Nejznámější druhy střech: v čem je mezi nimi rozdíl?

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky.
KONSTRUKCE MANSARDOVÉ STŘECHY

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená) či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov musí splňovat přísnější požadavky na izolaci.

Každá střecha má za úkol odvádět vodu s horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

jak účinně chránit

Rychlá navigace

Střechy dělíme podle:

Podle počtu plášťů

 • jednoplášťové - většina střech na obytných budovách. Jednovrstvé střechy mají pouze jednu vrstvu střešního pláště a jsou nejjednodušší formou střechy. Typickým příkladem jednovrstvé střechy je plochá střecha.

 • víceplášťové se používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu.

 1. dvouplášťové - má dvě vrstvy střešního pláště, které jsou odděleny většinou vzduchovou mezivrstvou. Tato mezivrstva slouží k izolaci střechy a umožňuje lepší odvod vlhkosti z podkroví. Dvoplášťová střecha je obvykle vhodná pro méně náročné stavební projekty

 2. tříplášťové - má tři vrstvy střešního pláště, které jsou odděleny dvěma vzduchovými mezivrstvami. Tato vrstvená konstrukce zajišťuje vysokou izolační schopnost střechy a zlepšuje její odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tříplášťová střecha je tedy obvykle nákladnější a složitější na instalaci než dvouplášťová.

  Používá se především v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami nebo v oblastech s vysokými požadavky na energetickou účinnost budov.


Podle sklonu střechy:

Střechy se obvykle dělí také podle sklonu, tedy úhlu, pod kterým jsou nakloněny k horizontu. Sklon střechy je důležitý z hlediska funkčnosti a estetiky, protože ovlivňuje odvod srážkové vody a rozmístění vnitřních prostor. Každý typ střechy má své výhody a nevýhody a volba mezi nimi závisí na požadavcích projektu, místních stavebních předpisech a estetických preferencích.

 • ploché – sklon střešních rovin 0-5°. Tento typ střechy se nejčastěji používá u moderních budov a komerčních staveb.

 • šikmé – sklon do 45°. Tento typ střechy se používá například u rodinných domů, garáží, historických budov a menších komerčních staveb.

 • strmé – sklon nad 45°. ento typ střechy se používá například u horských chat nebo historických budov s vysokými střechami.

Sedlová střecha

Sedlová střecha

Historicky nejběžnějším řešením v Česku je sedlová střecha. Jedná se o klasickou střechu se dvěma střešními rovinami, přímočarým hřebenem a dvěma okapními a štítovými hranami. Hlavní výhodou sedlové střechy je jednoduchost montáže jednotlivých prvků a s tím související cenová dostupnost. Díky jednoduchému tvaru je další její výhodou minimalizace možného rizika zatékání.

sedlová střecha pikto menšíVýhody sedlové střechy:

 • Nízké stavební náklady díky jednoduché konstrukci.

 • Nízká údržba

 • Jednoduchý tvar střechy, vhodné do horských oblastí.

 • Odolná proti větru a extrémními vlivy počasí.

 • Možnost využít štítových stěn pro umístění oken a prosvětlení podkrovních prostor.

Nevýhody sedlové střechy:

 • Využití podkrovních prostor je limitováno sklonem střechy.


Obytné podkroví sedlových střech

Valbová střecha

Valbová střecha

Tyto střechy vycházejí ze střechy sedlové, avšak na obou koncích jsou místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby. Valbová střecha se od polovalbové liší umístěním okapů – pokud jsou všechny okapy ve stejné výšce, mluvíme o střeše valbové, pokud jsou v jiných výškách, jde o střechu polovalbovou. 

valbová střechapolovalbová střecha

Výhody valbové střechy:

 • Lepší ochrana před povětrnostními vlivy.

 • Využití podkrovních prostor pro bydlení (v závislosti na sklonu střechy).

Nevýhody valbové střechy:

 • Složitější konstrukce je náročnější na provedení střešních detailů.

 • Vyšší náklady na realizaci.

 • Nemá štítové stěny pro umístění oken a prosvětlení podkrovních prostor.

Polovalbová střecha

Stanová střecha

Stanová střecha

Stanová neboli jehlanová střecha má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají ve středovém vrcholu. Tento druh střechy se hodí na stavby se čtvercovým půdorysem a často se s nimi setkáváme na sakrálních stavbách, případně na různých přístřešcích, altáncích nebo pergolách. Neobvyklá není ani tvorba několika stanových střech vedle sebe na jednom objektu o obdélníkovém půdorysu.

stanová střecha

Výhody stanové střechy:

 • Stanová střecha může dát budově moderní a minimalistický vzhled.

 • Nízké náklady - stanová střecha má jednoduchou konstrukci a je obvykle levnější než tradiční střechy.

 • Vysoká odolnost - stanová střecha se vyznačuje vysokou odolností vůči silným větrům a sněhovým záplavám.

 • Snadná údržba - kvůli jednoduché konstrukci je stanová střecha snadno udržovatelná.

 • Flexibilita - stanová střecha se snadno přizpůsobí různým typům staveb a může být použita pro různé účely.

Nevýhody stanové střechy:

 • Omezený prostor - kvůli svému trojúhelníkovému tvaru může být prostor pod stanovou střechou omezený.

 • Vysoké náklady na klimatizaci - kvůli svému tvaru může být stanová střecha náročná na klimatizaci, protože teplo se hromadí v horní části střechy.

 • Menší skladovací kapacita - kvůli svému tvaru může být stanová střecha méně vhodná pro skladování velkých objektů.

 • Menší světlá výška - kvůli svému tvaru může být střecha níže a nabízet menší světlou výšku.

 • Potenciální nároky na statiku - stanová střecha může vyžadovat větší pevnostní výpočty a konstrukční prvky, aby odolala silným větrům a sněhovým nánosům.

stanová

Pultová střecha

Pultová střecha

Pultová střecha má sklon pouze na jednu stranu, kudy odvádí dešťovou vodu. Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.S touto střechou se setkáváme spíše v případě přístaveb, teras nebo verand, ale její obliba roste i v souvislosti s běžnými rodinnými domy. Hodí se především na moderní nízkoenergetické stavby.

Pultová střecha

Výhody pultové střechy:

 • Jednoduchá, a proto levná konstrukce.

 • Obzvláště vhodné pro instalaci solárních systémů.

 • Vhodný typ střechy pro moderní nízkoenergetické stavby.

Nevýhody pultové střechy:

 • Při nízkých sklonech může vzniknout problém s odvodem dešťové vody a v zimě se sněhem.

Skladba pultové střechy vzhledem k ne/obydlenému podkroví

Mansardová střecha

Mansardová střecha

Tento typ střechy se řadí mezi sedlové a každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Tím pod nimi vzniká volný prostor s možností různého využití, tzv. mansarda. Nevýhodou je právě složitost realizace.

mansardová střecha

Výhody mansardové střechy:

 • Mansardová střecha umožňuje vytvoření dodatečného obytného prostoru pod střechou, což může být výhodné, zejména v případě, že máte omezenou plochu pozemku.

 • Estetický vzhled - Mansardová střecha může dodat budově působivý vzhled a může být využita při renovaci historických budov.

 • Snížené náklady na vytápění - Kvůli tomu, že vysoká střecha je nad většinou obytných prostorů, umožňuje lépe udržovat teplo v místnostech, čímž může snížit náklady na vytápění.

 • Flexibilita - Mansardová střecha se snadno přizpůsobí různým typům staveb a může být použita pro různé účely.

Nevýhody mansardové střechy:

 • Vyšší náklady - Mansardová střecha obvykle vyžaduje více stavebních materiálů a může být náročnější na instalaci než tradiční střechy.

 • Vyšší nároky na údržbu - Mansardová střecha může být náročnější na údržbu než tradiční střecha kvůli svému složitému tvaru.

 • Vyšší náklady na klimatizaci - Mansardová střecha může být náročná na klimatizaci kvůli vysokému stropu, což může vést k vyšším nákladům na vytápění a chlazení.

 • Potenciální nároky na statiku - Mansardová střecha může vyžadovat větší pevnostní výpočty a konstrukční prvky, aby odolala silným větrům a sněhovým nánosům.

Typy mansardové střechy

Druhy střech

Chcete se zorientovat v typech střech? Přečtěte si naše články a vyberte si střechu, která bude nejlépe vyhovovat vašim možnostem i představám: