Impresum

Operater web stranice je BMI Group Holdings UK Limited.
Odgovorna za sadržaj web stranice bmigroup.com/rs je BMI Adriatic d.o.o. 

Sedište:Thames Tower,4th Floor,Station Rd,Reading,United Kingdom,RG1 1LX
Telefon : +44 (0) 203 757 1900
E-Mail :
 info.group@bmigroup.com

Odgovorna za sadržaj: BMI Adriatic d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 10v,11070 Novi Beograd, Srbija

Kontakt:
Asistent finansija i logistike: +381 (0)63 426 725
Računovodstvo: +381 (0)63 445 268
Logistika: +381 (0)63 316 224
Marketing: +381 (0)63 441 478
Prodaja: +381 (0)63 306 983
Građevinarstvo: +381 (0)63 645 118
E-mail: info_rs@bmigroup.com

Matični broj: 17376004
Vrsta delatnosti: Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom