EPD Miljøvaredeklaration

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration) dokumenterer produkternes
miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet ud fra en livscyklusvurdering.

Icopal & Monier Produkter

BMI Danmark har flere Produkt specifikke EPD´er
En produktspecifik EPD (produkt-EPD) udformes for et specifikt produkt, fx tagpap eller tagsten af en bestemt type, fra en bestemt producent.

BMI Danmarks tagpap-produkter som ikke har en produktspecifik EPD er omfattet af
branche EPD’en ”Flexible Bitumen Sheets for Roof Waterproofing” udarbejdet af The
European Waterproofing Association. 

Sådan anvendes branche EPD’en (Flexible Bitumen Sheets for Roof Waterproofing) for
Icopal produkter

Branche EPD´en angiver data pr. 1 m2 pr. år beregnet over en periode på 105 år (EPD´en
dækker to renoveringer). Derfor skal EPD´ens miljøtal ganges med 105, når de anvendes
til bygningens LCA beregning.

  • 2-lags løsning med vores 500-serie har en estimeret levetid på over 50 år (uden renovering) jvf. TGA

  • 2 lags svejst løsning svarer til System 5 i branche EPD´en

  • 2 lags løsning, hvor basen er mekanisk fastgjort, svarer til System 6 i branche
    EPD´en

  • 1 lags svejst løsning svarer til System 1

  • 1 lags mekanisk fastgjort løsning svarer til System 2

Generisk data fra BR18, bilag 2, tabel 7 anvendes for de produkter, som ikke er dækket af
disse EPDere. Link til generisk data.

Titel på filtre