Jak připravit střechu na zimu?

Na podzim je ideální čas na kontrolu střechy, jestli je připravena na zimní období. Jak provést kontrolu a ochránit střechu před sněhem?
Jak připravit střechu na zimu?

Když léto končí, většina lidí vidí zimu ještě příliš daleko. Ale na podzim je právě ideální čas na to zkontrolovat střechu, jestli je dokonale připravena na zimní období. Mráz, déšť, kroupy, silný vítr, sněhová nadílka, která přes den taje a sklouzává po střeše a v noci mrzne - to jsou klimatické jevy, které se v zimě vyskytují ve zvýšené míře a představují pro střechu pořádnou zátěž. Proto je třeba střechu před zimou pořádně zkontrolovat a zajistit případnou opravu včas tak, aby i přes zimu střecha plnila svou funkci v plném rozsahu.

Proč střechu pravidelně kontrolovat?

Protože, ne všechno je možné vidět ze země. Bližší kontrola krytiny může odhalit i malé a skryté praskliny. Takové tašky je potřeba nahradit novými. Střešní krytinu netvoří pouze základní a krajní tašky, u kterých jsme schopni případně posoudit stav i bez toho, aniž bychom vylezli na střechu (např. prasklá taška). Ideální dobou pro takové posouzení je stav po dešti, který odplaví nečistoty a spadané listí a čerstvě zaschlá krytina pak lépe odhalí případné defekty.

Prověření celého střešního pláště určí, zda v průběhu roku nedošlo k poškození krytiny nebo některých střešních detailů. Pravidelnou kontrolou střechy je možné včas odhalit případné vady. Základem je tedy vizuální prohlídka nejen základních tašek a tvarovek, ale také klempířských prvků a střešního příslušenství.

Rychlá navigace

Kdy provádět revizi střechy?

Kdy provádět revizi střechy?

Revizi střechy provádějte minimálně dvakrát do roka – ideálně před zimou a po ní. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, je potřeba ji ihned odstranit.

Veškeré opravy svěřte odborníkům, které mají zkušenosti i know-how a procházejí odbornými školeními. Podívejte se na seznam pokrývačů ve vašem regionu.

Odborníci také zajistí i kontrolu střechy, odstraní napadané listí a nečistoty, které by mohly bránit odtoku srážkové vody a ta by se potom mohla dostat do podstřeší. Navíc listí drží v sobě vlhkost, která nesvědčí klempířským prvkům a také podporuje výskyt mechu na krytině. 

 • Podívejte se také na video, kde ukazujeme, jak se bezpečně pohybovat po střeše

Bezpečnost práce na střeše BMI BRAMACBezpečnost práce na střeše BMI BRAMAC

Co v zimě bývá častým problémem střechy?

Co v zimě bývá častým problémem střechy?

Úžlabí a nároží

Velkým problémem v zimě může být špatně provedené úžlabí nebo nároží, kde se tašky řežou, a proto je nezbytné tyto části střechy do detailu zkontrolovat.

Prostupy střechou

Je třeba také zkontrolovat všechny prostupy střešním pláštěm - odvětrání kanalizace, prostup pro anténu, kotel či pro solární kabely či potrubí. Proto je důležité již při realizaci myslet na to, že se vyplatí investovat do komplexního střešního systému, díky kterému jsou prostupy střechy maximálně funkční a také bezpečné.

Střešní okna

Moderní střešní okna jsou nenáročná na údržbu. Přesto je před zimou nutné provést základní údržbu: 

 • Omyjte sklo, rám i venkovní lemování. Pozor na mráz, těsnění by mohlo popraskat

 • Odstraňte z lemování listí a nečistoty (pro správný odtok dešťové vody)

 • Zkontrolujte stav gumového těsnění a případně vyměňte

 • Prohlédněte a namažte kování, vyčistěte prachový filtr pod kováním 

Protože obecně je střecha nejvíce namáhanou částí domu, velký vliv má na to i samotná hmotnost střešní krytiny. Psali jsme článek, proč je důležitá a jaké se rozlišují stupně zatížení.

