Inxhinieri civile

Nga dorëzimi deri te dizenjimi, ekipet tona me përvojë, punojnë në një gamë të gjerë projektesh ndërtimi. Zgjidhjet tona përkrahin qëndrueshmërinë, cilësinë e inovacionin dhe sigurojnë stabilitetin e rrugëve, urave hekurudhore dhe tuneleve, rezervuarëve dhe digave.
Inxhinieri Civile

Mbrojtje e plotë ndaj ujit

Mbrojtje e plotë ndaj ujit

Membranat hidroizoluese nuk janë pjesë e dukshme e ndërtimit, por i sigurojnë atij fortësi dhe mbrojtje shumë të domosdoshme. Përveç mbulimit të strukturës, zgjidhjet tona mund të aplikohen në konstruksionin dhe përbërësit integralë, duke siguruar mbrojtje të plotë ndaj ujit në të gjithë objektin.

Mbrojtje e plotë ndaj ujit