Odricanje od odgovornosti

Pravno obaveštenje

Pravila korištenja

1. Vlasnička prava
Web stranica i sadržaji na njoj (tekstovi, slike, animacije, logotipi, slogani itd.) zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Upotreba, reprodukcije
Možete pregledati, preuzeti, ispisati i koristiti funkcije koje pruža web lokacija. Svaka promena, umnožavanje, distribucija ili druga odredba zahteva izričito pismeno odobrenje BMI Group. U slučaju odobrene reprodukcije, distribucije ili druge odredbe, sledeći izvori moraju biti priloženi sadržaju preuzetom sa web sajta:izvori: www.bmigroup.com i © BMI Group Management UK Ltd

3. Linkovi/veze
Ne možete izvršiti nikakve promjene na ovom web mestu i / ili njegovom sadržaju bez izričitog pismenog pristanka BMI Group. Web lokaciju ili pojedine stranice sa nje možete povezati sa drugih web lokacija na Internetu na uobičajeni način. Takvo povezivanje ne sme dovesti do netčnog utiska o autorstvu web stranice i njenog sadržaja na način na koji je web stranica ili njen sadržaj povezan ili prikazan (npr. Prikazivanjem u liniji ili ugrađivanjem u drugu web stranicu). BMI Group zadržava pravo da zatraži brisanje takvih veza web stranica. Sva spošljašnja povezivanja (tj. veze s web lokacija do web lokacija trećih strana) napravljene su isključivo u vašu korist. Imajte na umu da kada koristite takve veze napuštate web stranicu BMI Group. U skladu s tim, BMI Group nema uticaja na sadržaj takvih web stranica koje se otvaraju putem veze i ne preuzima odgovornost za štetu koja može nastati otvaranjem i pregledom takve web stranice ili preuzimanjem ili drugom upotrebom sadržaja. Ako veze s web mesta treće strane vode do web mesta BMI Group, to ne znači da je BMI Group pristala na sadržaj ove web stranice treće strane ili je odgovorna za njega.

4. Potpunost
BMI Group ulaže najveću moguću brigu kako bi osigurala da su informacije sadržane na web lokaciji tačne, potpune i ažurne. Ipak, BMI Group preporučuje proveru tačnosti informacija prije nego što ih upotrebite. BMI Group ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj web stranice ili za bilo kakvu štetu nastalu gledanjem, preuzimanjem ili korišćenjem web stranice.

5. Čuvanje ličnih podataka
Web stranica vam omogućava da kontaktirate firmu BMI Group putem slanja e-maila našem CCO Christopher.HunterWard@bmigoup.com. Lični podaci svakog pojedinog korisnika sačuvani su u svrhu odgovaranja na vaš zahtev. Podaci se brišu čim više nisu potrebni za tu svrhu, pod uslovom da to nije sprečeno pravnim zahtevima za zadržavanje podataka ili u slučaju da ste dali vašu saglasnost na duže čuvanje.Obrada vaših gore opisanih podataka je neophodna kako bismo odgovorili na vaš zahtev (član 6. stav 1. tačka 1. slovo b) GDPR-a). Obrada dodatnih podataka koje nam vi dobrovoljno dostavite u obrascu za kontakt temelji se na klauzuli o uravnoteženju interesa GDPR-a (član 6. stav 1. rečenica 1 slovo f) GDPR-a).
Molimo Vas da sva pitanja vezana uz postupak prijave ili zaštitu ličnih podataka uputite na Privacy@StandardIndustries.com.

6. Prijave putem interneta
Web stranica vam daje mogućnost da se prijavite za primanje upozorenja o poslovima putem e-maila, mogućnost podnošenja zahtjeva putem interneta ili putem e-maila za zapošljavanje ili obuku koje nudi firma BMI Group i njena predstavništva. Za takva upozorenja i prijave putem interneta, Obaveštenje o zaštiti podataka primjenjuje se uz ostale zakonske zahteve. Na temelju prijave putem interneta koju sami pokrećete, mi obrađujemo lične podatke koje dostavljate firmi BMI Group elektronski u svrhu prijave. Takva obrada je neophodna kako bi se na vaš zahtev preduzeli koraci pre sklapanja ugovora (vidi član 6. stav 1. tačka 1. slovo b GDPR-a). Pročitajte ovo Obaveštenje o zaštiti podataka pre nego što nam pošaljete svoje lične podatke.

