Ansvarsfraskrivelse

Juridiske merknader

Nettsiden www.bmigroup.com ("Nettsiden") er laget av BMI Group Management UK Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, United Kingdom, RG1 1LX (“BMI Group”). BMI Group eier Nettsiden og dets innhold. Ved å brukes Nettsiden så uttrykker du ditt samtykke til følgende bruksvilkår.

Utforsk

Vilkår for bruk

1. EIERSKAP

Nettsiden og dets innhold, deriblant tekst, bilder, animasjoner, logoer, slagord og lignende, er beskyttet av opphavsrett og varemerkerett.2. BRUK, REPRODUKSJON

Du kan se på Nettsiden, laste den ned, skrive den ut og bruke de oppgitte funksjonene. Hver endring, reproduksjon, distribusjon eller annen måte å gjøre tilgjengelig på trenger skriftlig godkjennelse fra BMI Group. I tilfelle en autorisert reproduksjon, distribusjon eller annen måte å gjøre tilgjengelig på, så må innholdet tatt fra Nettsiden ha en kildesitering i følgende form: Kilde:  Source: www.bmigroup.com og © BMI Group Holdings UK Limited3. LINKER

Du har ikke lov til å utføre endringer på Nettsiden og/eller innholdet uten skriftlig godkjennelse fra BMI Group. Du kan linke til Nettsiden eller individuelle sider fra Nettsiden fra andre nettsteder på internett ved hjelp av vanlige metoder. Enhver slik linking må ikke skape et feilaktig inntryk med tanke på forfatterskapet av Nettsiden og dets innhold gjennom måten man linker på eller ved å vise frem Nettsiden og dets innhold (for eksempel ved "inline" visning eller å legge den inn i en annen nettsides rammer). BMI Group forbeholder seg retten til å forespørre sletting av slike lenker til Nettsiden. Enhver mulig ekstern lenke (slik som linker fra Nettsiden til andre nettsteder drevet av tredjeparter) har kun blitt opprettet for å gjøre det enklere for deg. Vennligst merk deg at du forlater BMI Group Nettsiden når du bruker slike linker. Følgelig har BMI Group ingen påvirkning på innholdet til slike nettsider som ble åpnet gjennom en slik lenke og tar ikke ansvar for eventuell skade som kan oppstå gjennom åpningen og visning av dette nettstedet eller ved å laste ned eller annen bruk av innholdet. Hvis linker fra et nettsted drevet av en tredjepart fører til BMI Group Nettsiden, så betyr dette ikke at BMI Group er enige i innholdet på slike nettsider fra tredjeparter eller står ansvarlig for dette.4. FULLSTENDIGHET

BMI Group gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er korrekt, fullstendig og aktuelt. På tross av dette, anbefaler BMI Group at man undersøker om informasjonen er nøyaktig før man bruker denne. BMI Group tar ikke ansvar for innholdet på Nettsiden eller for skader som er forårsaket av å se på, laste ned ting eller bruke Nettsiden.5. LAGRING AV PERSONLIG DATA

Nettsiden lar deg kontakte BMI Group via e-post til vår kommunikasjonssjef: Compliance@BMIGroup.com Den personlige dataen gitt av hver enkelt bruker blir lagret for å besvare spørsmålene best mulig. Dataene blir slettet så snart de ikke lenger trengs for dette formålet, gitt at dette ikke blir forhindret av juridiske retensjonskrav eller du har erklært ditt samtykke til lengre lagring. Prosessering av din personlige data, som beskrevet over, er nødvendig for å besvare søknaden din (Art.6(1) sentence 1 lit. b) GDPR). Prosessering av ytterligere data frivillig gitt av deg i kontaktskjemaet er basert på interessebalanse-klausulen i GDPR (Art. 6(1) sentence 1 lit. f) GDPR). Du kan motsette deg lagring og prosessering av din data når som helst ved å sende en e-post til Compliance@BMIGroup.com .


