Duurzaamheid

Als industrie boekten we al veel vooruitgang, van voorlichting en bewustmaking tot recycling van materialen en het verduurzamen van processen. Maar er is altijd meer dat kan gedaan worden.
Duurzaamheid

Vandaag bouwen aan een duurzame toekomst

Wij zijn BMI Benelux

Sinds 2018 zijn Monier, producent van hellend dak producten, en Icopal, producent van plat dak producten, samengegaan in de BMI Group.

Deze wereldwijde toonaangevende producent en leverancier van bouwmaterialen voor hellende en platte daken is actief in meer dan 40 landen. De groep beschikt o.a. ook over 4 productielocaties in Nederland en twee productielocaties in België.

BMI Benelux heeft twee verkoopkantoren, één in Montfoort (NL) en één in Aalst (BE). Daar adviseren en verkopen onze vakmensen een breed assortiment dakproducten: keramische en betonnen dakpannen, bitumen en kunststof dakbanen en daksysteemcomponenten.

Onder al die producten en systemen zijn heel veel duurzame oplossingen. Die kunnen we bieden omdat we al tientallen jaren bezig zijn met verduurzaming van grondstoffen, verminderen van de inzet van fossiele grondstoffen en energie, recycling en hergebruik. Hierdoor wordt de milieubelasting van onze producten en processen steeds lager en wordt de mogelijke positieve impact op het milieu zo groot mogelijk.


Protecting Tomorrow

Protecting Tomorrow

Protecting Tomorrow is onze aanpak voor duurzamer produceren, duurzamer werken en duurzamere producten.

Met de doelstellingen voor een klimaatneutrale en circulaire samenleving in 2050 op ons netvlies hebben we geen tijd te verliezen!

Samen bundelen we onze kennis en inspanningen op duurzaam gebied om verdere stappen te zetten richting circulariteit. Dagelijks, dus ook vandaag, kijken we waar we kunnen verbeteren en bouwen we aan een duurzame toekomst voor de generaties na ons.

Protecting Tomorrow

Een gezamenlijk doel

Door de hele organisatie heen pakken we alle kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan. Door mensen uit verschillende landen en afdelingen, die werken voor verschillende merken, met elkaar te verbinden, wordt duurzaamheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

We willen dat de maatregelen die we vandaag nemen, onze mensen en onze planeet morgen beschermen. We zijn ons ervan bewust dat al onze keuzes, groot of klein, in de komende jaren een enorme impact kunnen hebben

Wat duurzaamheid voor ons betekent

Duurzaamheid is zoveel meer dan innovatie rondom producten en systemen. Het is een houding en een denkwijze, die invloed hebben op elk aspect van ons bedrijf.

Het belangrijkste is dat het een proces is, waarbij we er continu naar streven om het beter te doen.

Duurzaamheid in beeld

Duurzaamheid in beeld

Wij geven u graag een beeld van onze duurzame activiteiten in de breedste zin van het woord. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt. En dit is nog maar het begin van onze aanpak richting een duurzame toekomst.

Download hier onze brochure Protecting Tomorrow

Duurzaamheid in beeld bij BMI

People, Planet en Product

People, Planet en Product

We hebben drie thema’s gekozen, People, Planet en Product, om te vertellen welke stappen wij nemen om de sociale, ecologische en economische gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Zie hieronder voor meer informatie bij elk van deze thema's.

People, Planet en Product

People

Wij besteden veel aandacht aan het sociale aspect van duurzaamheid. Veilig werken, diversiteit en inclusie zijn voor ons belangrijke thema’s.


Onze waarden staan centraal in onze kijk op duurzaamheid.

Samen werken, met deze waarden in het achterhoofd, helpt ons bij het bereiken van onze vooropgestelde doelen.

  • Evolve

Duurzaamheid kent geen eindstreep, het is een voortdurend verbeteringsproces. Bij BMI
bekijken we hoe we elk proces en product steeds kunnen verbeteren.

  • Empower

Inclusiviteit is belangrijk in onze kijk op duurzaamheid - daarom geven we mensen zoveel
mogelijk de kans om mee te doen binnen ons bedrijf.

  • Connect

Iedereen in het bedrijf helpt om vooruitgang te boeken, omdat duurzaamheid niet de
verantwoordelijkheid is van één team - het is een taak van iedereen.

  • Inspire

We moedigen teams aan om ideeën die BMI duurzamer maken te delen.Planet

Op onze productielocaties vinden tientallen processen plaats. We kijken voortdurend naar mogelijkheden om efficiënter te werken, met minder impact op het milieu of op een manier die zelfs bijdraagt aan milieuverbetering. Hergebruik, recyclage, geen verspilling en onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen zijn hierbij belangrijke speerpunten.


Al onze activiteiten zijn erop gericht niet meer grondstoffen en energie te gebruiken dan strikt noodzakelijk.

Hiermee verminderen we de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering: CO2.

Product

De wensen van klanten en opdrachtgevers ten aanzien van duurzaamheid en milieuaspecten zijn van groot belang voor ons. Daarom investeren we veel in duurzame ontwikkelingen voor daken en dat ziet u terug in onze producten. Diverse innovatieve oplossingen waarmee daken een positieve bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek maken deel uit van ons brede productaanbod. Een lange levensduur, gebruik maken van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen en lichtgewicht materialen zijn belangrijke thema’s.


Door nieuwe wetgevingen in verband met klimaatverandering en de toenemende vraag van gebouweigenaren neemt het aanleggen van groendaken een vlucht.

BMI Icopal ontwikkelde daarom verschillende wortelwerende bitumen dakbedekkingssystemen die ervoor zorgen dat wortels van de planten de dakbedekking niet kunnen beschadigen en er geen lekkage ontstaat.

Meer over groene daken en onze oplossingen.