Vazníková střecha nebo klasický krov?

Jaký typ krovu zvolit na svůj dům? V otázce rozhodování mezi použitelností vazníků nebo klasických krovů je velmi tenká hranice.
Vazníková střecha nebo klasický krov pokrývač

Volbu krovu - zda klasický krov nebo vazníkovou střechu ovlivňuje účel podkroví.

Střecha je neodmyslitelnou součástí každého domu chránící nejen jeho obyvatele, ale i samotný objekt. Při vlastní výstavbě se tak dostáváme do bodu, kdy je nutné se rozhodnout mezi klasickým krovem nebo vazníkovou konstrukcí. Konečné rozhodnutí by mělo padnout z úst odborníka, který zváží všechny možnosti. V otázce rozhodování mezi použitelností vazníků nebo klasických krovů je velmi tenká hranice.

 • Je všeobecně známo, že pro budovy s obytným podkrovím je klasický krov mnohem výhodnější.

 • Naopak pro budovy bez obytného podkroví, jako jsou bungalovy, halové stavby nebo velkorozponové stavby jsou zase vhodnější vazníkové konstrukce.

klasický krov nebo vazníková střecha rozdíl

Rychlá navigace

Co to je vazníkový krov

Co to je vazníkový krov

Vazníky jsou tvořené pásovými a mezipásovými pruty spojenými styčníky. Tento typ konstrukce se objevil teprve v minulém století a od té doby si prošel svým specifickým vývojem. Díky svým vlastnostem předkládají levné řešení pro domy bez podkrovních obytných prostor s nízkým sklonem střechy a nízkou výškou hřebene. Samozřejmě existuje i řešení, jak vazníkovou konstrukci využít pro půdní prostory.

Co to je vazníkový krov

Typy vazníků

Na trhu se objevují dva typy vazníků.

 • klasická metodika sbíjená hřebíky (variabilnější zpracování, estetičtější řešení

 • příhradové vazníky, které jsou na rozdíl od klasického řešení spojované styčníkovými deskami a prolisovanými trny. Tento typ vazníků je mnohem pevnější a efektivnější.

Napojování vazníkové střechy

Nevýhoda spočívá v náročnějším způsobu propojování střechy. Mnohem jednoduší postup nabízí klasická konstrukce z betonu nebo oceli.

Vazníky sbíjené hřebíky

Na pohled příznivější metodika působící mohutnějším dojmem. Počítejte s vyšší hmotností konstrukce a cenou za materiál i práci, jelikož je nezbytné zdvojovat pásové pruty.

Styčníkové desky

Jedná se o typické desky s prolisovanými trny, které ze statistického hlediska dokážou přinést až 30% úsporu materiálu. Určitě oceníte mnohem jednoduší podmínky potřebné k realizaci takové varianty. Konstrukce je postavena rychleji a navíc umožňují vytvářet i atypičtější tvary.

Úprava vazníkového krovu při realizaci podkroví

Každý se snaží najít nejjednodušší řešení stavby krovu, ve spojení s nízkou cenou a estetickým vzhledem. Asi největší komplikaci při realizaci podkroví představují klasické trámové soustavy s vaznicemi a jejich nešikovné rozmístění. Je tedy na místě celý krov sestavit tak, aby co nejméně zatěžoval výstavbu podkroví. Takový požadavek však sebou přináší další nutné sounáležitosti. Krov se musí vyznačovat mnohem větší pevností a odolností, jelikož úbytek jednotlivých prvků je důležité vykompenzovat správným rozložením. Tato potřeba je zajištěna i projektovým plánem počítající s pevnějším druhem spojů. Klasické tesařské spoje se v těchto případech nepoužívají, jelikož stojí za citelným oslabením jednotlivých trámů. Pro zajištění ještě větší odolnosti se pak používají i další konstrukční prvky a materiály (ocel nebo železobeton).

Úprava vaznicového krovu

Při realizaci dostatečně odolného, a při tom jednoduchého systému, se částečně upravuje i vaznicový krov. Změna se týká podélných prvků zvaných vaznic, které zajišťují odpovídající tuhost soustavy. Vaznicový krov obsahuje celou řadu dalších doprovodných prvků, které se navíc umisťují do podkrovního segmentu. Je tedy na místě celou soustavu přehodnotit a nechat si vytvořit bezpečný a především jednoduší návrh. Jen za těchto předpokladů lze vybudovat komfortní podkrovní prostory určené k bydlení. Mezi nejdůležitější kroky patří odbourání vazných trámů ze základu konstrukce. Při výstavbě podkroví se ve vaznicové soustavě využívají pouze prvky podélné, ať už vrcholové nebo pozední vaznice. K navýšení prostoru velmi dobře poslouží i snížení počtu podpor. Moderní vazníkové krovy se využívají především u současných rodinných domů s obytným podkrovím.