6. PERSONVERNERKLÆRING FOR ONLINE APPLIKASJONER

Nettsiden gir deg muligheten til å registrere deg for epost-notifikasjoner vedrørende jobber, å søke jobber online eller via epost når det gjelder ansettelser eller opplæring tilbudt av BMI Group og dets tilknyttede entiteter. For slike varslinger og søknader så gjelder denne personvernserklæring i tillegg til andre juridiske krav. På grunnlag av en nettbasert søknad startet av deg, vil vi behandle de personlige data du gir BMI Group elektronisk for å kunne behandle denne søknaden. Slik prosessering er nødvendig for å behandle forespørselen din før man går inn i en kontraktfestet avtale (cf. Art 6(1) sentence 1 lit. b)GDPR). Vennligst les denne Datasikkerhetserklæringen før du sender oss dine personlige data. Datasikkerhetserklæring i klausul 6 gjelder i tillegg til andre juridiske merknader.

6.1 Innlevering av data 

Når du søker på noe ved BMI Group og dens tilknyttede firmaer online eller via e-post gir du BMI Group dine personlige data som navn, post og e- postadresse så vel som informasjon om din utdanning og faglige kvalifikasjoner, sertifikater og annen informasjon som ofte benyttes når man søker på jobb og sender inn dokumentasjon i sammenheng med dette. I din egen interesse bør du kun oppgi spesielle kategorier av personlige data (som etnisk bakgrunn, politisk affiliasjon, medlemskap i en fagforening, fysisk og psykisk helse eller religiøs eller filosofisk tro, kollektivt "Følsom Data" cf. Art.9(1) GDPR) som du uttrykkelig ønsker at vi skal motta. Vi forventer ikke at du sender inn, og vil ikke be deg sende inn, slik Følsom Data. For informasjon om vår bruk av søkeres personlige data, se BMI Personvernerklæring for ansatte og entreprenører, som du kan se her. Ved å levere inn dataen din så samtykker du til at vi lagrer og bruker denne informasjonen i samsvar med juridiske krav, bruksvilkårene for denne Nettsiden og denne Datasikkerhetserklæringen. Når du bruker det nettbaserte søknadsskjemaet så vil din informasjon og filer bli overført til BMI Group kun etter at du har erklært ditt samtykke til innsamlingen, lagringen og bruken av din data i samsvar med denne Datasikkerhetserklæringen ved å huke av den relevante boksen i søknadsskjemaet. 

 

6.2 Lagring, bruk og sletting av data 

BMI Group lagrer og bruker informasjon og filer som er gitt av deg kun for å registrere og behandle søknaden din, som inkluderer å kontakte deg. Hvis søknaden er vellykket så kan informasjonen og filene du oppga fortsette å bli brukt i vårt ansettelsesforhold med deg. Hvis ikke vil BMI Group beholde din informasjon og filer i en periode på 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er fullført (med mindre en kortere periode er nødvendig i følge lokal lovgivning) for å kunne besvare spørsmål når det gjelder søknaden, for å overholde juridiske forpliktelser og potensielle krav. Etter denne perioden er utløpt vil din data vanligvis bli slettet. For ytterligere informasjon om hvordan BMI Group lagrer, bruker og sletter søkeres personlige data, vennligst se BMI Personvernerklæring for ansatte og entreprenører, som du kan se her. Hvis, ved å huke av den relevante boksen, eller ved å indikere dette når du søker ved epost, så har du gitt oss tillatelse til å også sende din informasjon og filer til andre BMI Group selskaper, og vi kan dermed sende din søknad videre til andre selskaper innen BMI Group som har åpne stillinger som passer deg.

 6.3 Dataoverføring til tredjeparter 

I sammenheng med din søknad så forbeholder vi oss retten til å overføre din informasjon og filer til rekrutteringskonsulenter og andre tjenestetilbydere som vi bruker i rekrutteringsøyemed. Slike konsulenter må overholde datalovgivning på samme måte som oss. Utenom det ovennevnte, så vil ikke informasjonen og filene du har sendt inn i sammenheng med nettsøknaden ikke bli sendt videre til tredjeparter med mindre du gir utrykkelig samtykke til dette eller vi må gjøre dette for å overholde juridiske krav.

6.4 Kansellering; tilbaketrekking av søknad

Du har rett til å på hvilket som helst tidspunkt tilbaketrekke ditt samtykke for at vi kan lagre og bruke de personlige data du har levert inn. I tillegg har du alltid muligheten til å tilbaketrekke søknaden din. Hvis du trekker søknaden så vil din data og filer i den søkerdatabasen blir slettet slik beskrevet over. I tillegg kan du i løpet av en nettsøknad på hvilket som helst tidspunkt etterspørre at BMI Group slette enhver individuell data eller filer du har sendt inn. Vi håndterer slike forespørsler i samsvar med bestemmelser i GDPR.

