FireSmart-UV

Monarperm FireSmart-UV er en kombinert brannhemmet og UV-bestandig vindsperre.

Produktet er det første på markedet som dekker både brannkrav i høyde bygninger og fungerer som UV-bestandig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt i kombinasjon med åpne fasadekledninger. Produktet har gjennomgått tøffe tester, og er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid. Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden. FireSmart-UV tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3. Det gjør den ideell som:

  • UV-vindsperre bak spaltekledning i brannklasse 1

  • brannhemmet vindsperre i luftet hulrom med tett kledning og brannklasse 2 og 3

  • brannhemmet og UV-bestandig vindsperre bak spaltekledning og brannklasse 2 og 3

FireSmart-UV består av kraftig polypropylenfilt (PP) på begge sider av en dampåpen monolittisk TPU-film. Produktet er tilgjengelig med tilpassede tilbehørsprodukter, og kan brukes bak kledning i fasader med åpne spalter opp til 20 mm. For å sikre lufttetthet i overganger og avslutninger benyttes UV-tape. Ved åpne kledninger skal det benyttes butyltape bak sløyfene som en forsegling av spikerhull. Produktet leveres på rull i dimensjonene 1,5 x 50 meter (12 kg.) og 3,0 x 50 meter (24 kg.).

Viktigste egenskaper

  • Brannhemmet og UV-bestandig

  • Etasjehøy

  • Tilpassede tilbehørsprodukter er tilgjengelig

  • Et kraftig produkt som bidrar til å forlenge byggets levetid

Filter

Ingen resultater