Personvern og sikkerhet

Formål og omfang av personvernregler

BMI Group Management UK Limited og dets datterselskaper(sammen BMI Group”, “vi” eller “oss”) respekterer ditt personvern. 

Personvernreglene beskriver hvordan BMI Group samler inn informasjon, bruker, deler og oppbevarer personlig informasjon om deg under og etter engasjement- eller kontraktsforholdet til oss. Vi sørger for at all personlig informasjon vi mottar blir beskyttet og håndtert i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Personvernreglene  gjelder alle utenforstående som deler personlig informasjon med BMI Group, inkludert, men ikke begrenset til, entreprenører, bygningseiere, arbeidssøkere, kunder og leverandører, så vel som deres ansatte og sluttkunder (samlet “du”).

Hvis du er bygningseier og noen av våre entreprenører utfører arbeid hos deg,  kan det hende vi lagrer informasjon om deg i vår entreprenør portal. Personvernreglene  gjelder ikke under disse omstendighetene. Ønsker du mer informasjon angående behandling av dine personopplysninger, vennligst se entreprenørenes personvernregler som er  tilgjengelig  for våre entreprenører.  Alternativt kan du kontakte oss for en kopi. 

Mer informasjon om BMI Group finner du på https://www.bmigroup.com/our-company

Utforsk

Oppbevaring og behandling av din informasjonen

Vi vil samle inn, lagre og bruke personlig informasjon relevant for vårt engasjement og forretning med deg.  Dette kan omfatte navn, e-postadresse, personlig informasjon og informasjon om ditt arbeid, kredittkort, hvilken kommunikasjonsmetode du foretrekker, hvilke produkter du har bedt om, eller kjøpt fra oss og detaljer om alle prosjekter du har deltatt i som BMI Group entreprenør. Det kan også omfatte personlig informasjon som du gir når du deltar i en BMI Group konkurranse, markedsundersøkelse eller annen undersøkelse (for eksempel forskjellige verdier og rangeringer eller feedback), samt informasjon om hva du er interessert i på våre nettsider. 

Vi samler inn data direkte fra deg, fra arbeidsgiveren din eller en tredjepart som fungerer som mellommann i salget. Vi vil noen ganger også motta personlig informasjon om deg fra en tredjepart (for eksempel forskrifter, tredjeparts referanse byråer, etc.).

Rekruttering

Du kan søke jobb eller en  traineestilling hos BMI Group ved å  registrere deg på vår nettside under ledige stillinger, eller skrive en e-post til oss. For slike henvendelser og applikasjoner gjelder personvernreglene i tillegg til de andre juridiske kravene.

Når du sender inn en søknad til BMI Group online eller via e-post, gir du BMI Group personlig informasjon som navn, post og e-postadresse samt informasjon om utdanning og yrkeskvalifikasjoner, attester og annen informasjon og dokumentasjon som vanligvis kreves i en jobbsøknad. Vi kan også samle inn annen informasjon som tidligere jobber og erfaringer, praksisplasser, medlemskap i profesjonelle foreninger og om du har begått kriminelle handlinger. 

Du kan gi bestemte kategorier av personopplysninger hvis du ønsker at vi skal vite dette. (som etnisk bakgrunn, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, fysisk og mental helse, eller religiøs eller filosofisk tro) Vi krever ikke at du sender inn slik informasjon med mindre vi trenger informasjonen for å  tilrettelegge for deg.

BMI Group vil bruke personlig informasjon som er initiert av deg via søknad på nettet ved behandling av din søknad og for å foreta bakgrunnssjekker. 

Juridiske årsaker og formål med behandlingen av dine personopplysninger (bare EØS-borgere)

I de fleste tilfeller er bruk av din personlige informasjon nødvendig:

 • inngå en kontrakt med deg, som for eksempel en kjøpsavtale for et produkt eller en tjeneste: 

 • oppfylle våre juridiske forpliktelser og / eller samarbeide med tilsynsorganer eller andre myndigheter; eller

 • følge våre legitime interesser så lenge disse ikke er i konflikt med dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Krever beskyttelse av personopplysninger (som f.eks. å administrere og forbedre virksomheten vår og kundens engasjement  og forholdet mellom oss og kunden. for å videreutvikle virksomheten vår og til bruk til analyseformål, for å overvåke og evaluere bruken av produktene våre, for å tilby søkefunksjoner slik at kunder kan finne entreprenørene våre og til å utføre markedsundersøkelse og andre undersøkelser.)

Vi behandler dine personlige opplysninger til juridiske formål. Dette inkluderer bearbeiding  ved behov for:

 • å etterkomme en forespørsel eller pålegg fra en domstol, juridisk myndighet eller f.eks. fylkeskommunen;

 • å beskytte  viktige individuelle  interesser; og

 • å håndheve, utøve eller forsvare rettslige krav.

Noen av de ovennevnte årsakene kan overlappe hverandre, og det kan være flere grunner til å rettferdiggjøre bruken av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon angående de juridiske  grunnlagene og formålene for behandling av personvernopplysninger, ta kontakt med oss: privacy@bmigroup.com.

Lagring og videresending av din personlige informasjon

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger? 

Vi vil beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig og oppfyller alle aktuelle formål som angitt i  personvernreglene eller så lenge loven tillater det. Lagringstiden  bestemmes hovedsakelig av juridiske og regulatoriske formål og / eller fristen for forretningsforholdet med deg. Vi vil  slette dine personopplysninger hvis det ikke lenger er en rimelig grunn til å oppbevare din informasjon.

Hvordan holder vi dine personopplysninger trygge og sikre? 

Vi bruker passende tekniske og administrative tiltak for å beskytte din personlige informasjon fra å være i feil hender, bli ødelagt, mistet, endret på noen måte ved uautorisert tilgang. BMI Group lagrer dine personopplysninger med passordbeskyttet tilgang, i sentraliserte databaser og som sikre papir eller elektroniske dokumenter. 
Tilgang er begrenset til autoriserte brukere som er underlagt taushetsplikt som økonomiavdelingen eller personalavdelingen, og som eventuelt vil ha behov for denne informasjonen.

Deling av data

Videresending til tredjepart

Vi kan dele din personlige informasjon med følgende tredjeparts kategorier: 

 • Når du har gitt samtykke, kan vi dele din personlige informasjon med en tredjepart. Hvis du samtykker kan en autorisert tredjepart kontakte deg for en bestemt tjeneste.

 • Til våre tjenesteleverandører, forretningspartnere og entreprenører som leverer tjenester på vegne av oss eller som vi bruker for å støtte vår virksomhet.

 • Vi kan også dele personopplysninger med andre tredjeparter i forbindelse med mulig salg eller restrukturering av virksomheten, og vi instruerer dem deretter om å bruke kun bruke personopplysningene til de formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

 • Hvis bedriften eller arbeidsgiveren din er medlem av et BMI Group-sertifisert entreprenør program, inkludert BMI RoofPro, kan det hende at vi legger ut installatørens kontaktinformasjon på vår nettside, slik at kunder kan lokalisere entreprenørene som er endel av BMI Group.

 • Det kan hende vi må dele din personlige informasjon med et tilsynsorgan, kompetent juridisk enhet, fylkesadministrasjon, domstol eller annen tredjepart for å (i) handle i samsvar med gjeldende lover; (ii) håndheve vilkårene i en kontrakt; og (iii) beskytte rettighetene, eiendommen eller  sikkerheten til BMI Group eller andre. 

 • Vi kan også dele din personlige informasjon med andre enheter i BMI Group, som vil bruke personopplysningene dine til de formål som er beskrevet i denne erklæringen.

Overføring av informasjon utenfor EØS (bare EØS-borgere)

Vi kan overføre personopplysningene vi samler inn om deg til tredjepart som er beskrevet ovenfor, som er utenfor landet eller regionen du er bosatt i. I slike tilfeller vil vi ta passende tiltak for å sikre at dine personlige data forblir beskyttet i samsvar med standardene i denne personvernregelen. For eksempel ved å inngå kontraktsmessige avtaler basert på EU-kommisjonens standardkontrakter eller ved å stole på tredjeparts mottakerens sertifisering under EU og US Privacy Shield.. Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om internasjonale overføringer av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privacy@bmigroup.com.

Dine rettigheter

Oversikt 

Du har spesifikke lovfestede rettigheter vedrørende BMI Groups håndtering av dine personopplysninger. Dette inkluderer retten til å be om tilgang til, retting og sletting av personopplysninger om deg som vi behandler. Du kan også nekte markedsføring,  trekke tilbake ditt samtykke til behandling (der vår behandling er basert på ditt samtykke) og adressere disse bekymringene med regelverket.

Visse lovverk (inkludert i EØS-området) gir ytterligere rettigheter til innbyggerne i henhold til gjeldende lov, og vi vil fortsette å behandle forespørselen din om å utøve dine rettigheter i samsvar med gjeldende lov. Disse rettighetene kan omfatte retten til å motsette seg behandling samt be om at vi begrenser behandlingen eller overførbarheten av dine personopplysninger. 

 Utøve dine rettigheter

Hvis du ønsker å nekte markedsføring via e-post, kan du gjøre det ved å klikke på "nei takk" - via koblingen i e-posten eller ved å sende en e-post til DSAR@bmigroup.com

Hvis du ikke vil ønsker å motta noen form for markedsføring, skrive en e-post til oss på DSAR@bmigroup.com.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) 

Les BMI Groups cookie-policy for informasjon om hvordan vi bruker personlig informasjon via cookies på vår hjemmeside. Denne policyen finner du under www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

Tredjepart

Personvernreglene våre gjelder ikke informasjon behandlet av våre forretningspartnere eller andre tredjeparter. Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som vi ikke eier eller kontrollerer. Denne data politikken gjelder ikke for tredjeparts nettsteder eller applikasjoner som du får tilgang til eller henvises til via vår nettside.

Endringer i personvernreglene

Denne personvernpolitikken er ikke en del av en avtale med deg, og vi forbeholder oss retten til å oppdatere policyen når som helst. Vi vil varsle deg om eventuelle oppdateringer til denne personvernpolicyen  for eksempel ved å legge ut den oppdaterte policyen på vår hjemmeside eller, hvis aktuelt, ved å bruke mer direkte tiltak for å varsle deg om endringer via e-post.  

Du kan se når vi sist oppdaterte dette under "Gyldig" gjennom datoen øverst på siden. 

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernregelen eller hvordan vi håndterer eller behandler din personlige informasjon, kan du kontakte oss privacy@bmigroup.com

BMI Group er ansvarlig for din personlige informasjon. I henhold til formålene med gjeldende databeskyttelse lovgivning for personopplysninger. Dine personopplysninger vil bli kontrollert av BMI Groups uavhengige juridiske avdeling som leverer denne tjenesten og er i kontakt med deg. Ledelsen for BMI Group Management UK Limited administrerer dette nettstedet og er dets kontroller.