Vše co chcete vědět o novostavbě a rekonstrukci střechy

Praktický návod, jak postupovat při rekonstrukci, nebo stavbě nové střechy. Dokumentace, jednání s úřady apod.

FAQ

Průběžně se bude časem rozšiřovat. Další odborné dotazy aktuálně zpracováváme. Pokud máte tip na další vhodný dotaz - napište nám na Fb profil.

Vrstva sněhu sjíždějící ze střechy představuje značné nebezpečí. To dokáží výrazně snížit sněhové zábrany. Pomoci mohou protisněhové tašky s háky nebo sněholamy. Zabraňují posouvání namrzlého sněhu po střeše a nedovolí, aby poškodil tašky nebo klempířské prvky. 

Engoba a glazovaná taška podléhá stejné povrchové úpravě za použití vodou rozplavených jílů. U glazury se však setkáváme s mnohem vyšším podílem sklovité příměsi, čímž dostávají tašky vyšší lesk. Glazura samotný výrobek zušlechťuje a dodává mu maximální možnou kvalitu.

Velmi důležité téma, ke kterému jsme zpracovali detailní článek, kde uvidíte i vizuální srovnání. Článek najdete zde

Typickou chybou, které se investoři dopouštějí, je, že si vyberou model krytiny a její barvu a tím považují přípravu realizace střechy za vyřešenou. U šikmé střechy bychom měli znát kompletní skladbu střešního pláště a přesnou polohu střešních doplňků (jako například prostupové tašky pro anténu, tašky pro odvětrání kanalizace, stoupacích plošin apod.). Nezapomínejme také na to, kudy povede hromosvod. Známe-li trasu hromosvodu, je možné už při pokládání střešní krytiny použít hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče. Realizační firma hromosvodu s jistotou dodatečně ocení přítomnost těchto systémových prvků ve střeše.

Kvalitně zateplená střecha znamená nejen ochranu před únikem tepla v zimním období, ale rovněž chrání podkroví před letním přehříváním. Stále oblíbenější je nadkrokevní zateplení pomocí tuhých PIR desek. Na oblibě získává především kvůli skvělým tepelně izolačním schopnostem tohoto materiálu, celistvosti nadkrokevního zateplení bez tepelných mostů, u novostaveb také kvůli možnosti přiznání dřevěného krovu a dalším přednostem. Montáž nadkrokevního zateplení se provádí shora na krov. Realizaci nadkrokevního zateplení je proto nutné promyslet v přípravné fázi. Jeho dodatečná realizace po položení krytiny již není možná. A řada stavebníků pak jen s hořkostí sleduje, jak jim cenný podkrovní prostor ukrajuje mezikrokevní a podkrokevní zateplení, dnes běžně v tloušťce 30 cm.

Při sklonu střechy 25° je třeba dobře zvážit model střešní krytiny, obecně lze říci, že nebude problém s výběrem. Věnujte pozornost minimálnímu sklonu a za jakých podmínek lze danou střešní tašku použít.

Takových realizací jsme zaznamenali již mnoho. Lze to řešit pruhy sádrokartonu mezi krokvemi (uchyceno zboku do krokví). Vypadá to moc pěkně, ale je to pracné. Navíc vzduchotěsnost napojení sádrokarton-krokev by nemusela být úplně spolehlivá, proto by bylo v tomto případě vhodnější použít stejně pod nadkrokevní zateplení vzduchotěsnou fólii se slepenými přesahy.

Máme v nabídce nadkrokevní izolace BramacTherm a je potřeba tašky pokládat na laťování. Více informací o otevřeném krovu zde.