30 års systemgaranti på undertak og vindsperrer

Del:

Moderne tak for norske klima

Gode produkter lønner seg

Skal du bygge eller rehabilitere? Det lønner seg å velge kompatible produkter. Vi gir 30 års systemgaranti på våre beste systemer, bestående av undertak, takpanner, underlagsbelegg og vindsperrer.

Med riktig takpartner velges riktige produkter med systemgaranti. Finn din takpartner i dag!

Undertak og vindsperrer

Icopal har flere moderne undertak designet for norsk klima. Undertak eller underlagsbelegg har som hovedoppgave å hindre vann og fuktighet å trenge inn i takkonstruksjonen. Vi skiller vanligvis mellom to typer undertak; diffusjonsåpne og diffusjonstette. Diffusjonsåpne undertak slipper damp ut fra bygget. Diffusjonstette gjør ikke det, og krever derfor at det er god luft mellom isolasjonen og undertaket. Valg av undertak avhenger av hvilken konstruksjon taket ditt har.

Av diffusjonstette varianter har vi det ekstra sterke og robuste Super D og det moderne og lette Ultra D. I den diffusjonsåpne kategorien har vi undertaket Ventex Supra som veier lite og er lett å håndtere ved legging. Når ett av disse tre undertaks- og underlagsbeleggene benyttes sammen med våre svært slitesterke takpanne-løsninger AeroDek Quadro, gir vi 30 års systemgaranti.

En god vindsperre er nødvendig under byggeprosesser før innvendig isolering og utvendig kledning er på plass. Vindsperrens funksjon er å hindre at vind og nedbør kommer inn i råbyggets konstruksjon og isolasjon. Samtidig skal den sørge for at fukt fra konstruksjonen luftes ut og at bygningen ikke trekker.

Vi gir deg 30 års systemgaranti dersom du benytter en av våre to vindsperrer, den lyse og lett håndterlige Windbreak eller den svarte, diffusjonsåpne og værrobuste UV Vindsperre, sammen med Icopals tilbehørsprodukter (Universaltape FT, Butyl Tape, UV-tape, PE Butylbånd, Rørmansjett med akryllim og med butylkrave).

Vilkår

For at garantien skal være gyldig, må du kunne fremvise kvitteringen som fastsetter hvilke produkter som er brukt. Når du eventuelt skal reklamere må bilder av skadene fremvises.

Fullstendige vilkår for 30 års systemgaranti:

  • Garantien vil være gyldig i 30 år fra kjøpsdato. Reklamasjon skal skje skriftlig, senest 30 dager etter at mangelen/skaden ble oppdaget.

  • Garantien gjelder for funksjon på produkt, og dekker kun nye produkter.

  • Garantien følger eiendommen dersom eiendommen selges.

  • Garantien gjelder funksjonsfeil på produkt, og ikke forsikringstilfeller som uhell, ulykker, naturkatastrofer, eller andre unormale forhold.

  • Garantien gjelder ikke følgeskader.

  • Det forutsettes at utførelse er gjort etter gjeldende leggeveiledninger med BMI`s tilbehørsprodukter publisert på BMI`s hjemmesider, anbefalinger i SINTEFbyggforskserien og at nødvendig vedlikehold er utført i tråd med FDV-dokumenter utarbeidet av ansvarlig utførende.

  • Kvittering må forevises. Det er kundens ansvar å dokumentere reklamasjonen med bilder. Det er også kundens ansvar å sende inn dokumentasjon og sjekklister fra monteringen.

  • Produktet skal ikke være eksponert for vær og vind mer enn hva leggeveiledningen tilsier.

Del: