Icopal Windbreak motstår hardt vær, og hindrer vind- og luftlekkasjer i vegger og tak.

Forskriftskravene til tette bygg blir stadig strengere i et klima som preges av mer og mer ekstremvær. Gode løsninger som sikrer bygget mot vind- og vannlekkasjer er viktig for å sørge for langvarige bygg. Vindsperren Icopal Windbreak sørger for at fukt fra innemiljøet luftes ut og sikrer samtidig rask uttørking av bygget. Produktet er en diffusjonsåpen vindsperre med Sd-verdi på 20 mm, og er en effektiv sperre for vind og nedbør. Icopal Windbreak er testet og godkjent av Sintef Byggforsk. Produktet oppfyller alle krav til dampåpenhet, lufttetthet og vanntetthet for ferdig montert vindsperre.

Windbreak er behagelig å jobbe med. Vindsperren har en gyllen farge som gjør at produktet ikke blender ved montering. Samtidig slipper den gjennom dagslys og gir godt arbeidslys mens byggingen pågår. Produktet leveres i bredde 2,8 og 3 meter for horisontal montering på vegg, og i bredde 1,3 meter for vertikal montering i luftede takkonstruksjoner. Etasjehøy vindsperre begrenser antall skjøter til et minimum, og gir også ekstra sikkerhet mot luftlekkasje i konstruksjonen. 

Skreddersydd tilbehør

Tilpassede tilbehørsprodukter er en viktig del av systemet, og sikrer at taket fungerer slik det skal. 

  • Icopal Avstivningsstag sørger for effektiv avstivning av bindingsverket. 

  • Icopal Svillemembran gir en tett og fuktsikker overgang mellom grunnmur og svill.

BMI leverer også detaljprodukter som Universaltape til reparasjon av rifter, tilslutning til dører og vinduer samt mansjetter til tetting rundt gjennomføringer.

Viktigste egenskaper

  • Oppfyller alle krav til dampåpenhet, lufttetthet og vanntetthet

  • Gyllen farge sikrer behagelige arbeidsforhold

  • Sd-verdi på 20 mm

  • Ekstra sikkerhet med tilpassede tilbehørsprodukter

Filter

Ingen resultater