Cookies

Çfarë janë “cookies”?

“Cookies“ janë skedarë të vegjël teksti, të cilat janë vendosur në kompjuterin ose në celularin tuaj kur ju vizitoni një faqe interneti për herë të parë. “Cookies“ përdoren për të bërë faqen e internetit të punojë më mirë ose thjesht të punojë në mënyrë më efikase. Ato gjithashtu përdoren për analitikët e faqes së internetit, me qëllim që të ndihmojnë përdoruesit që të optimizojnë vizitën e tyre në faqen e internetit. Janë dy lloje “cookies“:“cookies“ të përkohshëm dhe “cookies“ të përhershëm: 

  • “Cookies“ të përkohshëm janë krijuar përkohësisht në brendësi të dosjes shfletuese ndërkohë që ju jeni duke vizituar faqen e internetit. Këto “cookies“ skadojnë dhe fshihen automatikisht kur ju mbyllni shfletuesin e internetit.

  • Cookies“ të përhershëm mbeten në nëndosjen e shfletuesit tuaj dhe aktivizohen përsëri sapo të vizitoni faqen e internetit që krijoi këtë “cookie“ të posaçëm.  Një “cookie“ e përhershme nuk skadon kur ju mbyllni shfletuesin tuaj, qëndron në brendësi të dosjes shfletuese për periudhën kohore të vendosur brenda skedarit të “cookie“.

Përdorimi i “Cookies” në faqen tonë të internetit

Për çfarë shërbejnë ”cookies”?

“Cookies“ shërbejnë për shumë funksione. Për shembull ato mund të na ndihmojnë të njohim dhe të numërojmë vizitorët, të analizojmë si po funksionon faqja jonë e internetit, mban mend emrin e përdoruesit dhe preferencat tuaja. Kjo bën të mundur të përshtaten më shpejt interesat tuaja të preferuara dhe bën që të shfaqet përmbajtja më e rëndësishme për ju. Më poshtë do të gjeni një pasqyrë për cfarë shërbejnë “cookies“ në faqen tonë të internetit dhe kush është funksioni i tyre:

Tipi i "Cookie": "Cookies” thelbësore

Funksioni: Ndonjëherë të quajtur cookies “absolutisht të domosdoshme” përderisa pa to ne nuk mund të japim disa shërbime që ju nevojiten në faqen tonë (p.sh. ato përdoren për t’ju mundësuar të hyni në zona të sigurta të faqes sonë të internetit).

Mbledhja e të dhënave: Këto cookies vetëm identifikojnë kompjuterin ose celularin tuaj. Ato nuk ju identifikojnë ju si një individ, që do të thotë se vetëm informacioni i cili nuk është individualisht i identifikueshëm, ruhet në këto cookies.

Tipi i "Cookie": “Cookies” të performancës

Funksioni: Këto “cookies” përdoren për qëllime analize dhe na lejojnë të llogarisim numrin e vizitorëve dhe të shohim se si vizitorët lëvizin nëpër faqen tonë të internetit ndërkohë që e përdorin atë. Kjo na ndihmon të përmirësojmë mënyrën si punon faqja jonë e internetit. (P.sh. për vizitorët është e lehtë të gjejnë informacionin e saktë për të cilin po kërkojnë).

Mbledhja e të dhënave: Këto “cookies” vetëm identifikojnë kompjuterin ose celularin tuaj dhe jo juve individualisht. Të dhënat për analizë mblidhen në mënyrë anonime. Në disa raste, disa prej këtyre “cookies” menaxhohen për ne nga palë të treta. Icopal nuk do të përdorë “cookie” për të identifikuar individët ose për të mbledhur të dhëna personale dhe nuk përdor “cookies” për ndonjë qëllim tjetër përveç atyre të listuara më sipër.

Tipi i "Cookie": “Cookies” funksionale

Funksioni: Këto përdoren për t’ju njohur juve kur riktheheni në faqen tonë të internetit. Kjo na mundëson që të personalizojmë përmbajtjen tonë për ju, ju përshëndesim në emër dhe mbajmë mend preferencat tuaja (p.sh përzgjedhjen e gjuhës ose rajonit).

Mbledhja e të dhënave: Informacioni që mbledhin këto “cookies” mund të përfshijë informacione identifikuese personale të zbuluara prej jush, siç është emri juaj i përdoruesit.

Tipi i "Cookie": “Cookies” specifike

Funksioni: “Cookies” specifike përdoren nga reklamuesit në faqen tonë të internetit. Ata ndjekin shfletuesin tuaj kur ju vizitoni faqe të ndryshme interneti për të kuptuar se për çfarë jeni të interesuar dhe e përdorin këtë informacion për të shfaqur reklama më të përshtatshme për ju.

Mbledhja e të dhënave: Këto “cookies” mund të ruhen dhe të jenë të aksesueshme për palët e treta duke siguruar mjetet e përdoruara.

