Çati aktive

Si lider global në sistemet e mbulimit, ne ofrojmë bazën më të fortë të mundshme për çdo projekt çatie aktive dhe të gjelbër. Ekspertiza jonë e provuar përmes mijëra projekteve të përfunduara me sukses do të thotë që ju mund të mbështeteni tek ne, nga fillimi deri tek garancia pas përfundimit të punimeve.
Çati aktive

Avantazhet e çative aktive

Avantazhet e çative aktive

Në portofolin tonë ka një numër të madh produktesh, kështu që pavarësisht nga kërkesa juaj, ne gjithmonë do t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë pa paragjykime. Përvoja dhe këshillat tona do t’ju mbrojnë nga rreziqet financiare që lidhen me rekomandimet e gabuara, produktet me cilësi të dobët ose dizenjimi joadekuat.

Ne jemi krenar për angazhimin tonë të madh për mbrojtjen e natyrës dhe produktet e riciklimit kur është e mundur, në mënyrë që të zvogëlohet përdorimi i lëndës së parë dhe i energjisë. Kjo do të thotë që shumë prej produkteve tona tashmë përmbushin dhe shpesh tejkalojnë standardet ekologjike.

Avantazhet e çative aktive

Angazhimi ndaj qëndrueshmërisë dhe efiçiencës së energjisë

Angazhimi ndaj qëndrueshmërisë dhe efiçiencës së energjisë

Të gjithë jemi të vetëdijshëm për kërcënimet e ndryshimeve klimatike dhe rëndësinë e zvogëlimit të ndikimit në mjedis. Ne në BMI Group investojmë në teknologji të tilla si në gamën tonë Eco Active, në mënyrë që të sigurojmë zgjidhje praktike për çatitë, të cilat së bashku me natyrën kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit.

Gama jonë e specialiteteve përfshin membranat hidroizoluese që kontribuojnë në krijimin e çative më të freskta, efiçente në energji, me një sipërfaqe të bardhë, të lëmuar, shumë reflektuese. Projektuar sipas konceptit për çati të freskët, efiçente në energji, kjo çati ofron avantazhe të shumta për zyrat, shkollat, spitalet dhe objektet industriale.

Angazhimi ndaj qëndrueshmërisë dhe efiçiencës së energjisë

Çatitë tona të gjelbra

Çatitë tona të gjelbra

Çatitë e gjelbra ofrojnë përfitime të shumta për ndërtuesit dhe pronarët e pasurive të paluajtshme. Ato jo vetëm që kanë një ndikim pozitiv në mjedis, duke promovuar qëndrueshmërinë, biodiversitetin dhe reduktimin e ujit atmosferik, por ato gjithashtu kontribuojnë në një peizazh të bukur dhe u ofrojnë insekteve dhe kafshëve, mundësinë për të patur hapësira të reja të gjelbra.Ne ofrojmë një gamë të gjerë të zgjidhjeve më gjithëpërfshirëse dhe më intensive të çative të gjelbra.

Sistemet tona të çatisë së gjelbër ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin, me një sërë përfitimesh për cilësinë e ajrit, shëndetin dhe mirëqenien.

 Çatitë tona të gjelbra