Stanová střecha: estetická střecha s jednoduchou konstrukcí

Stanová střech je estetická střecha s jednoduchou konstrukcí, ale s nákladnější pokládkou a většími materiálovými ztrátami (řezání). Je typická pro věže.
Stanová střecha

Stanová střecha je vlastně valbová střecha nad půdorysem

Stanová střecha (nebo také i jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do jednoho vrcholu a tvoří tak čtyřboký jehlan. Proto se jí také někdy říká jehlanová střecha. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.

V 70. a v 80 letech minulého století se při stavbách používal tento typ střechy velmi často. Mnohdy byla střecha doplněná o vikýř, který umožňoval lepší využití plochy podkroví a k prosvětlení podkrovních prostor. Dnes se už se stanovou střechou tak často nesetkáváme. Byť jde o estetickou střechu s jednoduchou konstrukcí, má však pracnější pokládku a s většími materiálovými ztrátami díky řezání. V mnoha případech je nahrazená klasickou sedlovou střechou.

Stanovou střechu můžeme často vidět nejen na střechách rodinných domů, altánů, pergol, ale především na střechách věží, kostelů, a dalších historických stavbách.

Rychlá navigace

Konstrukce stanové střechy

Stanová střecha se skládá ze čtyř střešních rovin, které se sbíhají do vrcholu. Hřeben je tvořen pouze jedním bodem a střecha je tvořena pláštěm čtyřbokého jehlanu.

Půdorys stanové střechy

 • Stanová střecha má nejčastěji čtvercový půdorys, který je tvořen 4 valbami stejného tvaru a velikosti.

 • Může se také jednat o střechu s obdélníkovým půdorysem. Její střešní plášť je tvořený „trojúhelníky“ tak, že dva naproti se nacházející mají stejnou velikost.

 • Stanová střecha může mít i půdorys víceúhelníku. Nejčastěji se jedná o šestiúhelník. Tento půdorys nejčastěji vidíme u rodinných domů, kostelů, panských domů, anebo paláců. Víceúhelníky jsou typické pro věže, sakrální a historické stavby.

Krov stanové střechy

Krov stanové střechy

Na stanovou střechu lze použít různé typy krovních konstrukcí – od klasického krovu až po vazníkové. Projekty krovů stanové střechy vždy zohledňují půdorys stavby a požadovanou výšku střechy. Berou v potaz také požadavek na způsob využití podkrovních prostor – zda pro skladování, nebo jako obytnou část. Krovy u stanové střechy se konstruují od krovů s velmi nízkým sklonem až po krovy střech, které označujeme jako strmé.

Projekty krovů stanové střechy

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Věžová střecha

Věžová střecha

Věžová střecha je vlastně typem stanové střechy. Obvykle bývá nad čtvercovým půdorysem, je tvořená 4 valbami stejného tvaru a velikosti. Výška takové střechy je však podstatně větší než délka základny půdorysu. Půdorys může být i víceúhelník.

Věžová střecha

Využití podkroví pod stanovou střechou

Využití podkroví pod stanovou střechou

Tvar střechy ovlivňuje, do jaké míry bude možné využívat podstřešní prostory. Za plně využitelný prostor se totiž považuje prostor s minimální výškou 2,3 m, resp. světlá výška obytného podkrovního prostoru musí být mininálně 2,6 m nad 50% užitkové plochy. Stanová střecha nenabízí v tomto ohledu příliš možností, protože v „krajích“ střechy vznikají prostory s malou výškou, které není možné plnohodnotně využít. Proto se podkroví stanové střechy využívají nejčastěji pro skladování a ukládání a v omezené míře i na spaní. Problém s využitím půdorysné plochy stanové střechy může pomoci vyřešit instalace vikýřů.

stanová střecha

Krytina vhodná pro pokládku stanové střechy

Krytina vhodná pro pokládku stanové střechy

Stanová střecha má velmi kompaktní tvar. Poměr povrchu určeného na pokládku k celkově zastřešené půdorysné ploše je velmi příznivý (hlavně u stanových střech s nízkým sklonem).

Krytina vhodná pro pokládku stanové střechy

Pozor na řezání

Pozor na řezání

Je třeba ale mít na paměti, že střecha se skládá z několika trojúhelníků, tak že každé nároží je třeba často řešit řezáním. Řezání je náročnější na čas a vyžaduje řemeslnou zručnost pokrývače. Tento fakt je třeba také zohlednit ve spotřebě (řezání tašek v krajích může spotřebu zvýšit až o 10% navíc, ale pozor, tento materiál se nařeže na formát a zbytek bude tvořit odpad). Stejně velké prořezy vzniknou při zateplování stanové střechy PIR deskami.

Pozor na řezání

Stanová střecha s nízkým sklonem

Stanová střecha s nízkým sklonem sebou přináší riziko zatékání. Při pokrývání takové střechy je tedy třeba vykonat dodatečná opatření, která střešnímu plášti zabezpečí plnou funkčnost. Jedná se o přelepování spojů na fólii pojistné hydroizolace, použít dražší a kvalitnější pojistnou hydroizolaci, podlepování kontralatí a podob.

Výhody, které nabízí stanová střecha

Výhody, které nabízí stanová střecha

 • Stanová střecha má jednoduchou konstrukci.

 • Prostor pod stanovou střechou lze využít k bydlení či jako odkládací prostor.

 • Stanová střecha je často vnímána jako estetický architektonický prvek. Proto je často využívána pro zahradní a parkové stavby jako jsou altánky, pergoly, přístřešky apod.

  Vhodně navrhnuté převisy stanové střechy mohou stínit oknům a fungovat jako ochrana před negativním působením slunečního záření.

 • Vhodně navrhnuté převisy stanové střechy mohou stínit oknům a fungovat jako ochrana před negativním působením slunečního záření.

 • Pro stanovou střechu je možné si vybrat jakoukoliv střešní krytinu v podstatě s žádnými nebo minimálními omezeními.

 • Prostor pod střechou je chráněn ze všech stran.

stanová

Nevýhody vyplývající ze stanové střechy

Nevýhody vyplývající ze stanové střechy

 • Nevýhodou je poměrně malý podstřešní prostor, a to v případě, že má střecha nízký sklon.

 • Pokládka střešní krytiny je pracnější a vyžaduje velkou řemeslnou zručnost.

 • Při pokládce je třeba počítat s většími materiálovými ztrátami (řezání)Stanová střecha – shrnutí

Stanová střecha – shrnutí

Stanová střecha neznamená historii, ale její využití bylo dříve častější. Nejčastěji ji nacházíme na samostatně stojících budovách nejčastěji čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. Popularita rodinných domů typu bungalov, především s nízkým sklonem, znamenal četnější využití stanových střech i v současnosti. Stanové střechy se složitějšími půdorysy můžeme naleznout na věžích kostela, sakrálních stavbách a altáncích.

Stanová střecha – shrnutí

Druhy střech

Chcete se zorientovat v typech střech? Přečtěte si naše články a vyberte si střechu, která bude nejlépe vyhovovat vašim možnostem i představám: