Icopal Ventex Vindsperre Premium 8M

Icopal Ventex Vindsperre Premium 8M var den føste på markedet som både dekker brannkrav i høye bygninger og fungerer som UV-bestandig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt der det er strenge brannkrav. Produktet har gjennomgått tøffe tester, og er en kraftig 3-lags vindsperre med monolittisk stamme og lang levetid.

Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden. Ventex Vindsperre Premium 8M tilfredstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2, og 3.

Viktigste egenskaper

  • Har åtte måneders åpentid før tett kledning og har trykk på oversiden

  • 2 produkter i ett; både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert

  • Monolittisk TPU-film gjør produktet mer resistent mot kjemikalier

  • SINTEF Teknisk godkjenning

Filter

Ingen resultater