6.1 Prenos podataka
Prilikom prijave firmi BMI Group i njenim predstavništvima putem interneta ili putem e-maila, vi dostavljate firmi BMI Group vaše lične podatke kao što su ime, adresa i e-mail, zatim podatke o vašem obrazovanju i stručnim kvalifikacijama, sertifikatima i druge podatke i dokumente koji se obično koriste prilikom podnošenja zahteva za posao. U vašem je interesu da nam saopštite samo one posebne kategorije ličnih podataka (kao što su etnička pripadnost, političko mišljenje, članstvo u sindikatu, telesno i duševno zdravlje, versko ili filozofsko uverenje, kolektivno nazvani „osetljivi podaci“, vidi član 9 (1) GDPR-a) koje izričito želite da primimo. Ne očekujemo da nam dostavite, niti tražimo da nam pošaljete takve osetljive podatke. Za informacije o načinu na koji mi koristimo lične podatke podnositelja zahteva, molimo vas da pročitate Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka za zaposlene i dobavljače firme BMI.

6.2 Čuvanje, upotreba i brisanje podataka
Firma BMI Group čuva i koristi podatke i datoteke koje nam dostavite samo za čuvanje i obradu vaše prijave, što uključuje i način na koji vas kontaktiramo. Ako je vaša prijava uspešna, informacije i datoteke koje ste nam dostavili mogu se upotrebljavati i tokom radnog odnosa. U suprotnom, firma BMI Group će zadržati vaše podatke i datoteke u periodu od 6 meseci nakon završetka procesa zapošljavanja (osim ako lokalni zakon ne zahteva kraće razdoblje) kako bi mogla odgovoriti na sva pitanja vezana za vašu prijavu, u skladu s pravnim obvezama i kako bi mogla tvrditi, primeniti ili braniti sva postojeća ili potencijalna potraživanja. Nakon isteka tog perioda podaci se obično brišu. Za dalje informacije o tome kako firma BMI Group čuva, koristi i briše lične podatke podnosioca prijave, molimo pogledajte Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka za zaposlene i dobavljače firme BMI.Ako ste označili odgovarajuće polje ili to naznačili prilikom prijave putem e-maila, dajući nam odobrenje za slanje podataka i datoteka drugim firmama članicama BMI Group, mi ćemo proslediti datoteku vaše prijave drugim firmama iz naše grupacije, a koje bi mogle imati otvorene pozicije skladne vašoj prijavi.

6.3 Prenos podataka trećim stranama
U vezi s vašom prijavom, zadržavamo pravo prosleđivanja vaših podataka i datoteka ličnim savetnicima i drugim pružaocima usluga koje koristimo u svrhe zapošljavanja. Ovi konsultanti moraju da se pridržavaju zakona o zaštiti podataka na isti način kao i mi. Osim gore navedenog, podaci i datoteke koje ste preneli u vezi s web aplikacijom neće se prosleđivati ​​trećim stranama ukoliko na to izričito ne pristanete ili ako to moramo učiniti kako bismo udovoljili zakonskim zahtevima.

6.4. Otkazivanje; odustajanje od prijave
U svakom trenutku imate pravo povući vašu saglasnost za nastavak čuvanja i korišćenja ličnih podataka koje ste nam dostavili. Osim toga, uvek imate mogućnost povlačenja vaše prijave. Ako povučete prijavu, podaci i datoteke prisutni u bazi podataka podnosioca prijave biće izbrisani kao što je gore navedeno. Nadalje, u toku prijave putem interneta možete u bilo kojem trenutku zatražiti da firma BMI Group izbriše pojedine podatke ili datoteke koje ste nam dostavili. Obradi ćemo svaki takav zahtev u skladu s odredbama GDPR-a.

6.5. Kontakt
Molimo Vas da sva pitanja vezana za postupak prijave ili zaštitu ličnih podataka uputite na Privacy@StandardIndustries.com.

