Bramac má i řešení pro moderní střechy s velmi nízkým sklonem

Charakteristický vzhled střech se skládanou krytinou už není doménou střech o velkém sklonu. Tím se rozšiřuje možnost použití stejné střešní krytiny na těch detailech, které bylo nutné zastřešovat plechem. Celé zastřešení je tedy nyní možné řešit jednotným svrchním pláštěm, což umožňuje docílit vyššího stupně harmonického vzhledu nejen vlastní střechy, ale i celé stavby.
Bramac má i řešení pro moderní střechy s velmi nízkým sklonem

Střešní systém Bramac 7°je první unikátní systém pro pokrývání střech od sklonu 7° tvrdou skládanou krytinou. Tato inovace společnosti Bramac spočívá na vícenásobném zajištění funkce střechy o malém sklonu. Tak vytváří střešní taška MAX 7° díky vlastní speciální konstrukci těsný střešní plášť, odolný nepříznivým vlivům povětrnosti. Dodatečnou ochranu poskytuje mimořádně účinná doplňková hydroizolační vrstva (DHV), tvořená difuzní fólií Bramac TOP RU Resistant nebo difuzní fólií Bramac Premium WU.

max 7Rychlá navigace

Betonová střešní taška Bramac MAX 7°

Betonová střešní taška Bramac MAX 7°

Taška MAX 7° představuje systémové řešení pro moderní střechy s nízkým sklonem od 7° se všemi přednostmi, které jsou typické pro skládanou střešní krytinu. Úprava této střešní tašky oproti ostatním spočívá v integraci ocelové zarážky proti zpětnému průniku vody do vodních žlábků pod hlavovým okrajem tašky. Stejným způsobem jsou upraveny betonové tvarovky – taška půlená, odvětrávací, krajní, zakončovací, nosná taška stoupací plošiny, taška bezpečnostního háku s výřezem, hromosvodová taška a mansardová taška. Bez této ocelové zarážky se v rámci systému Bramac 7° používají standardní pultové a lomené tašky. Systém doplňují další standardní tvarovky - hřebenáč, hromosvodový a ukončovací hřebenáč, uzávěra hřebene a další plastové a kovové střešní doplňky

Betonová taška Bramac MAX 7° je vyráběna s povrchovou úpravou PROTECTOR, která zvyšuje odolnost střechy před extrémními vlivy počasí a chrání před usazováním mechů, řas a lišejníků. Lze si ji objednat v cihlově červeném, červeno-hnědém nebo ebenově-černém provedení.

MAX7 cčmax7 čhmax7 eč


Betonová střešní taška Bramac MAX 7

Střešní systém Bramac 7°

Střešní systém Bramac 7°

Střešní systém Bramac 7° lze navrhovat:

 • Pro oblasti střešních sklonů 7° až 12°

 • Pro délky krokví do 12 m

 • S ohledem na zatížení od sněhu do velikosti charakteristické hodnoty sk max. 1,5 kN/m2, tzn. I. až III. sněhové oblasti bez ohledu na nadmořskou výšku.

Omezení

V rámci střešního systému Bramac 7° nelze navrhovat a provádět v oblasti sklonu 7° až 12° následné detaily ,při nichž by jinak nemohla být poskytnuta 15letá záruka na funkci systému: střešní okna, výstupní okna, úžlabí, sněholamy. Je důležité všechny střešní detaily a jejich provedení konzultovat s technickým oddělením pro šikmé střechy společnosti BMI a nalézt tak spolehlivé a bezpečné řešení, které by umožňovalo poskytnutí 15leté záruky na funkčnost střešního systému.

Střešní systém Bramac 7°Střešní systém Bramac 7°

Testování výrobků

Veškeré komponenty systému jsou podrobovány rozsáhlým testům na různé zátěže ve vlastních laboratorních zařízeních v Technických centrech společnosti BMI, především v Německu. V rámci těchto testů je možné nasimulovat extrémní povětrnostní podmínky jako např. účinky sání větru nebo větrem hnaný déšť. Cílem těchto testů je zabezpečit 100% funkčnost systému Bramac MAX 7° a kvalitu všech dalších výrobků.

Nejdůležitější testy

 • Zmrazovací cykly

 • Test stárnutí

 • Klimatická zkouška

 • Zkouška jednotlivých prvků a aerodynamickém tunelu

 • UV-Test

Výhody střešního systému Bramac 7°

Výhody střešního systému Bramac 7°

 • Použití skládané krytiny na části střechy, které bylo doposud nutné zastřešovat plechem (např. pultové vikýře)

 • Jednotný a harmonický vzhled stavby při zastřešení celého objektu stejným typem krytiny

 • Vysoká ochrana střešní konstrukce s difusně otevřenou doplňkovou hydroizolační vrstvou

 • Nízké náklady na pokrytí

 • Kompletní střešní systém za příznivou cenu

 • Lepší akustické vlastnosti než má např. plechová krytina

 • Splňuje požadavky trhu po moderním, estetickém, systémovém a spolehlivém řešení zastřešení.

VÝHODY STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC MAX 7°

Záruky na střešní systém Bramac 7°

Záruky na střešní systém Bramac 7°

Na střešní tašky Bramac MAX 7° poskytuje se vztahuje písemná záruka 30 let na kvalitu a mrazuvzdornost betonových tašek a dále písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7°. Záruka platí výlučně za předpokladu použití originálního příslušenství BMI BRAMAC.

záruky 30_15_beton 150 px


Podmínkou pro poskytnutí písemných záruk je do 3 měsíců po dokončení střechy registrace střechy BMI BRAMAC, dodržení Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7° v aktuálním znění a dále provedení proškolenou realizační firmou s certifikátem na střešní systém Bramac 7°. Pro odchylná řešení oproti Pravidlům pro montáž střešního systému Bramac 7° je nezbytný souhlas technického oddělení společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Záruky na střešní systém Bramac 7°

Co vše ovlivňuje výběr střešní krytiny

Výběr vhodné krytiny na střechu domu je velmi zodpovědný a náročný úkol. Aby střecha splňovala estetické a funkční nároky, je třeba při volbě střešní krytiny zvážit mnoho hledisek. Znáte je? Přečtěte si naše články: