Sklon šikmé střechy a další faktory jak vybrat střešní krytinu

Kterými technickými parametry se musíme řídit při výběru tašek pro novou střechu nebo její rekonstrukci? Jedním z nejdůležitějších je střešní sklon. Čím vyšší sklon střechy, tím bezpečnější odvod vody ze střechy bude. Samotný sklon střešní konstrukce ovlivňuje i montáž dalších střešních komponentů.
Sklon střechy je důležitý pro výběr vhodného modelu tašky

Při výběru střešních tašek na šikmou střechu je potřeba brát v úvahu hned několik kritérií:

Prvním bodem, na který se zaměřte, je sklon střechy. V montážních a technických listech konkrétního výrobce si zjistěte, pro jaký sklon se daná krytina hodí, a z toho vycházejte při výběru. Výrobci většinou udávají tzv. Bezpečný sklon a Minimální (mezní) sklon, kdy je možné příslušný model krytiny ještě použít.

Bezpečný sklon

Bezpečný sklon je charakterizován jako sklon střešní plochy, při kterém je krytina v charakteristickém výseku střešní plochy bez prostupů a napojení, těsná proti volně dopadajícímu dešti a volně stékající vodě. Čím je střešní sklon nižší, tím větší existuje riziko průniku polétavého sněhu a větrem hnaného deště pod skládanou krytinou. Každý výrobce stanovuje tzv. bezpečný sklon = nejmenší sklon, při kterém krytina bezpečně odvede volně stékající srážkovou vodu.

Nejmenší sklon pro záruku na střešní systém

betonových krytin se tato hodnota pohybuje obvykle v rozmezí 22° až 30°.

keramických tašek je tato hodnota u některých modelů dokonce už od 16° (Smaragd, Rubín 9 a Rubín 13).  Hodnota udávaných bezpečných sklonů se většinou stanovuje na základě dlouhodobých zkušeností z praxe. Existují však i modernější způsoby a to odborné zkoušky ve větrných tunelech, které využívá například firma BMI střešní a hydroizolační systémy. 

Rychlá navigace

Minimální (neboli mezní) sklon

Minimální (neboli mezní) sklon

Minimální neboli mezní sklon je nejmenší sklon, při kterém je možné danou skládanou krytinu použít. Pokud se dostanete pod tuto hranici, výrobce dané skládané krytiny vám již není schopný garantovat správnou funkčnost střešního systému, a je tedy na místě poohlédnout se po jiné alternativě střešního pláště.

Nejmenší sklon pro funkčnost střešního systému

U betonových krytin se hodnota minimálního (mezního) sklonu pohybuje obvykle v rozmezí 12° až 15°. Existují ale i speciální střešní systémy skládané krytiny, které je možné použít speciálně pro nízké sklony. Jedná se o betonovou krytinu MAX 7 °, která je díky své unikátní technologii určena pro sklony 7 °-12°.

Minimální (neboli mezní) sklon

Doplňková opatření při nedodržení bezpečného sklonu

Ne vždy je možné bezpečný sklon na střeše dodržet a to především pokud se jedná o rekonstrukce. Ale ani v případě novostaveb nelze tento požadavek často splnit - limitovat nás mohou například stavební regulativy a předpisy nebo napojení střechy na sousední objekty. V takovém případě je potřeba použít doplňková opatření.

Pokud je sklon střechy menší než bezpečný:

  • Vždy řešit doplňkovým opatřením – tomu odpovídající podstřeší.

  • Ve většině případů nutnost použití celoplošného bednění.

  • Slepení spojů střešní fólie (vodorovných i svislých).

  • Těsnění perforací v oblasti kontralatí.

Zvýšené požadavky při výběru střešní krytiny

Pro výběr střešní tašky není rozhodující jenom střešní sklon, ale i místní klimatické podmínky (např. horské oblasti) a další zvýšené požadavky, které budou působit na hotovou střechu. Mezi zvýšené požadavky patří např. složitý tvar střechy, nízký střešní sklon, využití podkroví k účelům bydlení, atd. Podle počtu zvýšených požadavků se pak navrhují příslušná doplňková opatření, která zajistí, aby byla střecha pro obyvatele a okolí objektu bezpečná. Čím více zvýšených požadavků působí na střechu z titulu místních podmínek, tím jednodušší by měl být zvolený tvar střechy a její dostatečný sklon.

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Hmotnost krytiny a nosnost krovu

Hmotnost krytiny a nosnost krovu

V úvahu musíme vzít i hmotnost krytiny a nosnost krovu. Pokud vybíráte střechu na novostavbu, většinou tento parametr nemusíte vůbec řešit. Problém může ale nastat pokud se jedná o rekonstrukci střechy, kde jsme limitovaní stavem a nosností stávajícího krovu.

Ostatní parametry pro výběr střešní krytiny

Ostatní parametry pro výběr střešní krytiny

Střecha musí být nejen funkční, ale zároveň ovlivňuje i vzhled celé stavby. Při výběru typu střešní tašky a její barevnosti proto vždy berte v úvahu celkový charakter stavby, kontext okolí a respektujte okolní zástavbu. A nezapomínejte, že nejen samotná taška, ale i systém ostatních střešních doplňků vytváří kompletní funkční a bezpečnou střechu.

Střešní sklon

Záruka poskytovaná výrobcem

Výběr střechy představuje závažné rozhodnutí. Vybrat takovou krytinu a příslušenství, které mají dlouhou životnost a budou bezproblémově sloužit celé desítky let, není jednoduché. Proto je dobré zaměřit se renomované výrobce, s dobrou pověstí. Takový dodavatel obvykle nejen pomůže krytinu vybrat, ale poskytuje i technické poradenství, může doporučit vhodnou realizační firmu a na své výrobky poskytuje dlouhodobé záruky. Po dokončení realizace nové střechy je nutné novou střechu registrovat. Tento krok není rozhodně formalita, ale jistota pro spotřebitele, že zakoupil kvalitní výrobek, který mu bude sloužit dlouhá desetiletí.

Záruka na kvalitu střešních tašek

Záruka na materiál znamená, že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených v záručním listě budou mít střešní tašky BMI BRAMAC

30 záruka betonové a keramické tašky

po dobu 30 let prokazatelné vlastnosti dle platných norem ČSN EN 490 pro betonové tašky a dle ČSN EN 1304 pro keramické tašky.

Záruka na funkčnost střešního systému

A protože plně funkční střecha není složena pouze z tašek, ale i z dalších systémových střešních doplňků, existuje Záruka na funkčnost střešního systému. Střešní doplňky spolu s krytinou vytváří kompaktní celek schopný odolávat povětrnostním vlivům. Pokud tedy svou střechu vybavíte těmi správnými systémovými doplňky, zajistíte si na dlouhá léta i její bezproblémovou funkčnost. Na tato systémová řešení poskytuje společnost BMI BRAMAC záruky v délce 15 nebo 10 let.

záruka na funkčnost 10 a 15 let