Lista e cookies

Cookies është një e dhënë e vogël (skedar teksti) që një faqe interneti – kur vizitohet nga një përdorues – i kërkon shfletuesit ta ruajë në pajisjen tuaj për të memorizuar informacione rreth jush, si p.sh. preferencën tuaj të gjuhës ose informacionin e identifikimit. Këto cookies vendosen nga ne dhe quhen cookies të palëve të treta. Ne përdorim gjithashtu cookies të palëve të treta – të cilët janë cookies nga një domein i ndryshëm nga domeini i faqes së internetit që po vizitoni – për përpjekjet tona për reklamim dhe marketing. Më konkretisht, ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera gjurmimi për qëllimet e mëposhtme:

Skedarët e domosdoshëm të personalizimit

Këta skedarë personalizimi janë të nevojshëm për funksionimin e faqes së internetit dhe nuk mund të çaktivizohen në sistemet tona. Zakonisht, ata caktohen në përgjigje të veprimeve të kryera nga ju që rezultojnë në një kërkesë për shërbime, si p.sh. caktimin e preferencave të privatësisë, identifikimin apo plotësimin e formularëve. Mund të caktoni shfletuesin për të bllokuar ose për t'ju sinjalizuar rreth këtyre skedarëve personalizimi, por më pas mund të mos funksionojnë disa pjesë të faqes.

Skedarët e personalizimit për performancën

Këta skedarë personalizimi na mundësojnë të numërojmë vizitat dhe burimet e trafikut që të mund të matim dhe përmirësojmë performancën e faqes sonë. Ata na ndihmojnë të njohim se cilat faqe janë më shumë e më pak të frekuentuara, si dhe për të parë se si lëvizin vizitorët nëpër faqe. Të gjitha informacionet që mbledhin këta skedarë personalizimi agregohen, kështu që janë anonime. Nëse nuk i lejoni këta skedarë personalizimi, ne nuk do ta dimë kur e keni vizituar faqen tonë.

Kukit e analitikës

Ne përdorim skedarët e Google Analytics për të mbledhur informacione se si vizitorët përdorin faqen tonë të internetit. Këto cookie mbledhin informacion dhe na japin njohuri për përdorimin e faqes sonë të internetit. Adresat IP janë anonimizuar në Google Analytics dhe të dhënat e anonimizuara dërgohen dhe ruhen nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Google mund t'i transferojë këto të dhëna palëve të treta nëse kërkohet me ligj ose nëse këto palë të treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera të mbajtura nga Google.

Faqja e internetit përdor funksione të ofruara nga shërbimi web Google Analytics. Ofruesi i shërbimit është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (“Google”). Google Analytics përdor “cookies”, të përshkruara më sipër, në formën e skedarëve të tekstit të cilat janë të ruajtura në kompjuterin tuaj. Informacioni i grumbulluar nga “cookies” në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online në përgjithësi transmetohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara dhe ruhet atje. Sidoqoftë, nëse aktivizohet anonimizimi i IP në portal, Google do të reduktojë adresën tuaj IP brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian ose në vende të tjera që janë palë në Marrëveshjen në Zonën Ekonomike Evropiane paraprakisht. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.Google përdor këtë informacion në emër të BMI Group për të vlerësuar përdorimin e produkteve dhe shërbimeve online të Grupit BMI, për të përgatitur raporte të produkteve online dhe aktiviteteve të shërbimit dhe për të kryer shërbime të tjera për ne në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online dhe faqen e internetit. Profilet anonime të përdoruesve krijohen më pas bazuar në të dhënat e përpunuara.Adresa IP e ofruar nga shfletuesi i përdoruesit nuk do të kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Përdoruesit mund të vendosin programet e tyre të shfletuesit për të parandaluar ruajtjen e “cookies”; përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu të dhënat e mbledhura nga “cookie” lidhur me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online nga dërgimi dhe përpunimi prej Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit duke përdorur linkun e mëposhtëm: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ju lutem vini re se disa shfletues të vjetër të internetit mund të mos suportojnë shtojcën e shfletuesit Google opt-out. Nëse dëshironi të përdorni shfletues të tillë të vjetër, ju lutemi referojuni parametrave të shfletuesit tuaj nëse dëshironi të çaktivizoni “cookies”.Informacion shtesë në lidhje me përdorimin e Google të të dhënave për qëllime reklamimi dhe në lidhje me parametrat dhe opsionet e mosmarrëveshjeve mund të gjenden në faqet e mëposhtme të internetit të Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (Si Google përdor të dhëna kur përdorni faqet ose aplikacionet e partnerëve tanë “), http://www.google.com/policies/technologies/ads (” Si Google përdor “cookies” në reklamim “), http://www.google.de/settings/ads (“Kontrollon informacionin që Google përdor për t’ju shfaqur reklama”) dhe http://www.google.com/ads/preferences (“Kontrollon cilat reklama ju tregon Google”).

Si të menaxhoni dhe çaktivizoni “cookies”?

Në faqosjet e shfletuesit tuaj të internetit ju mund të zgjidhni nëse i pranoni “cookies” apo jo. Sidoqoftë duhet të jeni të vetëdijshëm se nëse përdorni faqosjet e shfletuesit tuaj për të bllokuar të gjitha “cookies”, ju mund të humbisni disa karakteristika dhe disa funksione në faqen tonë të internetit ose mund të mos keni mundësi aksesi në disa pjesë të faqes së internetit. Faqet e internetit në vijim sigurojnë informacion si të menaxhoni dhe përshtasni faqosjen e “cookies” në disa shfletues të njohur: