Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

Velkommen til bmigroup.com/dk. Disse er vores vilkår og betingelser for brug af siden – her vil du få indblik i, hvem vi er, hvordan vi leverer vores servicer til dig, hvordan du stiller os spørgsmål og anden vigtig information. Disse vilkår beskriver også dine rettigheder og forpligtelser, så læs dem venligst grundigt.

Ved at benytte hjemmesiden erklærer du dig enig i at være underlagt disse vilkår og betingelser såvel som vores cookiepolitik og privatlivspolitik. Accepterer du ikke vilkårene og politikkerne, tilgå eller benyt da venligst ikke hjemmesiden.

Disse vilkår er lovmæssigt bindende, og vi anbefaler, at du gemmer eller printer en kopi for eventuel fremtidig reference.

Vilkår & betingelser

Vi er Icopal Danmark ApS. Vi er registreret i Danmark og har vores virksomhedsadresse på Lyskær 5, 2730 Herlev. Når vi under disse vilkår skriver ”vi”, ”vores” og ”os”, er det vores virksomhed og virksomhedsadresse, vi refererer til. Har du nogen som helst spørgsmål til disse vilkår, bedes du venligst rette henvendelse til os på tag.dk@bmigroup.com eller skrive til os på adressen Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, 2730 Herlev.

Disse øvrige vilkår gælder også, når du benytter hjemmesiden:

  • Vores privatlivspolitik

    , der redegør for, hvorledes vi gør brug af dine personlige data.

  • Vores cookiepolitik

    , der redegør for brugen af cookies på hjemmesiden.

Køber du varer eller tjenester fra hjemmesiden, gælder særskilte købsbetingelser.

Vi opdaterer vores vilkår løbende. Se venligst vilkårene, hver gang du ønsker at benytte hjemmesiden, således at du er sikker på, at du forstår de vilkår, der er gældende på det givne tidspunkt. Disse vilkår blev senest opdateret d. 17. april 2019.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden og laver ændringer, således at den afspejler vores produkter og tjenester, vores brugeres behov og vores forretningsmæssige prioriteter.

Vi har de immaterielle rettigheder til hjemmesiden. Sidens indhold er omfattet af vores ophavsret.

Rettigheder forbeholdes. Det betyder, at du ikke har ret til – på andre måder end som redegjort for nedenfor – at kopiere eller reproducere noget billede, varemærke, brand eller andet indhold uden vores tilladelse.

Du må gerne printe en kopi og downloade uddrag af enhver underside(r) fra hjemmesiden til personligt brug. Du må dog ikke:

  1. Ændre i udskriften eller de digitale kopier af noget materiale, du måtte have printet eller downloadet, ligesom du heller ikke må bruge illustrationer, fotografier, grafikker, video- eller lydsekvenser separat fra ledsagende tekst;

  2. Fjerne nogen som helst validering af, at vi eller en af vores bidragsydere er skribenter på indhold, du har fra os via hjemmesiden; eller

  3. Benytte dele af indholdet fra hjemmesiden til kommercielle formål uden vores forudgående samtykke.

Vi bestræber os på løbende at opdatere indholdet på hjemmesiden, så det afspejler vores eksisterende produkter, tjenester og marked. Vi tager forbehold for formuleringer og informationer, der eksplicit eller implicit kan være upræcise, misvisende eller forældede.

Når vi linker til andre sider og kilder udbudt af tredjeparter, gør vi det udelukkende i oplysningsøjemed. Sådanne links skal derfor ikke tolkes som vores blåstemplinger af disse sider eller informationerne, du kan finde på dem. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller kilder.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger som redegjort for i vores privatlivspolitik. Du har alene ansvaret for at sikre og gemme dit indholds.

Du må gerne linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig, og som hverken skader vores omdømme eller lukrerer på det.

Du har ikke lov til at linke på en vis, der foregiver nogen som helst form for association, blåstempling eller opbakning fra os, hvor sådanne ikke eksisterer.

Du har ikke lov til at skabe et link til vores hjemmeside fra en hjemmeside, du ikke selv ejer.

Hjemmesiden må ikke indlejres på nogen anden side, ligesom du ikke må linke til nogen som helst anden del af hjemmesiden end hjemmesidens forside.

Vi forbeholder os retten til når som helst uden forudgående varsel at tilbagetrække en tilladelse til at linke til vores side.

Icopal er et EU-registreret varemærke ejet af Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark. Du har ikke lov til at bruge varemærket uden vores tilladelse, medmindre det indgår i det materiale, du benytter i henhold til vores retningslinjer for, hvordan du benytter materiale på hjemmesiden.

Begivenheder, der er uden for vores kontrol

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser udspecificeret i disse vilkår og betingelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

Tredjeparters rettigheder

Disse vilkår og betingelser er gældende mellem dig og os. Ingen anden part har ret til at håndhæve nogen af vilkårene.

Ingen ret til at handle på dine vegne

Intet i disse vilkår har til formål at bestemme over dig eller give os tilladelse til at indgå forpligtelser på dine vegne.

Individualitet

Hvis nogen bestemmelse i denne aftales vurderes ulovlig eller umulig at håndhæve, finder de resterende bestemmelser og aftalevilkår fortsat anvendelse

Ingen frafaldelse af vilkår

Vores manglende evne til eller forsinkelse med at håndhæve disse vilkår vil ikke resultere i, at vilkårene frafalder.

Overdragelse

Du har ikke lov til at overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser under disse vilkår til en anden person.