6.5 Kontakt 

Vennligst rett eventuelle spørsmål du har vedrørende søknadsprosessen eller datavern til Privacy@StandardIndustries.com7. INFORMASJONSKAPSLER

Nettsiden bruker informasjonskapsler, som er små filer som lagres på brukerens enheter (PCer, smarttelefoner osv.). De gjør Nettsiden mer brukervennlig, mer effektiv og sikrere, og de optimaliserer våre produkter og tjenester for deg og lar oss gi deg målrettet informasjon i fremtiden. Nettsiden bruker såkalte førsteparts-informasjonskapsler som lagres av oss og tredjeparts-informasjonskapsler. Disse er laget av eksterne leverandører for å oppnå visse formål. De fleste av informasjonskapslene som brukes av BMI Group er "økt-informasjonskapsler" som automatisk blir slettet når økten på Nettsiden avsluttes. Disse informasjonskapslene gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker Nettsiden vår. Vennligst klikk her [Legg inn link til Nettsidens personvernerklæring] for informasjon om de faktiske informasjonskapslene som brukes av denne nettsiden. Brukere kan velge hvordan disse informasjonskapslene brukes. Alle moderne nettlesere har muligheten til å begrense eller fullstendig blokkere lagring av informasjonskapsler, generelt, eller kun for visse nettsider. Vi vil allikevel minne om at bruken og brukervennligheten til Nettsiden vil bli redusert om man ikke tillater informasjonskapsler. Brukere kan administrere mange online-reklame-informasjonskapsler via den amerikanske nettsiden http://www.aboutads.info/choices eller den europeiske nettsiden http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

All brukerdata (slik som IP adresser, brukernavn osv.) er lagret anonymt for å gjøre personlig identifisering umulig.


8. GOOGLE ANALYTICS

Nettsiden bruker funksjoner levert av analysetjenesten Google Analytics. Tjenesten er driftt av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler, som tidligere beskrevet i denne Ansvarsfraskrivelsen, i form av tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Informasjonen samlet inn av informasjonskapsler vedrørende bruk av vårenettbaserte produkter og tjenester blir vanligvis overført til en Google tjener i USA og lagres der. Men, når IP anonymisering er aktivert på portalen, så vil Google redusere IP-adressen din til innen medlemsstater i Den europeiske union eller i andre land som er medlem av EØS-samarbeidet. Bare i spesielle tilfeller vil den fulle IP- adressen bli overført til Google sin tjener i USA og så forkortet der. Google bruker denne informasjonen på vegne av BMI Group for a evaluere bruken av BMI Groups internettbaserte produkter og tjenester, for å skape rapporter av bruken av disse tjenestene og for å utføre andre tjenester for oss i sammenhengen med bruken av våre internettbaserte produkter og tjenester, og nettsiden. Anonymiserte brukerprofiler blir så opprettet basert på de behandlede dataene. IP- adressen til brukeren vil ikke bli kombinert med andre data fra Google. Brukerne kan stille inn nettleseren til ikke å lagre informasjonskapsler. Brukere kan også hindre data innsamlet av informasjonskapselen om bruk av våre nettbaserte produkter og tjenester fra å bli sendt til og behandlet av Google ved å laste ned progvamvareutvidelsen ved hjelp av denne koblingen: tools.google.com/dlpage/gaoptout Vennligst merk deg at noen utdaterte nettlesere ikke vil kunne støtte denne programvareutvidelsen. Hvis du ønsker å bruke en slik gammel nettleser, vennligst se innstillingene til nettleseren din om du ønsker å skru av informasjonskapsler. Ytterligere informasjon vedrørende Googles bruk av data for markedsføring, angående innstillinger og klagemuligheter finnes på følgende Google nettsider: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (“How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”), http: //www.google.com/policies/technologies/ads (“How Google uses cookies in advertising”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Controls the information Google uses to show you ads”), and http://www.google.com/ads/preferences (“Controls which ads Google shows you”).


9. VALG AV RETT & JURISDIKSJON

Lovgivningen i England & Wales skal ha makt over enhver juridisk disputt som oppstår fra bruk av Nettsiden og/eller dens funksjoner. Rettssystemet i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhet disputt som oppstår i sammenheng med Nettsiden og/eller dens funksjoner.