace

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny návštěvníky webových stránek

a. Přístup k údajům / soubory protokolu serveru

Společnost BMI Group shromažďuje datový protokol při každém přístupu na webové stránky. Pouze technicky požadované údaje jsou shromažďovány, tj. typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (webová stránka, přes kterou proběhl přístup na webové stránky), datum a čas přístupu, množství přenášených údajů, adresa internetového protokolu (IP adresa) a poskytovatel internetových služeb přístupového systému. Tyto informace uchovává společnost BMI Group po dobu dvou týdnů a poté jsou vymazány.

Společnost BMI Group nebude tyto údaje přiřazovat konkrétním osobám ani nebude kombinovat tyto údaje s jinými zdroji údajů společnosti BMI Group, s výjimkou případů, kdy orgány činné v trestním řízení budou tyto informace vyžadovat v případě kybernetického útoku. Výše zmíněné údaje se používají pouze k tomu, aby byl obsah webových stránek správně poskytován, měl optimalizovaný obsah a inzerci a pro zajištění dlouhodobé funkčnosti našich IT systémů a technologií webových stránek. Společnost BMI Group proto tyto údaje používá pro statistické účely a pro zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti v rámci společnosti.

Zpracování údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě ustanovení o tzv. zákonnosti zpracování podle GDPR (čl. 6(1) věta 1 písm. f) GDPR).

b. Soubory cookies a podobné technologie

(1) Cookies

Webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které umožňují ukládání informací o zařízeních na koncových zařízeních uživatelů (počítače, smartphony atd.). Díky tomu jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a zvláště optimalizují naše produkty a služby pro Vás a umožňují nám v budoucnu poskytovat cílené informace. Webové stránky používají tzv. soubory cookies první strany, které jsou uloženy u nás a soubory cookies třetích stran, které jsou nastaveny externími poskytovateli k dosahování určitých cílů.

Většina souborů cookies používaných společností BMI Group jsou "relační cookies", které jsou automaticky odstraněny po ukončení návštěvy webové stránky. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

V současnosti webové stránky skupiny BMI využívají následující soubory cookies:

 • Google Analytics

 • Google Tag Manager

 • Sklik

 • Facebook Pixel

 • YouTube

 • Double Click

 • BMI Group

Uživatel může určit, jak tyto soubory cookies používat. Všechny současné prohlížeče mají možnost omezit nebo zcela zablokovat ukládání souborů cookies, celkově nebo pouze pro určité webové stránky. Upozorňujeme však, že používání a uživatelská přívětivost našeho webu bude snížena, pokud nebudou soubory cookies povoleny. Uživatelé mohou také spravovat mnoho reklamních souborů cookies online prostřednictvím webové stránky Spojených států www.aboutads.info/choices nebo webové stránky v Evropě www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Všechny uživatelské údaje (například IP adresy, uživatelská jména atd.) jsou uložena anonymně, takže není možná osobní identifikace.

(2) Google Analytics

Webové stránky používají funkce poskytované službou Google Analytics pro analýzu webových stránek. Poskytovatel služeb je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (dále jen "Google"). Google Analytics používá výše popsané soubory cookies ve formě textových souborů uložených ve Vašem počítači. Informace o používání našich online produktů a služeb shromážděné soubory cookies jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech a tam i ukládány. Pokud je však na portálu aktivována anonymizace IP, společnost Google předem omezí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v dalších zemích, které jsou stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena na nich.

Společnost Google tyto informace využívá jménem společnosti BMI Group k vyhodnocení používání online produktů a služeb společnosti BMI Group, k přípravě online zprávy o produktech a službách a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním našich online produktů a služeb a webových stránek. Anonymní uživatelské profily jsou pak vytvořeny na základě zpracovaných údajů.

Adresa IP poskytovaná prohlížečem uživatele nebude spojena s jinými údaji Google. Uživatelé mohou nastavit software prohlížeče, aby zabránili ukládání souborů cookies; uživatelé mohou také zabránit tomu, aby údaje shromážděné soubory cookies při používání našich online produktů a služeb odesílala a zpracovávala společnost Google stažením a instalací pluginu prohlížeče z následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že některé starší webové prohlížeče nemusí podporovat plugin prohlížeče pro odhlášení od Googlu. Chcete-li používat takový starší webový prohlížeč, prostudujte si nastavení prohlížeče, pokud chcete cookies zakázat.

Další informace týkající se využívání údajů společnosti Google pro reklamní účely a možnosti nastavení a nesouhlasů lze nalézt na následujících webových stránkách společnosti Google: policies.google.com/privacy/partners?hl=en ("Jak společnost Google používá údaje při používání webů nebo aplikací našich partnerů"), www.google.com/policies/technologies/ads ("Jak společnost Google využívá soubory cookies pro reklamní účely"), www.google.cz/settings/ads ("Nastavení informací, které společnost Google používá při zobrazování reklam"), a www.google.com/ads/preferences ("Nastavení reklam, které Vám bude Google zobrazovat").

c. Kontakt

Webové stránky vám umožňují kontaktovat BMI Group e-mailem zaslaným řediteli oddělení Group Communications. Osobní údaje poskytnuté každým příslušným uživatelem jsou uloženy za účelem odpovědi na Vaši žádost. Tyto údaje se vymažou, pokud již nebudou nadále potřebné k těmto účelům, za předpokladu, že tomu nebrání právní požadavky na uchovávání nebo jste neprohlásili svůj souhlas s delším ukládáním.

Zpracování popsané výše je nezbytné k reakci na Vaši žádost (čl. 6(1) věta 1 písm. b) GDPR). Zpracování dalších údajů poskytnutých dobrovolně v kontaktním formuláři je založeno na klauzuli o vyvažování zájmů GDPR (čl. 6(1) věta 1 písm. f) GDPR).

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uživatele zvláštních služeb BMI

a. Online žádosti

Webové stránky vám umožňují přihlásit se k odběru pracovních nabídek, požádat o zaměstnání online nebo prostřednictvím e-mailu na pracovní nebo školicí pozice nabízené společností BMI Group a jejími pobočkami. U takových online upozornění a žádostí platí kromě jiných právních požadavků také prohlášení o ochraně osobních údajů. Na základě vaší online žádosti zpracováváme osobní údaje, které poskytnete společnosti BMI Group elektronicky pro účely této žádosti. Takové zpracování je nezbytné k provedení určitých kroků na Vaší žádost před uzavřením smlouvy (viz čl. 6(1) věta 1 písm. b GDPR). Před zasláním svých osobních údajů si přečtěte toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(1) Přenos údajů

Při podání žádosti společnosti BMI Group a jejím přidruženým společnostem online nebo prostřednictvím e-mailu poskytuje společnost BMI Group osobní údaje, jako jsou jméno, poštovní a e-mailová adresa, a rovněž informace o vzdělání a odborných kvalifikacích, osvědčení a další běžně používané informace a dokumenty při podávání žádosti o zaměstnání. Ve vlastním zájmu prosím zveřejňujte pouze zvláštní kategorie svých osobních údajů (např. etnický původ, politické názory, členství v odborové organizaci, tělesné a duševní zdraví nebo náboženské či filozofické přesvědčení, společně "Citlivé osobní údaje", viz čl. 9(1) GDPR), které si výslovně přejete, abychom obdrželi. Neočekáváme, že budete odesílat citlivé údaje, ani Vás nebudeme žádat o odeslání těchto citlivých údajů. Informace o používání osobních údajů žadatelů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti BMI pro zaměstnance a dodavatele, které je přístupné zde.

(2) Ukládání, využívání a mazání údajů

Společnost BMI Group ukládá a používá informace a soubory, které jste poskytli, pouze pro záznam a zpracování Vaší žádosti, což zahrnuje i Vaše kontaktování. Pokud bude Vaše žádost úspěšná, informace a soubory, které poskytnete, se mohou nadále používat v průběhu pracovního poměru. V opačném případě bude společnost BMI Group uchovávat vaše informace a soubory po dobu 6 měsíců po ukončení procesu náboru (pokud není místními zákony vyžadována kratší lhůta), aby bylo možné odpovědět na jakékoli otázky týkající se Vaší žádosti, dodržet právní závazky a uplatnit, vymáhat nebo obhájit stávající nebo potenciální nároky. Po uplynutí tohoto období budou Vaše údaje obvykle smazány. Další Informace o tom, jak společnost BMI Group používá osobní údajů žadatelů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti BMI pro zaměstnance a dodavatele, které je přístupné zde.

