12.1 Litteraturhenvisning

Bygningsreglementet, ikrafttrædelsesdato 1. april 1995, By- og boligministeriet.
Bygningsreglementet for småhuse, ikrafttrædelsesdato 15. september 1998, By- og boligministeriet.

SBI-anvisning 185   Afløbsinstallationer
SBI-anvisning 189   Småhuse
SBI-anvisning 170   Målemetoder til bygningsundersøgelse
SBI-anvisning 178   Bygningers fugtisolering
SBI-anvisning 181   Fundering af mindre bygninger
SBI-anvisning 183   Materialefysik for bygningsingeniører
SBI-anvisning 184   Bygningers energibehov
SBI-anvisning 200 Vådrum

By & Byg-anvisning 201   Blyfrie taginddækninger

Beton 8, SBI   Valg af miljøklasse for betonkonstruktioner.
Beton 7, SBI  Dokumentation og undersøgelse af beton i bygværker.

Vejledning - Fugtspærre i murværk, Muro

DS 409   Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner
DS 410   Last på konstruktioner
DS 413   Trækonstruktioner
DS 418   Beregninger af bygningers varmetab
DS 432   Norm for afløbsinstallationer
DS 446   Tyndpladekonstruktioner
DS Insta 413   Brandprøvning - Tagdækninger
DS/INF 466   Membraner til deponeringsanlæg

TOP: TRÆ 28   Træspærfag
TOP: TRÆ 30   Limtræ
TOP: TRÆ 32   Krydsfiner

DBI:   Brandteknisk Vejledning nr. 27 vedrørende brandventilation
DBI:   Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A, 10B vedrørende tagdækningsarbejde og brand

TRÆ 38   Træ & brand
TRÆ 39   Træ & brandkrav

BYG ERFA 000714 - (27)   Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie
BYG ERFA 000511 - (37)   Kviste beklædt med zink
BYG ERFA 000512 - (42)   Kondensvand for tagkonstruktioner
BYG ERFA 990604 - (47)   Dampbuler på tagpap
BYG ERFA 991124 - (47)   Forbedring af afvandingsforhold på tagflader med utilstrækkeligt fald mod afløb
BYG ERFA 990920 - (27)   Ventilation af tagkonstruktioner.
BYG ERFA 990601 - (27)   Græstørvstage på træunderlag, 2. udg.
BYG ERFA 990420 - (27)   Tætte tagterrasser, 2. udg.
BYG ERFA 980527 - (27)   Sommerkondens i tagkonstruktioner m. tagpap eller tagfolie, 2. udg.
BYG ERFA 980526 - (27)   Vand i varme tage. Problemer og registrering.
BYG ERFA 971125 - (27)   Undertage. Udførelse og detaljer.
BYG ERFA 971124 - (27)   Undertage. Opbygning, materialer og projektering.
BYG ERFA 970624 - (27)   Ventilationshætter i flade tage af træ.
BYG ERFA 951108 - (27)   Fugt i træbaserede tagelementer.
BYG ERFA 971215 - (37)   Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler.
BYG ERFA 970704 - (39)   Dampspærrer i loft og ydervægge. Udførelse og detaljer.
BYG ERFA 970703 - (39)   Dampspærrer i loft og ydervægge. Fugttransport og materialer.
BYG ERFA 990623 - (47)   Varme tage med mineraluld. - beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget
BYG ERFA 990602 - (47)   Kondens på tagplader af metal og plast, 3. udg.
BYG ERFA 990422 - (47)   Blafrende undertage af banevarer.
BYG ERFA 970428 - (47)   Flade tage med ballast af stenlag eller fliser.
BYG ERFA 960222 - (47)   Udtræksprøver af mekanisk fastgørelse af tagpap og -duge.
BYG ERFA 951219 - (47)   Vandansamlinger på flade tagpaptage.
BYG ERFA 951218 - (47)   Tætte taghaver.
BYG ERFA 021216 - (23)   Parkeringsdæk med betonsten.
BYG ERFA 001129 - (27)   Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ.
BYG ERFA 001130 - (27)   Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ.
BYG ERFA 010922 - (27)   Skimmelsvampe på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum.
BYG ERFA 020626 - (39)   Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner.
BYG ERFA 020927 - (99)   Radon-forebyggelse og afhjælpning.

BYG-ERFA-bladene har sekretariat hos:
BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling, Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup.

Eurocode 0:   Projekteringsgrundlag for bærende konstruktion DS/EN

Nationalt Annneks til

Eurocode 0: 
Eurocode 1:   Last på bærende konstruktioner. Del 1-4: Generelle laster – vindlast

Nationalt Anneks til

Eurocode 1:
Eurocode 1: 

EN 16002:2010   Flexible sheets for waterproofing – Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles – Determination of crack bridging ability.