Ochrana proti sesuvu sněhu

Správná protisněhová ochrana zabraňuje škodám na střeše v důsledku samovolného sesouvání vrstvy zmrzlého sněhu (ledu). Protisněhové tašky s hákem v kombinaci se sněholamy takovou ochranu střeše poskytují.
Ochrana střechy proti sesuvu sněhu

Protisněhová ochrana

Protisněhová ochrana má optimální účinek, je-li rovnoměrně rozložena po celkové ploše střechy. Potřebné množství se řídí sklonem střechy a předpokládaným sněhovým zatížením.