7. Kolačići
Web stranica koristi kolačiće koji su male datoteke koje omogućuju čuvanje podataka o uređaju na krajnjim korisničkim uređajima (računari, pametni telefoni, itd.). Oni čine web stranicu pristupačnijom za korisnike, učinkovitijom i sigurnijom, a posebno optimizuje naše proizvode i usluge za vas i omogućava nam da vam u budućnosti pružimo ciljane informacije. Web stranica koristi tzv. kolačiće prve strane, koje mi čuvamo i kolačiće treće strane, koji su postavljeni od strane spoljnih pružaoca usluga za postizanje određenih ciljeva.Većina kolačića koje koristi firma BMI Group su „sesijski kolačići“ koji se automatski brišu kada se završi poseta web stranice. Ti kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš pregtraživač sledeći put kada posetite naš sajt.Korisnici mogu odrediti način na koji se koriste ti kolačići. Svi trenutni pretraživači imaju mogućnost ograničenja ili potpuno blokiranje čuvanja kolačića, generalno ili samo za određene web stranice. Ipak, naglašavamo da će upotreba i jednostavnost korišćenja naše web stranice biti smanjena ako kolačići nisu dopušteni. Korisnici takođe mogu upravljati mnogim kolačićima za oglašavanje putem sajta Sjedinjenih Američkih Država http://www.aboutads.info/choices ili putem evropske web stranice http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.Svi korisnički podaci (kao što su IP adrese, korisnička imena itd.) čuvaju se anonimno kako bi se onemogućila lična identifikacija.

8. Google Analytics
Web stranica koristi funkcije koje pruža usluga za web analizu Google Analytics. Pružaoc usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google“). Google Analytics upotrebljava gore opisane kolačiće u obliku tekstualnih datoteka koje su sačuvane na vašem računaru. Podaci koje prikupljaju kolačići, a koji se tiču korišćenja naših internet proizvoda i usluga obično se prenose na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se i čuvaju. Međutim, ako je aktiviranje IP anonimnosti aktivirano na portalu, Google će unapred skratiti vašu IP adresu unutar država članica Evropske unije ili u drugim zemljama koje su stranke Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti prosleđena Google-ovom serveru u SAD-u, te će tamo biti skraćena.Google koristi te podatke u ime firme BMI Group kako bi procenio upotrebu internet proizvoda i usluga firme BMI Group, pripremio izveštaje o proizvodima i uslugama i obavljao druge usluge za nas, povezane s korišćenjem naših internet proizvoda i usluga naše web stranice. Anonimni korisnički profili se tada stvaraju na temelju obrađenih podataka.IP adresa dostavljena od strane korisničkog pretraživača neće se kombinovati s drugim Google-ovim podacima. Korisnici mogu podešavati svoj pretraživač tako da spreče čuvanje kolačića; korisnici takođe mogu sprečiti slanje i obradu podataka od strane Google-a prikupljenih putem kolačića, a u vezi upotrebe naših internet proizvoda i usluga, preuzimanjem i instaliranjem dodataka pretraživača na sledećoj stranici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Napominjemo da neki zastarjeli web-pretraživači možda ne podržavaju dodatak pretraživača Google opt-out. U slučaju da želite da koristite takav stari web pretraživač, molimo vas da proverite postavke pretraživača ako želite da onemogućite kolačiće.Dodatne informacije u vezi upotrebe podataka od strane Google-a u svrhu oglašavanja i u vezi opcija postavki i neslaganja mogu se pronaći na sledećim Google-ovim web-lokacijama: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Kako Google koristi podatke kada koristite web stranice ili aplikacije naših partnera“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Kako Google koristi kolačiće u oglašavanju“), http://www.google.de/settings/ads („Kontrolisanje informacija koje Google upotrebljava za prikazivanje oglasa“), i http://www.google.com/ads/preferences(„Kontrola oglasa koje vam Google prikazuje“).

9. Izbor zakona i nadležnosti
Zakoni Engleske i Velsa uređuju sve sporove koji mogu nastati korišćenjem sajtova i / ili njegovih karakteristika. Sudski sistem u Engleskoj i Velsu imaju isključivu nadležnost da utvrde spor kompanije koji proizlazi iz web sajta i / ili njegovih funkcija.