DGNB - Miljøcertificeret byggeri

Kontorbygninger, etageejendomme, rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder kan DGNB-certificeres. Mange af BMI Group Danmarks produkter kan indgå i DGNB-certificeret byggeri. DGNB erklæringer til brug for dokumentation af BMI Group Danmarks produkter kan hentes her:

Titel på filtre