Únik tepla střechou: tepelné mosty a nefunkční izolace

Teplo střechou uniká nejčastěji tepelnými mosty, nebo nedostatečnou střešní izolací. Přečtěte si, jak tento problém řešit a jaké další požadavky funkční střecha má.
FUNKČNÍ IZOLACE STŘECHY CHRÁNÍ PŘED ZIMOU I VEDREM A DOBŘE ODVÁDÍ VLHKOST

Funkční izolace střechy chrání před zimou i vedrem a dobře odvádí vlhkost

Šikmá střecha by měla po dlouhé roky odolávat nejrůznějším povětrnostním vlivům. Při návrhu a realizaci tohoto typu střechy patří zvláštní pozornost celkové střešní skladbě z hlediska spolupůsobení různých funkčních vrstev.

Kvalitní střešní konstrukce musí splňovat náročné požadavky na tepelnou izolaci, musí chránit stavbu před vlhkostí a dobře odvětrávat.  V zimních měsících chceme zabránit úniku tepla a v létě naopak jeho přístupu zvenčí. 

Velmi důležité je dodržení aktuálních požadavků na tepelný odpor konstrukce, avšak stejně důležitý je i návrh střešní skladby bez nežádoucí kondenzace vodní páry. Jen střešní konstrukce, u nichž jsou optimálně splněny stavebně-fyzikální požadavky na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci, totiž zaručují pohodu bydlení a nízké náklady na vytápění při trvalé funkčnosti.

Mimo to má funkční tepelná izolace také příznivé dopady na životní prostředí a jeho ochranu. Přispívá totiž k poklesu spotřeby tepla, a tím i k poklesu emisí oxidu uhličitého. Pro optimální zateplení šikmé střechy podle požadavků programu "Oprav dům po babičce" doporučujeme použít nadkrokevní izolaci BramacTherm.

nzu průhledné pozadí

Rychlá navigace

Tepelné mosty

Co je to tepelný most?

Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. Jinými slovy – uniká jím více tepelné energie. V zimě se vyznačuje tím, že má v interiéru studenější povrch, a naopak v exteriéru povrch teplejší než okolní konstrukce. V létě je to pak naopak.

Jaká je příčina vzniku tepelných mostů?

Příčinou vzniku tepelných mostů je nesprávné konstrukční řešení detailů střechy. Z hlediska komplexnosti střešní konstrukce vznikají častěji u složitějších a členitějších střech, u domů s konstrukčně jednoduššími střechami pak méně často.

Kde se nejčastěji tvoří tepelné mosty ve střeše?

Nesprávné konstrukční řešení detailů, a tedy tepelné mosty, se nejčastěji vyskytují: - na vnějším obvodu střechy (okapy, římsy, atiky), - nebo v rovině střechy v oblasti prostupů střešním pláštěm (okna, světlíky, pronikající potrubí, dilatace), případně pak v okolí střešních oken.

Co způsobují tepelné mosty?

Co způsobují tepelné mosty?

S tepelnými mosty je spjata celá řada negativních dopadů, mezi něž patří zejména následující:

 • Tepelné mosty způsobují tepelné ztráty a tím i vyšší spotřebu energie.

 • Lokálně, tedy v místě tepelného mostu, způsobují pokles vnitřní povrchové teploty někdy až pod rosný bod, následkem čehož může vlivem kondenzace par dojít ke vzniku plísní, případně znehodnocení stavební konstrukce. To vše může vyústit až v narušení statiky celé stavby a její destrukci.

Co způsobují tepelné mosty?

Rekonstrukce střechy

Potřebujete ucelené informace o rekonstrukci střechy, které vám ji pomohou naplánovat a realizovat? Na odkazu níže získáte užitečné rady na co se zaměřit, aby byla rekonstrukce střechy úspěšná! Přečtěte si více!

Více zde
Chci rekonstruovat střechu

Řešení úniků tepla novou tepelnou izolací

Jako tepelnou izolaci je možné použít klasické izolační materiály, jako jsou minerální vaty, dřevovláknité desky a jiné vláknité materiály. Stále častěji se používají tuhé desky z PIR pěny (polyisokyanurátové pěny) na bázi polyuretanu, které mají lepší tepelně izolační vlastnosti. Tuhé desky z PIR pěny se pokládají celoplošně shora na střešní krokve, a brání tak vzniku tepelných mostů. Připravili jsme pro vás stručný přehled nadkrokevních systémů tepelné izolace BramacTherm:

BramacTherm Kompakt a Basic – vhodná izolace při rekonstrukcích střech

Tyto izolační prvky s difuzní fólií zajišťují zvýšení tepelného odporu střešní konstrukce. BramacTherm Kompakt nachází uplatnění především u rekonstrukcí střech, kdy jej lze dobře kombinovat se stávající mezikrokevní izolací. Pomocí tepelně izolačních desek BramacTherm Kompakt a Basic lze provést zateplení stávající střechy s mezikrokevní izolací bez dodatečného navyšování krokví i bez dodatečné podkrokevní vrstvy. BramacTherm Basic není opatřen střešní fólií, a je tak ideálním řešením pro zateplení šikmých střech komplikovaných tvarů (menší prořez), střech s velmi nízkým sklonem (7-12°), plochých střech apod.

BramacTherm Kompact a Basic
BramacTherm Top a BramacTherm Basic ALU – izolace vhodná především pro novostavby

Tento vysoce efektivní tepelně izolační prvek je využitelný zejména u novostaveb. Zpravidla se používá samostatně (bez kombinace s mezikrokevní izolací), což umožňuje přiznání dřevěné konstrukce krovu. BramacTherm Top i Basic ALU jsou z obou stran opatřeny hliníkovou vrstvou; TOP má navíc nakašírovanou fólii pro doplňkovou hydroizolaciz polypropylenu se svislými a vodorovnými přesahy. Oba dva produkty mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti Λ=0,022 W/(mK).

BramacTherm ALU a TOP

BramacTherm Clima Comfort – izolace s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi

BramacTherm Clima Comfort je vyroben z tvrzené fenolické pěny označované jako tzv. RESOL. V rámci všech deskových izolantů představuje tepelně izolační prvek s nejlepšími tepelně izolačními schopnostmi. Je vhodný jak pro zateplení novostaveb, tak i rekonstruovaných objektů. 

BramacTherm Clima Comfort

Výhody nadkrokevní izolace BramacTherm Kompakt a Basic

Výhody nadkrokevní izolace BramacTherm Kompakt a Basic

 • difuzní schopnost předurčuje tito materiály pro rekonstrukce střech (použití je možné společně s původní mezikrokevní izolací)

 • pokládka bez tepelných mostů,

 • díky velmi nízké hodnotě součinitele tepelné vodivosti lze docílit potřebného zateplení i při menší tloušťce izolačních desek,

 • umožňuje přiznání dřevěné konstrukce krokví

Na obrázku je porovnání potřebné tloušťky různých materiálů pro dosažení shodného tepelně-izolačního výkonu

Výhody BramacTherm Kompakt a Basic

Výhody nadkrokevní izolace BramacTherm TOP a Basic ALU

Výhody nadkrokevní izolace BramacTherm TOP a Basic ALU

 • pokládka bez tepelných mostů

 • díky difúzní schopnosti může být vlhkost odvedena z konstrukce ven

 • lepší tepelně izolační vlastnosti než minerální vlna

 • výrazně zvyšuje hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukce s mezikrokevní izolací

 • BramacTherm Basic ALU lze využít i u nižších sklonů a v případě systému Bramac 7°

 • možnost přiznaného krovu jako estetické součásti interiéruVýhody BramacTherm Kompakt a Basic ALU

Výhody BramacTherm Clima Comfort

Výhody BramacTherm Clima Comfort

 • mimořádná difuzní schopnost umožňuje průchod vodní páry,

 • nejnižší součinitel tepelné vodivosti ze všech deskových izolantů,

 • vyšší požární odolnost.

 • bez nutnosti parotěsné fólie

 • při požáru neuvolňuje jedovaté plyny

BramacTherm Clima Comfort

Nadkrokevní izolace – moderní typ zateplení střechy minimalizující tepelné mosty

Nadkrokevnímu sytému zateplení střech jistě patří světlá budoucnost. Oproti starým systémům zateplování v sobě totiž skýtá celou řadu výhod.

Zvyšuje tepelný komfort v podkroví v létě i v zimě

Nadkrokevní zateplení přináší kromě úspor v podobě ušetřené energie na vytápění jeden další velmi významný benefit – letní komfort v podkrovních místnostech. V našich klimatických podmínkách nebývá v rodinných domech standardem klimatizace, a pobyt pod střechou během parných letních dnů tak může být velmi nepříjemný. Nadkrokevní zateplení BramacTherm snižuje povrchovou teplotu vnitřního pláště střechy, a navíc posouvá teplotní amplitudu do pozdních nočních hodin. Výsledkem je tak snížení teploty v podkrovních místnostech až o několik stupňů. Společně se správným zastíněním střešních oken tak lze zachovat komfortní prostředí pod střechou i v nejteplejších letních dnech bez nutnosti instalace klimatizace.

Nezmenšuje prostor podkroví a umožňuje přiznat dřevěný krov

Nezmenšuje prostor podkroví a umožňuje přiznat dřevěný krov

Správná montáž nadkrokevní celoplošné tepelné izolace vylučuje vznik tepelných mostů, které vedou k tepelným ztrátám a problémům s kondenzací. Pomocí nadkrokevního zateplení BramacTherm lze nejen zachovat konstrukci krovu jako estetickou součást interiéru, ale zároveň není snižována podchodná výška a zmenšován interiérový prostor, jako je tomu v případě standardního zateplení mezi a pod krokvemi.

Nezmenšuje prostor podkroví a umožňuje přiznat dřevěný krov

Využití a benefity nadkrokevní izolace BramacTherm

Využití a benefity nadkrokevní izolace BramacTherm

Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm (materiál PIR i RESOL) je tvořena pěnovým materiálem s uzavřenou strukturou s velmi malými buňkami a velmi tenkými buněčnými stěnami. Tím je výrazně omezen transport tepla a docíleno nejlepších tepelně-izolačních schopností (nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla U).

Čím lepší tepelně-izolační schopnosti, tím štíhlejší střešní plášť. Stejného zateplení střechy lze docílit při výrazně menších tloušťkách materiálu než např. u polystyrenu či minerální vaty. Rovněž lze mnohem jednodušeji dosáhnout normou požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla oproti jiným řešením, jako je například zvětšování výšky krokví při provedení mezikrokevní izolace. Díky své nízké tepelné vodivosti umožňují desky BramacTherm výrazné zeštíhlení zateplení oproti většině jiných zateplovacích systémů.

Hlavní výhody použití nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm

 • celistvé zateplení střechy bez tepelných mostů,

 • možnost přiznání dřevěného krovu jako estetické součásti interiéru,

 • v případě rekonstrukcí lze zateplení provést bez zásahu z interiérové strany,

 • tuhé desky opatřené shora střešní fólií (doplňková hydroizolační vrstva) s lepicími přesahy,

 • spoje desek na pero – drážku zajistí celistvé zateplení bez mezer,

 • snadná pokládka,

 • pod izolací BramacTherm není nutné použití bednění – úspora práce a nákladů.

BramacTherm výhody

Servis před zakoupením nadkrokevní tepelné izolace

Servis před zakoupením nadkrokevní tepelné izolace

V případě zájmu o nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm Vám můžeme provést odborné tepelně technické posouzení střešního pláště z hlediska roční bilance kondenzace ve střešním plášti, a to včetně výpočtu součinitele prostupu tepla U.

Servis před zakoupením nadkrokevní tepelné izolace