Proč je důležitá hmotnost střešní krytiny?

Hmotnost se může jevit jako méně důležitý aspekt při řešení střešní krytiny. V tomto článku vám poradíme, jak a proč na hmotnost krytiny dbát.
Upevnění hromosvodu

Hmotnost střešní krytiny je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících její výběr. Na základě nosnosti krovu a dalších jeho specifik se volí buď skládaná střešní krytina v podobě betonových či keramických, pálených tašek anebo lehká - především plechová střešní krytina.

Rychlá navigace

Nosnost střechy

Je obecně známo, že střecha je jednou z nejvíce namáhaných částí domu. Jedním z faktorů, které musíme zvážit je její zatížení. 

nového domu je zatížení střechy zapracováno ve výsledném projektu, který bere v potaz objemovou hmotnost krytiny, zvolené zateplení ale i faktory počasí (vítr, sníh). U rekonstrukce střechy je nutné zhodnotit vzhledem k zatížení střechy i stav nosné konstrukce (krovu).

V obecné rovině se rozlišují tři druhy zatížení střech: 
  • Stálé zatížení – jedná se o zatížení působící po celou dobu trvání konstrukce a je neměnné v čase; řadíme sem například zatížení střešní krytinou. V některých případech musí krov vydržet zatížení až 40 tun, neboť kromě samotných tašek se do zatížení započítává rovněž izolace, střešní latě a kontralatě.

  • Nahodilé zatížení – v tomto případě hovoříme o zatížení, jež se v čase naopak mění (vítr, sníh, led aj.). Specificky sníh představuje jednu z největších sil působících na střechy v našich podmínkách. Pro účely výpočtu působení klimatických vlivů se využívá zejména mapa sněhových oblastí a mapa větrných oblastí.

  • Mimořádné zatížení – zatížení vyskytující se pouze ve výjimečných případech, např. jakožto následek katastrofických událostí (zemětřesení apod.).

Omezená nosnost krovu

Nosnost původního krovu a jeho další specifika vždy musí posoudit statik; zvláště v případě, že se jedná o starý a tím pádem méněschopný krov, u nějž hrozí, že novou krytinu neunese.Hmotnost střešní krytiny

Klasická skládaná krytina (betonová a keramická) je samozřejmě těžší a představuje v kombinaci s větrem a sněhem větší zatížení krovu, než plechové či plastové šablony. Vyšší hmotnost však představuje svým způsobem i benefit. Zatímco šablony dokáže silný vítr ze střechy vytrhnout, skládanou krytinu sací účinek větru pouze nadzvedne a ta se zase vrátí do své původní polohy.

Následující obrázek ilustruje orientační srovnání hmotnosti střešních krytin na celkovou plochu 200 m2, což je běžná rozloha rodinného domu.

tabulka-hmotnost-tasek-2

Následující tabulka reflektuje orientační srovnání hmotností střešních krytin na 1 m2.

tabulka-hmotnost-tasek-1-1

Krytina z keramických, pálených střešních tašek

Keramické, pálené střešní tašky jsou u nás již dlouhodobě nejrozšířenější krytinou, jež je díky svému univerzálnímu materiálu vhodná do jakýchkoli klimatických podmínek, tudíž i při extrémních výkyvech střecha budovu efektivně chrání. Pálené tašky výborně tlumí zvuk a nerozpalují se na slunci. Jejich nevýhodou je poněkud vyšší cena.

Hmotnost

Nejlehčí druhy keramických tašek váží okolo 40 kg/m2; nejtěžší je pak zdvojená bobrovka o váze asi 70 kg/m2.

Krytina z betonových střešních tašek

Betonová krytina je mezi těžkými krytinami nejodolnější a rovněž nejtěžší. Z tohoto důvodu je nutné, aby daný krov disponoval vyšší únosností. Betonové tašky, stejně jako ty pálené, výborně tlumí zvuk a díky své hmotnosti účinně odolávají povětrnostním vlivům a náporům sněhu, což z nich činí „kandidáty“ ve vysokohorských oblastech. Navíc beton postupem času zvyšuje svou pevnost, čímž se odolnost krytiny ještě zlepšuje. Výhodou oproti keramické střešní krytině je nižší cena

Lehká střešní krytina

Lehká krytina je současným trendem, který však vyvolává rozporuplné názory. Podle některých se jedná o ne příliš efektivní řešení (zejména v boji proti větru), druzí toto tvrzení vyvracejí a zdůrazňují její výhody. Lehká krytina nezatěžuje spodní stavbu a není nutné stavět masivní krov, montáž je rychlá a lehčí krov rovněž odlehčí vaší peněžence.

S výběrem vhodné střešní krytiny vám pomohou odborníci

Faktory, které musíte vzít v úvahu při volbě střešní krytiny při rekonstrukci střechy je nepřeberná řada. Zde jsou některé z nich:

  • stav a nosnost krovu

  • splnění technických norem

  • životnost krytin

  • cena,

  • estetický aspekt (čili vzhled, v závislosti na místní regulativy)

Pokud se domníváte, že betonové nebo keramické, pálené střešní tašky jsou příliš těžké pro Váš krov, můžeme Vás ujistit, že tomu tak není. Při posuzování zatížení střešní konstrukce má hmotnost krytiny minimální vliv na dimenzování krovu. Naopak za bouřky je relativně vyšší hmotnost skládané krytiny naopak výhodou. Pro ujištění, že Váš krov splňuje všechny požadvaky, nechte jej posoudit statikem, který zhodnotí stav dřevěné konstrukce. Pak budete bezpečně vědět, zda je možné vyměnit stávající krytinu a za jakou a můžete se směle pustit do rozsáhlejší přestavby nebo modernizace půdního prostoru či podkroví.

Nevíte-li si rady, jakou krytinu zvolit, kontaktujte naše odborníky, kteří vám s její volbou ochotně a rádi pomohou.

Co vše ovlivňuje výběr střešní krytiny

Výběr vhodné krytiny na střechu domu je velmi zodpovědný a náročný úkol. Aby střecha splňovala estetické a funkční nároky, je třeba při volbě střešní krytiny zvážit mnoho hledisek. Znáte je? Přečtěte si naše články: