Garanties Monier

Bij Monier hebben we naast de standaard Productgarantie op dakpannen ook een 15 jarige Daksysteemgarantie. Leer hieronder meer over de garanties op de verschillende Monier producten.
Garanties BMI Icopal

Garanties

Het dak van een huis moet jaren meegaan, zo vaak veranderen we het dak van een woning niet. Het dak beschermt het huis. Betrouwbaarheid is dan ook zéér belangrijk. Risico’s nemen hoort daar niet bij. Als u kiest voor producten van BMI Monier, dan krijgt u er uitgebreide garanties bij. We bieden u standaard Productgarantie op al onze dakpannen.

Een logisch vervolg is om garantie te bieden op het hele dak, inclusief de prestaties: daarom kennen we de Daksysteemgarantie.

Op deze garanties zijn we trots, want ze zijn uniek in de sector!

30 jaar Productgarantie

30 jaar Productgarantie

Waar vindt u producten die, niettegenstaande dat ze worden blootgesteld aan alle weersomstandigheden, gedurende 30 jaar gegarandeerd worden? Bij Monier!

Sterker nog: we vinden het vanzelfsprekend dat onze zelf geproduceerde dakpannen minimaal 30 jaar lang voldoen aan de normen.

We garanderen dat de dakpannen die we in eigen fabrieken hebben geproduceerd gedurende 30 jaar voldoen aan de eisen voor:

  • waterdichtheid

  • vorstbestendigheid

  • weerstand tegen breuk

In geval van levering van producten die Monier heeft gekocht van derden, geven wij op deze producten alleen garantie als en voor zover wij hiervoor een garantie van onze leveranciers verkrijgen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden.

30 jaar productgarantie

Monier 15 jaar Daksysteemgarantie

Behalve Productgarantie bieden wij bij Monier nog de unieke 15 jaar Daksysteemgarantie.

Deze 15 jaar garantie geldt voor materiaal- en/of productiefouten, prestaties én voor de weerbestendigheid van de aangebrachte Monier dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten.

Weerbestendigheid van de geleverde dakbedekking wil zeggen dat het Daksysteem:

  • regendicht en beschermd blijft tegen opwaaiende dakpannen

  • voldoende verluchting biedt tussen dakbedekking en onderdak

  • het onderdak voldoende beschermt tegen vogels

BMI Belgium garandeert eveneens dat, door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten) tot het Daksysteem, wordt voldaan aan de eisen van het op het moment van levering geldende WTCB voorschriften, onder de voorwaarde dat deze dakbedekkingsproducten volgens de plaatsingsvoorschriften van het WTCB en van BMI Belgium zijn verwerkt tot het Daksysteem.

 15 jaar daksysteemgarantie

Deze Daksysteemgarantie is niet van toepassing op andere, door BMI Belgium of door derden geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

Voorwaarde voor de garantie

Deze Daksysteemgarantie wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat naast de bedekking van het dak als zodanig, ook alle relevante dakknopen worden uitgevoerd met uitsluitend producten van BMI Monier. Dit betreft zowel:

- de dakpannen (keramisch of beton); evenals

- de vereiste daksysteemcomponenten (panhaken, onderdakfolies, nok, kielgoot en noordboom, dakvoet, ...)

Deze garantie geldt bovendien uitsluitend indien (i) de verwerkingsvoorschriften van BMI Belgium, (ii) de plaatsingsvoorschriften van het WTCB strikt opgevolgd worden. Bij verschillen en/of tegenstrijdigheden tussen de de plaatsingsvoorschriften van het WTCB en de verwerkingsvoorschriften van BMI Belgium prevaleren te allen tijde de verwerkingsvoorschriften van BMI Belgium.

Op aanvraag zullen per werk garantiecertificaten worden verstrekt. Voor meer informatie contacteer de Monier Account manager uit uw regio.

20 jaar Wakaflex® productgarantie

Waterdichtheid is van essentieel belang voor aansluitingen. We zijn daarom best trots dat wij deze maar liefst 20 jaar lang kunnen garanderen op Wakaflex.

Daarin zijn we de eerste en enige. Dat komt omdat we onze productieprocessen hebben ingericht volgens de strengste kwaliteitsnormen. Bovendien weten we met een kwart eeuw Wakaflex-ervaring dat we de waterdichtheid en weerbestendigheid van dit milieuvriendelijke, loodvervangende product langdurig kunnen waarborgen.