Autorësia

BMI Group Holdings UK Ltd është pronar i platformës së internetit. Përmbajtja e kësaj faqeje është përgjegjësi e BMI Adriatic Albania SHPK.

Numri i kompanisë: 09984607
Zyra qendrore: Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, United Kingdom, RG1 1LX
Telefon: +44 (0) 203 757 1900
E-Mail: info.group@bmigroup.com

Përgjegjës për përmbajtjen:
BMI Adriatic Albania SHPK

Rr. „Ismail Qemali“ Pall.12-katësh (i ri) Kati III zyra 6, Tirana
Albania
Phone: 00355 4 222 63 97
Mobile: 00355 68 90 32544
E-Mail: info_al@bmigroup.com
NIPT: K81720007N