Jak docílit zaručené kvality a zachování užitných vlastností střechy?

Rekonstrukce či koupě nové střešní krytiny je velice nákladnou investicí. Zajisté nechcete, aby vaše preníze přišly vniveč. Proto vám v tomto článku ukážeme, že s výrobky BMI BRAMAC se tohoto bát nemusíte.
ZACHOVÁNÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STŘECHY

Střešní krytiny a příslušenství z portfolia značky BMI BRAMAC vynikají mezi ostatními výrobky z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou nadstandardní záruky. Vedle běžné 30leté záruky na kvalitu materiálu nabízí společnost rovněž i 15letou záruku na funkčnost střešního systému. V následujícím článku vás seznámíme s jednotlivými typy záruk, které je možno využít.

Záruka razítko

Rychlá navigace

Jak záruku získat?

Jak záruku získat?

Ještě před samotným popisem jednotlivých typů je nutno zmínit, jak je možné záruku vůbec získat. K tomuto účelu slouží Formulář pro registraci střechy BMI BRAMAC (pro poskytnutí písemných záruk), jenž vyplníte a následně zašlete v písemné podobě společnosti BRAMAC. Jakmile společnost formulář obdrží, dojde k registraci vaší střechy. Splňujete-li nezbytné podmínky pro poskytnutí záruky, zašleme vám poštou záruční list.

deštník tašky

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí 30ti leté záruky na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek BRAMAC?

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí 30ti leté záruky na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek BRAMAC?

1. Na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC, přičemž je rovněž zajištěno jejich dostatečné odvětrávání;

  • v případě betonových tašek minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, vyjma modelů Tegalit (Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS)  a Reviva, u kterých je nutno využít minimálně 20 ks odvětrávacích tašek na stejnou plochu;

2. Při zhotovování střechy je nutno dodržet veškeré platné legislativní podmínky; jmenovitě se jedná o následující:

    a) Veškeré související platné zákony a normy, především:

  • příslušná vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj,

  • příslušné české technické normy (ČSN)

b) Obecně platné technické předpisy

   c) Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky a v případě solárních kolektorů montážní návod.

3. Záruky společnosti se vztahují pouze na střechy nemovitostí, jež se nacházejí na území ČR.

4. V případě reklamace je nutné společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. umožnit znalecké posouzení vady.

Veškeré podrobnosti týkajících se 30ti leté záruky na mrazuvzdornost a kvalitu betonových střešních tašek naleznete na záručním listu na stránce Záruky.

Záruky BMI BRAMAC

Jaké jsou jednotlivé typy záruk, které se vztahují na výrobky BMI BRAMAC? Výčet jednotlivých záruk jsme uvedli již výše, nyní se na ně podíváme podrobněji.

30letá záruka na betonové a keramické střešní tašky BMI BRAMAC

30letá záruka na betonové a keramické střešní tašky BMI BRAMAC

30 záruka betonové a keramické tašky

Tato záruka je poskytována konkrétně na kvalitu materiálu pro betonové či keramické střešní BMI BRAMAC. Výrobce tímto garantuje, že při obvyklém užívání a dodržení nezbytně nutných podmínek budou střešní tašky BMI BRAMAC po dobu 30 let vykazovat vlastnosti podle čl. 5 normy ČSN EN 490 (v případě betonových tašek) či vlastnosti dle normy ČSN EN 1304 (v případě tašek keramických). Na oba typy tašek je rovněž poskytována záruka na mrazuvzdornost; v případě betonových tašek po dobu 30 let, v případě tašek keramických 10 let.30ti letá záruka se rovněž vztahuje na vady střešní krytiny, jež vznikly následkem mrazu v důsledku vad materiálu u betonových střešních tašek. Budou-li práva vztahující se k záruce uplatněna oprávněně, dodá společnost BRAMAC bezplatně nové střešní tašky, jejichž počet bude odpovídat rozsahu poškození. Pokud dané tašky již nejsou v nabídce, je společnost oprávněna poskytnou alternativní a kvalitou srovnatelný produkt.Pro specifické informace týkající se nezbytných podmínek, nároků aj. si přečtěte vzor záručního listu na betonovou střešní krytinu  či vzor záručního listu na keramickou střešní krytinu.

Tip! Přečtěte si také: Jak účinně chránit střechu před přírodními živly?

betonové tašky

Záruka na funkčnost střešního systému

Záruka na funkčnost střešního systému

záruka na funkčnost 10 a 15 let

Za zmínku stojí možnost využití záruky pro kompletní střešní systém BMI BRAMAC. To znamená, že při konstrukci střechy budou použity výhradně tašky BMI BRAMAC, a povinné prvky střešního systému, z nichž jsou sestaveny detaily střechy (např. ochrana před sesuvu sněhu, prvky pro bezpečný pohyb na střeše či ochrana střechy aj.), rovněž dodává tato společnost. V takovém případě je možno využít záruku na funkčnost celého střešního systému ve výši 10 nebo 15 let. Konkrétní požadavky a informace týkající se tohoto typu záruky naleznete v našem letáku.

Jak z výše uvedeného vyplývá, BRAMAC poskytuje několik možností, jak si můžete zajistit funkčnost střechy po dlouhá léta, což se vzhledem k výši investice zajisté vyplatí. Nevíte-li si s danými zárukami rady, kontaktujte naše odborníky, kteří vám ochotně pomohou.Inteligentní střešní systém BMI Bramac