Co v zimě bývá častým problémem střechy

Co vše tvoří skladbu střešní krytiny?

 • hřebenáče s větracími pásy na hřebenu a nároží,

 • kanalizační, sanitární a anténní prostupy střechou,

 • oplechování komína a jiné klempířské prvky,

 • střešní okna a jejich lemování,

 • okapový systém a protisněhová ochrana střechy. 

Proč kontrolovat okapový systém střechy?

Proč kontrolovat okapový systém střechy?

Okapový systém je důležitou součástí střechy. V oblastech se zvýšenou sněhovou nadílkou se dokonce okapové žlaby na zimu odstraňovaly, aby je tající a mrznoucí sníh nepoškodil. Okapy zajišťují odvod srážkové vody. Pokud je však na zimu sundáme, vystavíme dům vhlkohsti v kritických obdobích na začátku a na konci zimy. Trvalé zabudování žlabů bez nutnosti je sundavat je však možné:

 •  Použitím vhodného sortimentu 

 • Správným technickým řešením - např. vhodnou vzdáleností žlabů od okapní  hrany

 • Vybavením střechy vhodnými protisněhovými zábranami

Pravidelnou kontrolou a údržbou předejdeme mnoho nepříjemnostem, jako je ucpávání žlabu a svodu listím na podzim. Proto žlaby očistěte od listí a dalších nečistot. Zkontrolujte také jejich spád a uchycení v hácích. Prohlédněte si spoje, zda dobře těsní. 

Důležitá je také kontrola po zimních měsících, kdy ze střechy sjíždí sníh a led. Mnohdy jsou žlaby, resp. žlabové háky vystaveny velkému zatížení, kdy dojde k poškození části žlabu, což vede v těch nejhorších případek ke změně spádu odtoku.

Poškození ve žlabu se projeví až v létě?

Důkazem, že žlaby jsou poškozeny je fakt, že v nich v létě zůstává voda. A následně v dalším zimním období voda zmrzne a definitivně žlab poškodí.

okap 684

Protisněhová ochrana: co tam patří?

Protisněhová ochrana: co tam patří?

Na mnoha střechách chybí protisněhové tašky nebo háky a taky zádržný systém proti sesuvu sněhu. Přitom protisněhová ochrana by měla být zohledněna již v projektu střechy. Do protisněhové ochrany patří:

 • Protisněhové tašky

 • Sněholamy

 • Protisněhové háky

Protisněhová ochrana chrání střechu před volným sesuvem sněhu a zadrží sníh na střeše. Při oteplení sníh rovnoměrně odtává a nehrozí tak porušení střešních oken, prostupů střechou a dalších detailů vlivem volného sesuvu velké masy sněhu nebo ledu.

Sněholamy a kam je správně umístit

Když k tomu přidáme v okapové hraně některý z typů mřížových, trubkových nebo kulatinových sněholamů, můžeme zcela předejít mnoha nepříjemnostem vlivem sesuvu sněhu.

Sněholamy by přitom neměly chybět na žádné střeše domu, která navazuje na přilehlou komunikaci u domu, vstupní části do domu a všude tam, kde je nežádoucí padající sníh ze střechy.

Kolik protisněhových háků a jak je na střeše rozmístit?

Správný počet a rozmístění protisněhových háků se navrhuje především podle sklonu střechy polohy stavby v mapě sněhových oblastí.

Protisněhová ochrana: co tam patří

Shrnutí obsahu článku v 6 bodech

 • Kontrolujte střechu dvakrát do roka – před zimou a po

 • Střechu netvoří pouze základní a krajní tašky

 • Ne všechno je vidět ze země

 • Zaměřte se především na okapový systém

 • Pokud protisněhovou ochranu nemáte, je nejvyšší čas o ní přemýšlet

 • Poraďte se s odborníky

Kontrola střechy

Kontrolu střechy je třeba provádět 2x do roka, aby střecha zůstala po dlouhé roky v kondici a sloužila tak jak má. Víte, kdy tyto kontroly ideálně provádět? A co by taková kontrola měla správně obsahovat? Přečtěte si naše články: