Disclaimer

Disclaimer

Juridische mededelingen

De website www.bmigroup.com (de "Website") is opgesteld door BMI Group Holdings UK Limited, Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, Verenigd Koninkrijk, RG1 1LX ("BMI Group"). BMI Group is de eigenaar van de Website en de inhoud ervan. Door de Website te gebruiken stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.


Gebruiksvoorwaarden

1. EIGENDOMSRECHTEN

De Website en de inhoud daarvan (teksten, beelden, animaties, logo's, slogans, enz.) worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Zulke rechten zijn eigendom van BMI Group of haar licentiegevers. 

2. GEBRUIK, REPRODUCTIE

U mag de Website bekijken, downloaden, printen en de aangeboden functies gebruiken. Voor elke wijziging, reproductie, distributie of andere beschikbaarstelling is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BMI Group vereist. In het geval van een toegestane reproductie, distributie of andere beschikbaarstelling, moet de inhoud die van de Website afkomstig is vergezeld gaan van een bronvermelding in de volgende vorm: Bron: 

www.bmigroup.com en © BMI Group Management UK Ltd.

3. LINKS

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BMI Group mag u geen wijzigingen aanbrengen aan deze website en/of de inhoud daarvan. U mag op de gebruikelijke wijze een link naar de Website of afzonderlijke pagina's daarvan op andere website op het internet plaatsen. De links mogen geen onjuiste indruk wekken met betrekking tot de auteur van de Website en de inhoud ervan, door de manier en het type van het linken of het weergeven van de Website en de inhoud daarvan (b.v. door inline weergave in of embedden in een andere website via een frame). BMI Group behoudt zich het recht voor om te vragen dergelijke links naar de Website te verwijderen. Alle eventuele externe links (d.w.z. links van de Website naar websites van derden) zijn uitsluitend ten behoeve van de gebruiker gecreëerd. Houd er rekening mee dat, wanneer u zulke links gebruikt, u de BMI Group Website verlaat.

Bijgevolg heeft BMI Group geen invloed op de inhoud van een website die via de link wordt geopend en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het openen en bekijken van een dergelijke website of door het downloaden of ander gebruik van de inhoud. Als links van een externe website naar de website van BMI Group leiden, betekent dit niet dat BMI Group heeft ingestemd met de inhoud van een dergelijke externe website of er verantwoordelijk voor is.

4. VOLLEDIGHEID

BMI Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website, maar BMI Group raadt aan de juistheid van de informatie te controleren alvorens deze te gebruiken. BMI Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Website of voor schade veroorzaakt door het bekijken, downloaden of gebruiken van de Website.

5. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacy en cookie policy. 

6. TOEPASSELIJK RECHT

Behoudens andersluidende bepalingen in dwingende wetgeving, zullen de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op elk geschil dat kan ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de Website en/of de functies ervan. Alle eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de Website en/of de functies ervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.