Hambálkový krov

Hambálkový krov představuje složitou konstrukci, která se používá pro rekonstrukci střech historických objektů.
HAMBÁLKOVÝ KROV

Je hambalkový krov už jen historie?

Hambalkový nebo také hambálkový krov je symbolem budov s historickým podtextem. Tento systém se používal již v raném středověku, při čemž si svou oblíbenost zachoval až do počátku 19. století. Krov je typický pro lidové stavby, například stodoly, s velkým rozpětím střechy. Za sníženou reputaci mohou nové technologie a příchod důmyslnějších projektů. Neznamená to však, že by se již vůbec nepoužíval. Podívejme se na vlastnosti a výhody tohoto krovu a sami se rozhodněte, jestli by byl právě pro tu vaší stavbu ideálním řešením.

Rychlá navigace

Co je hambalkový krov?

Co je hambalkový krov?

Hambalkovou soustavu krovu poznáme podle dvou do sebe zakleslých vaznic, vzepřené na stropnici a navíc je spolu vodorovně spojuje dřevěný trámec – hambalek. Tato vazba se za sebou opakuje zhruba po jednom metru. Tato vazba se používá již od středověku, tvar se blíží rovnostrannému trojúhelníku. Dnes se s hambálkovým krovem můžeme setkat při rekonstrukcích zvláště lidových staveb.

Hambalkový krov

Využití hambalkového krovu

Hambalkový krov byl v minulosti hodně využívanou krovovou soustavou pro své skvělé vynášecí vlastnosti. Nejčastěji se využíval při výstavbě stodol a objektů s velkým rozpětím střechy. V moderní době se již setkáváme s mnohem sofistikovanějšími rodinnými domy a již nebylo potřeba hambálkový krov tolik používat. Poznáte ho již na první pohled od silnice, jelikož se hodně podobá rovnostrannému trojúhelníku. Pokud tedy někde spatříte vysokou střechu podobnou těmto tvarům, můžete si být takřka jistí, že se jedná o hambalkový krov.

Výhody hambalkového krovu

Výhody hambalkového krovu

Hambálkový krov má především estetickou funkci. Výhody nalezneme i v tom, že dokáže zmenšit rozpětí krokví a tím přenést tah i tlak. Krov se pak stane mnohem stabilnějším a zároveň i pevnějším, než je tomu u ostatních typů soustav. Majitelé jeho odolnost využijí například při zhoršených klimatických podmínkách.

VÝHODY HAMBALKOVÉHO KROVU

Vše o rekonstrukci historických objektů

Rekonstrukce historického objektu vyžaduje individuální přístup a pečlivé plánování. Úspěšná realizace historického střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Znáte všech sedm kroků k úspěšné rekonstrukci historického objektu?

Rekonstrukce historického objektu
Zajímá mě rekonstrukce historického objektu

Stavba hambalkového krovu

Stavba hambalkového krovu

Předem upozorňujeme, že výstavba hambálkového krovu je celkem složitá a je potřeba k ní přistupovat se vší trpělivostí. Určitě není vhodná pro laiky! Vždy si opatřete zkušeného tesaře, který se stavbou tohoto typu krovu má už nějaké zkušenosti. Projektování hambálkového krovu se v dnešní době vyučuje pouze na vysokých školách. Je tedy vhodné zajít přímo za profesionální společností či odborníkem, který vám zhotoví návrh dle vašich požadavků. Vždy se zohledňuje velikost rozpětí střechy, nebo zda chcete krokve připevnit ke stropním či vazným trámům. Všechny tyto informace následně vytvářejí kompletní 3D model.

STAVBA HAMBALKOVÉHO KROVU

Články na téma krov

Krov představuje nedílnou součást střechy, která má vliv na volbu střešní krytiny. Pojďte se důkladněji seznámit s tématikou krovu: