Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Sikre menneskene og taket

Skanska Norge tenker sikkerhet i både bygge- og driftsfasen på sitt nye hovedkontor i Oslo, og har valgt en sikringsløsning fra BMI Norge på taket.
Last ned som .PDF
Håndverker på flatt tak. Latchways-systemet i fokus med tydelig sele på mannen i bakgrunnen.

Bedre fallsikring

Unngå at noen blir en del av statistikken på ditt tak

Fall fra tak og bygninger er den største årsaken til dødsfall i bygg- og anleggsbransjen. Bevisstgjøring, risikovurdering og et gjennomtenkt prosjekt fra byggeplass til vedlikehold av ferdig tak er stikkord for bedre fallsikring.

Tall fra Arbeidstilsynets viser at antallet dødsfall innen bygg og anlegg har økt de siste 15 årene. I gjennomsnitt dør 12 personer hvert år. En rapport fra oktober 2015 sier at 45 prosent av dødsulykkene i perioden 2011-2014 skyldes fall fra tak, bygning eller bygningskonstruksjon under oppførelse. Kravet til sikkerhet er høyt og bygningseiere og takentreprenører bør ta sitt ansvar ved både nybygg og i forbindelse med vedlikehold av tak.

"Det har heldigvis aldri vært stilt strengere krav til sikkerhet enn nå. Med flere balkonger, solcelle-anlegg og grønne hager på toppen av hjem og næringsbygg ser vi at det er en økning i arbeider på tak. Det gir større behov for å sikre de som skal jobbe i høyden"

Andreas Fritzsønn, Administrerende direktør i BMI Norge

Håndverker jobber på takvinduer, tydelig festet med sele i Latchways-anker i taket.

Skanska viser vei

Skanska Norge tenker sikkerhet i både bygge- og driftsfasen på sitt nye hovedkontor i Sundtkvartalet i Oslo. Et over 33 000 kvadratmeter stort kontorbygg med tak på rundt 6000 kvadratmeter. En ny løsning fra Icopal gjør at sikringen på taket er enkel og gir gode arbeidsforhold, både for de som skal legge taket og for de som får ansvaret for vedlikehold i fremtiden. I et intervju med Byggeindustrien uttaler Ståle Haakull i Skanska, prosjektleder for Sundtkvartelet:

-Å legge til rette for taksikring i driftsfasen er noe mange glemmer. Det faller mellom to stoler, og det ligger sjelden inne i beskrivelsen. Resultatet blir improviserte Petter Smart-løsninger når det må gjøres vedlikeholdsarbeid på taket. Vi har derfor, i nært samarbeid med byggherren og driftsorganisasjonen deres, valgt å satse på en ferdig løsning som kan monteres uten store inngrep i takkonstruksjonen.

På taket i Sundtkvartalet skal Skanska bygge takterasse på deler av taket, og på resten av taket skal det plantes sedum. IcopalTak har levert både taktekkingen og fallsikringssystemet Latchways. Sistnevnte kom som en tilleggsbestilling etter at IcopalTak vant prosjektet, og utgjorde et par prosent av de totale takkostnadene. Latchways er et dynamisk og vaierbasert fallsikringssystem som enkelt monteres på alle typer tak, både nye og gamle.

– Dette er en investering mange ikke tar, sier Haakull – Vi må tenke på dette enda tidligere i neste prosjekt slik at vi kan benytte det i en større del av byggefasen. Fallulykker er regnet som dødsårsak nummer en i Skanskas sikkerhetsrutiner, og vi har slagordet å enten jobbe sikkert eller ikke jobbe i det hele tatt.

Kjernen i det patenterte Latchways-systemet er den dynamiske ankerstolpen som monteres i takkonstruksjonen. Den gjør at brukeren trygt kan bevege seg fritt rundt på taket, uten å måtte koble seg av og på alle overganger. Resultatet er at arbeidet på taket utføres mer effektivt. Sikkerheten er ivaretatt for både den som jobber på taket, og taket selv ved at taktekkingen ikke rives av hvis uhellet er ute.

Sikre menneskene og vedlikeholdet

På store kommersielle bygninger med flate tak kan større skader fort føre til mange millioner kroner i utbedringer. Det kan enkelt unngås med regelmessig sjekk og vedlikehold.


– Latchways er en investering i sikkerhet og i taket. Riktig vedlikehold sikrer tette tak i minst 30 år. Våre taktekkere ser at det skorter veldig på vedlikeholdsarbeidet på norske tak, og manglende vedlikehold på tak skyldes ofte at driftspersonell vegrer seg for å gå på taket på grunn av dårlige sikringsmuligheter, sier Andreas Fritzsønn.


Ønsker du å lese mer om Latchways kan du klikke deg inn her. Ta kontakt med Salgsdirektør i Team Icopal Rune Børli om du vil ta en prat om mulighetene for fallsikring på ditt tak.


*Sitatene fra Ståle Haakull i Skanska Norge er hentet, med godkjenning fra sitateier, fra en artikkel i Byggeindustrien nr. 10 2016


*Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=253796