Pokud zaškrtnutím příslušného políčka nebo uvedením tohoto údaje při zaslání žádosti e-mailem nám poskytnete souhlas s odesláním svých informací a souborů jiným společnostem BMI Group, předáme Váš soubor žádostí jiným společnostem v rámci skupiny, které mohou nabízet pracovní pozice vhodné pro Vás.

(3) Zrušení; žádost o vymazání

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s dalším ukládáním a používáním osobních údajů, které jste poskytli. Kromě toho máte vždy možnost svou žádost stáhnout. Pokud stáhnete svou žádost, Vaše údaje a soubory v databázi žadatele budou vymazány, jak je popsáno výše. Navíc můžete během online žádosti kdykoli požádat společnost BMI Group, aby odstranila jakékoli údaje nebo soubory, které jste předali. Každou takovou žádost budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními GDPR.

V případě dotazů týkajících se postupu žádosti nebo ochrany osobních údajů se prosím obraťte na Privacy@StandardIndustries.com.

3. Obecné informace o ochraně osobních údajů

a. Vaše práva jako subjektu údajů

Podnikli jsme veškeré nezbytné a přiměřené kroky k zajištění ochrany Vašich osobních údajů a zajištění Vašich práv jako subjektu údajů. Podle GDPR máte určitá práva popsaná níže. Vezměte prosím na vědomí, že omezení možnosti uplatnění těchto práv se může vztahovat například na zjištění, že Vaše právo na získání informací je podřízeno zásadním hlediskům ochrany soukromých zájmů.

Právo na přístup

 • Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Žádost můžete zaslat na adresu dsar@bmigroup.com na formuláři, který je dostupný zde.

 • Zdarma nebo elektronicky Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud bude požadavek předložen formou běžně používaného elektronického formuláře.

Právo na nápravu

 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenut)

 • Za určitých okolností máte právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Vaše osobní údaje vymažeme na základě Vaší žádosti, pokud nebudeme tyto údaje nutně potřebovat k realizaci smlouvy s Vámi, nebo nebudeme ze zákona povinni je ukládat.

Právo na omezení

 • Za určitých okolností máte právo omezit naše zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů

 • Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně, máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě bez omezení, pokud je to z technického hlediska možné.

Právo na námitky

 • Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud jste například požádali o zasílání našich informací, např. informační bulletiny atd. a nechcete nadále přijímat další informace, můžete snadno zrušit příjem dalších informací od nás.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 • Obecně platí, že máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo Vás významně ovlivňuje. Neplatí to, pokud je mimo jiné nutné automatizované rozhodování a profilování při uzavírání nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

Právo na stažení souhlasu

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Uplatňování Vašich práv

 • Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv, jak je popsáno výše, nebo budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Vyplnění stížnosti

 • Pokud chcete podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů, můžete se rozhodnout podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů.

b. Informace týkající se inspektora ochrany údajů společnosti BMI Group

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti BMI Group je: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím pole "Souhlas se zpracováním osobních údajů" jako subjekt údajů uděluji tímto společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9 - Prosek, IČ: 15052346, kontaktní e-mail: bramac.cz@bmigroup.com, (dále jen Správce), dobrovolný a svobodný souhlas, aby Správce na základě tohoto souhlasu shromažďoval, uchovával a zpracovával mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, PSČ.

 2. Poskytnutí osobních údajů není zákonným požadavkem Správce.

 3. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování pouze k následujícím účelům:

  1. ke zpracování odpovědi na dotaz subjektu údajů učiněný prostřednictvím webových stránek bmigroup.com/cz

  2. pro marketingové účely

 4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám a do třetích zemí.

 5. Zpracování osobních údajů subjektu údajů bude manuální a automatizované.

 6. Práva subjektu údajů:

  1. právo kdykoliv odvolat v celém rozsahu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou (zahrnuje rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pouze k některým účelům, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto souhlasu)

  2. právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;

  3. právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;

  4. právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu maximálně 10 let od jeho udělení.

 8. Subjekt údajů potvrzuje, že výše uvedenému poučení rozumí a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

5. Aktualizace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme aktualizovat, pokud to bude nutné z právních nebo věcných důvodů. Pravidelně se prosím informujte o aktuálním stavu tohoto prohlášení.

Poslední aktualizace: Srpen 2023