Reklamasjon

Opplever du problemer med våre produkter vil vi gjerne vite om det så snart som mulig. Reklamasjoner rapporteres til forhandleren, som tar reklamasjonen videre til BMI.
BMI-Norge-Miljøbilde-Reklamasjon

BMI Norge som inngår i BMI Group, en av Europas ledende leverandører av løsninger til tak og tette bygg.


Som markedsledere etterstreber vi å være førstevalget innen kvalitetstak. Vi driver kontinuerlig forskning på våre produkter for å sikre at våre kunder får det tryggeste, vakreste og mest funksjonelle taket. Vår målsetting er at hver kundekontakt skal håndteres på en god og profesjonell måte, og vi etterstreber at våre leveranser skal være av høy kvalitet; komplette, feilfrie og levert til avtalt tidspunkt. 

Dersom noe likevel går galt vil vi gjerne vite om det så snart som mulig, slik at vi kan se på saken. Reklamasjoner rapporteres først til forhandleren, som tar reklamasjonen videre til BMI kundeservice. 

Utforsk

Privatkunder

Sjekk antall, produkt og eventuell forekomst av synlig transportskade på godset ved mottakelsen, for å kontrollere at leveringen er riktig.  Gods som er emballert må pakkes ut og besiktiges senest fem dager etter levering.

Eventuelle klager rapporteres gjennom forhandleren, som tar en evt. reklamasjon videre med BMI Kundeservice.

Vi bruker reklamasjonsdatabasen som et viktig verktøy i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Derfor er det viktig at du som kunde umiddelbart sender skriftlig rapport om eventuelle avvik eller feil til forhandleren din.

Ved synlig transportskade må skadens art og omfatning noteres på fraktseddelen og sjåføren må (direkte ved levering) kvittere og bekrefte skaden. Ta vare på kopien. 

Anmeld deretter umiddelbart skaden til forhandleren din. Vi minner om at foto på skaden må vedlegges.

Skjulte skader (som først blir oppdaget ved utpakking) må anmeldes til forhandleren din innen fem arbeidsdager etter levering.

Transportskader på gods som ikke er blitt reklamert innen ovenstående tider er ikke berettiget erstatning.

Observer at skadet gods og emballasje må tas vare på for eventuell besiktigelse. Ved annet avvik (forsinkelse, feil antall, feil produkt osv.) ber vi deg umiddelbart anmelde til forhandleren din.

Forhandlere

Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjon skje skriftlig, innen varene tas i bruk, og senest 7 dager etter mottakelse. Det må henvises til faktura eller ordrenummer. Det ytes ikke erstatning for brukte varer som har synlige defekter.

Eventuelle transportskader ved utkjøring med våre biler skal meldes fra uten opphold ved varens mottak. Det er kjøpers ansvar å dokumentere og få bekreftet slike skader av transportør. Melding om slike skader påføres følgeseddel ved varemottak, og følgeseddel skal signeres av kunde og transportør.

Ved henting ved våre fabrikker eller distriktslagre opphører vårt ansvar for varen etter opplasting.

Dersom det foreligger vesentlig mangler ved varene som selger svarer for, har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforent andel av fakturabeløpet.