Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har til formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Loven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger, utarbeide redegjørelser, Åpenhetsloven tar utgangspunkt i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018).

BMI's arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden i samsvar med åpenhetsloven.

Redgjørelsen for BMI, vennligst se link.

BMI Produksjon
BMI Norge

Spørsmål relatert til våre BMI Leverandøres etiske retningslinjer eller Åpenhetsloven
kundeservice.no@bmigroup.com


Rapporter en bekymring eller brudd i forbindelse med våre BMI Leverandøres etiske retningslinjer eller Åpenhetsloven.

Ethics Hotline