Icopal Ventex Vindsperre Premium

Icopal Ventex Vindsperre Premium er det nye navnet på Firesmart UV, vindsperren vår med den mest overlegne kvaliteten. Icopal Ventex Vindsperre Premium var den første på markedet som dekker både brannkrav i høye bygninger og fungerer som UV-bestandig vindsperre bak spaltekledninger. Det gjør det enklere å bygge høyt i kombinasjon med åpne fasadekledninger. Bruk av brannhemmet vindsperre i vegger minimerer risikoen for spredning av brann i fasaden.

  • Icopal Ventex Vindsperre Premium tilfredsstiller brannkravet til vindsperrer benyttet i luftede hulrom i vegg- og takkonstruksjoner i risikoklasse 1 til 6 i brannklasse 1, 2 og 3.

  • Vindsperren er svært fleksibel, og har bedre aldringsegenskaper sammenlignet med mikroporøs film

  • Premium vindsperre er mer resistent mot kjemikalier, takket være en monolittisk TPU-film

Vindsperren finnes også i spesial-varianten Icopal Ventex Vindsperre 8M, som er ekstra UV-stabilisert og som tåler å stå utildekket  inntil åtte måneder.  Det er viktig i prosjekter hvor fasaden kommer på sent i prosjektet, slik at duken ikke forvitrer og bygget er beskyttet mot mugg- og fuktproblemer. Premium 8M har trykk på forsiden. Premium har bare trykk i omlegget, da denne brukes til spaltekledning eller fasadeplater med spalter. 

Vindsperren benyttes der det er krav til både en brannhemmet vindsperre og et ønske om spaltekledning eller fasadeplater med spalter. 

Viktigste egenskaper

  • 2 produkter i ett - både brannhemmet og ekstra UV-stabilisert for spaltekledninger

  • Monolittisk TPU-film gjør produktet mer resistent mot kjemikalier

  • Fuktadaptivt - blir mer diffusjonsåpen ved høy dampkonsentrasjon

  • Bedre aldringsegenskaper sammenlignet med andre typer vindsperrer

  • SINTEF Teknisk godkjenning

Filter

Ingen resultater