Garanties BMI Monier

Garanties

Het dak van een huis moet jaren meegaan, zo vaak veranderen we het dak van een woning niet. Het dak beschermt het huis. Betrouwbaarheid is dan ook zéér belangrijk. Risico’s nemen hoort daar niet bij. Als u kiest voor producten van BMI Monier, dan krijgt u er uitgebreide garanties bij. We bieden u standaard Productgarantie op onze dakpannen.

Een logisch vervolg is om garantie te bieden op het hele dak, inclusief prestaties: daarom kennen we Daksysteemgarantie en Daksysteemgarantie Plus.

Op deze garanties zijn we trots, want ze zijn uniek in de sector.

30 jaar productgarantie

30 jaar productgarantie

Waar vindt u producten die gedurende 30 jaar gegarandeerd worden, terwijl het producten zijn die blootgesteld worden aan alle weersomstandigheden? Bij BMI Monier!

Sterker nog: we vinden het vanzelfsprekend dat onze zelfgeproduceerde dakpannen minimaal 30 jaar lang voldoen aan de normen.

We garanderen dat de dakpannen die we in eigen fabrieken hebben geproduceerd gedurende 30 jaar voldoen aan de eisen voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk.

In geval van levering van andere producten dan dakpannen en machinaal geproduceerde hulpstukken die BMI Monier heeft gekocht van derden, geven wij op deze producten alleen garantie als en voor zover wij hiervoor een garantie van onze leveranciers verkrijgen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden.

Productgarantie:

  • vorstbestendigheid

  • waterdichtheid

  • weerstand tegen breuk

30 jaar productgarantie

15 jaar daksysteemgarantie

15 jaar daksysteemgarantie

Behalve Productgarantie bieden wij bij BMI Monier nog de unieke 15 jaar Daksysteemgarantie.

Deze garantie geldt voor materiaal- en/of productiefouten, prestaties én voor de weerbestendigheid van de aangebrachte BMI Monier dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten.

Bovendien garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende wetgeving.

De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten geldt ook gedurende 15 jaar voor materiaal- en/of productiefouten.

Tot slot garandeert BMI Monier dat door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en het gebruik van onze daksysteemcomponenten), indien op de juiste wijze verwerkt, wordt voldaan aan de eisen.

Niet van toepassing op eventueel t.b.v. het onderhavige project, door BMI Monier geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

Bij weerbestendigheid gaat het om:

  • regendichtheid

  • voldoende ventilatie ter bescherming van de onderdakconstructie

  • bescherming tegen opwaaien van de dakpannen en hulpstukken conform de normen

  • bescherming tegen binnendringen van vogels, ratten en muizen in de dakspouw

Ook garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten:

  • aan de geldende wetgeving voldoen

  • aan de eisen voldoen, als ze op de juiste wijze zijn verwerkt

Voorwaarde voor de garantie

De 15 jaar Daksysteemgarantie geldt alleen als het dak voor het waarborgen van zowel de regendichtheidsfunctie, de ventilatiefunctie en de bestendigheid tegen het opwaaien van dakpannen en machinaal geproduceerde hulpstukken, is opgebouwd met uitsluitend producten van BMI Monier. Deze producten moeten toegepast en verwerkt zijn conform de nationale beoordelingsrichtlijnen hellende daken, BRL 1513 en conform de verwerkingsvoorschriften van BMI Monier. Op aanvraag zullen per werk garantiecertificaten worden verstrekt.

 15 jaar daksysteemgarantie

Tot 40 jaar garantie op AeroDek

Tot 40 jaar garantie op AeroDek

AeroDek onderscheidt zich wereldwijd door zijn hoge kwaliteit en goede ondersteuning. Daarnaast heeft AeroDek alle testen ondergaan en beschikt het over de benodigde goedkeuringen.

AeroDek stalen dakpanelementen worden conform de strengste milieunormen geproduceerd.

Met AeroDek beschikt u decennia lang gegarandeerd over een weerbestendig en probleemloos dak. AeroDek daken zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden en combineren duurzaamheid en weinig onderhoud met een esthetische uitstraling. Ze zijn daarmee onbetwist toonaangevend in de markt.

De modellen Unique Plus P en Quadro Plus P worden geleverd met een garantiecertificaat voor 30 jaar productgarantie. De modellen Tradition Plus, Firenze Plus en Robust Plus worden geleverd met een garantiecertificaat voor 40 jaar productgarantie.

afbeelding 30 jaar en 40 jaar productgarantie

20 jaar Wakaflex® productgarantie

Waterdichtheid is van essentieel belang voor aansluitingen. We zijn daarom best trots dat wij deze maar liefst 20 jaar lang kunnen garanderen op Wakaflex.

Daarin zijn we de eerste en enige. Dat komt omdat we onze productieprocessen hebben ingericht volgens de strengste kwaliteitsnormen. Bovendien weten we met een kwart eeuw Wakaflex-ervaring dat we de waterdichtheid en weerbestendigheid van dit milieuvriendelijke, loodvervangende product langdurig kunnen waarborgen.