Výhody vazníkového krovu

Výhody vazníkového krovu

 • Moderní a úsporné řešení.

 • Vhodný pro libovolný tvar objektu.

 • Snadné zastřešní rozponů až 30 metrů.

 • Levnější řešení díky úspoře použitého dřeva (až i o 40%).

 • Rychlejší montáž.Nevýhody vazníkového krovu

Nevýhody vazníkového krovu

 • Vaznicový krov nepočítá s využitím půdního prostoru k obývání. Vazníky vytvářejí namísto podkroví pouze půdní úložný prostor.

 • Technologické řešení podkrovního bytu při využití. vazníkové konstrukce je finančně a technologicky náročné.

 • Vazníková konstrukce je vhodná pouze do sklonu 30°. S přibývajícím sklonem rostou i celkové náklady.Vazníkový krov je ideální nejen pro přístřešky, pergoly, altány

Vazníkové střechy jsou ideální u všech typů staveb, které budou sloužit jako přístřešek, altán nebo tolik oblíbená pergola vytvářející optimální podmínky pro posezení s přáteli. Tento typ lze za určitých podmínek samozřejmě využít i při výstavbě rodinného domu s podkrovním prostorem. Je nutné se ale připravit na o něco větší investici z důvodu doplnění nosné konstrukce o vnitřní podporu. Vazníkové střechy jsou vhodné pro rozlehlejší haly nebo sedlové střechy k rodinným domům, kde je jejich pořizovací cena trochu vyšší.

Klasický krov

Klasický krov

Krov je typickou nosnou konstrukcí, která přenáší zatížení zejména od vlastní tíhy, celé skladby střešního pláště, sněhu a větru. Krovy lze dělit podle použitého materiálu nebo způsobu podepření. Řešení provedení krovu je vždy dáno velikostí stavby a jejím rozpětím a sklonem. Rovněž je nutné přihlédnout ke klimatickým podmínkám dané oblasti.

Klasický krov

Nejvhodnější materiál pro krovy

Nejčastějším používaným materiálem je kvalitní nehoblované řezivo, jehož tvárnost a způsoby opracovaní dovolují se přizpůsobit i specifičtějším požadavkům majitele takového domu. Nesmí se však opomenout na řádné ošetření základovým nátěrem a impregnací zamezující šíření hub, plísní a napadení dřevokazným hmyzem. Taková ochrana se dá sjednat jak na chemické, tak i přírodní bázi.

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Výhody klasického krovu

Výhody klasického krovu

 • Podkroví lze využít pro obytné účely i s přiznáním krokví a hoblovaným podhledem s využitím všech výhod nadkrokevní izolace.

 • Elegantní a funkční řešení.

 • Vhodný pro vyšší sklony střechy než 30%.

 • Na realizaci stačí jeden zkušený řemeslník a několik pomocníků.Nevýhody klasického krovu

Nevýhody klasického krovu

 • Tradiční krov je naprosto nevýhodný pro nižší sklony jak 20°, jelikož v takovém případě se vzniklý prostor nedá využít k podkrovnímu obývání. Navíc je pod touto hranicí sklonu mnohem dražší než vazníkový.

 •  Klasický krov je rovněž dražší u složitějších tvarů střech s větším rozpětím a tedy i pracnostíJaký typ krovu zvolit na sedlovou střechu

Sedlová střecha patří k oblíbeným a nejčastěji voleným typům střech. Jaký typ krovu pro ni zvolit? Pokud stále váháte, máme zde jednoduchou pomůcku. Klasický krov je vhodný pro stavby, kde bude využíváno podkroví k obytným účelům. Je dobrou volbou pro střechy s větším sklonem (nad 30°). Hodí se také na stavby s menším rozponem při jednodušší střeše. Klasický, tradiční krov tak nejlépe padne domům se sedlovými střechami (ve tvaru písmene A) a obdélníkovým půdorysem. Pokud však nemáte v plánu využívat podkroví k bydlení, plánujete dům se složitější střechou, nebo překlenujete větší rozpětí, nebo jste si vybrali střechu s nižším sklonem (pod 25°), je pro vaše účely vhodný vazníkový krov.

Články na téma krov

Krov představuje nedílnou součást střechy, která má vliv na volbu střešní krytiny. Pojďte se důkladněji seznámit s tématikou krovu: