Záruky

Zde naleznete všechny podklady a informace potřebné k získání záruky na střešní krytiny a funkčnost střešního systému BRAMAC.
Záruky BMI BRAMAC

Jak získat záruku

záruky beton keramika 30_15 x100 px

Podmínkou pro získání písemné záruky BRAMAC na kvalitu a mrazuvzdornost betonových či keramických střešních tašek BRAMAC a funkčnost střešního systému BRAMAC je registrace vaší střechy. Formulář pro registraci střechy naleznete  na této stránce níže nebo v sekci Pro odborníky/Ke stažení

Vyplněnou registraci zašlete buď e-mailem na adresu: zaruky.cz@bmigroup.com a nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy, s. r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.

Po obdržení formuláře bude střecha u nás zaregistrována. Pokud jste splnili podmínky pro udělení záruky, bude Vám záruční list odeslán poštou.

Formulář pro registraci střechy BRAMAC

UPOZORNĚNÍ: Formulář si nejprve stáhněte do svého počítače a teprve po té jej vyplňte (v opačném případě se vám vyplněné údaje neuloží).

Podmínky poskytnutí záruky BRAMAC

Specifikaci povinných prvků pro poskytnutí písemných záruk naleznete v letáku

Poskytnutí záruky na kvalitu a mrazuvzdornost platí pouze v případě, že:

1) na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC a je zde zajištěno dostatečné odvětrání - tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy

2) při zhotovení střechy musí být současně dodrženy všechny související platné zákony a normy (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb., ČSN 73 1901:1999, ČSN 73 0540-2:2002, ČSN 73 3610:1987 ve znění pozdějších úprava doplňků), všeobecně platné technické předpisy, pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (12/2000 ve znění pozdějších úprav a doplňků) a technické podklady společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. (8/2010 ve znění pozdějších úprav a doplňků). V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. a pravidly pro navrhování a provádění střech mají přednost technické podklady společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., v ostatních případech rozdílů podmínek platí nejpřísněji stanovené podmínky

3) záruka BRAMAC se vztahuje na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky

Další informace o podmínkách pro poskytnutí záruky na 30 let na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek naleznete v Záručních listech pro betonové a keramické tašky        

30 let záruka - betonové tašky

Záruka 30 - keramické tašky

Záruka na funkčnost střešního systému BRAMAC

Moderní a plně funkční střecha se neobejde bez vybraných střešních doplňků. Spolu s krytinou vytváří střešní systém celek, schopný odolávat extrémním povětrnostním vlivům. Pokud svou střechu vybavíte těmi správnými systémovými doplňky, zajistíte si na dlouhá léta bezproblémovou funkčnost. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. poskytuje na svá systémová řešení střešního pláště záruky v délce 10 nebo 15 let. Záleží jen na Vás, pro jaké řešení se rozhodnete.

Chcete špičkové řešení s maximální délkou garance? Pořiďte si ke krytině BRAMAC i ucelený systém střešních doplňků ze skupiny 15leté záruky! Po dobu 15ti let můžete usínat s jistotou, že Vám střecha bude sloužit bez dodatečných investic a vícenákladů.

Záruka na funkčnost střešního systému 15 let

Záruka 15 funkčnost 100 px

Poohlížíte se po kvalitním řešení za příznivou cenu? 10 let záruky na funkčnost celého střešního systému BRAMAC získáte při pořízení doplňku ze skupiny 10leté záruky. 

Záruka na funkčnost střešního systému 10 let

Záruka 10 funkčnost 100 px


Toto je lákavý způsob, jak získat spolehlivého partnera pro řešení Vaší střechy!