Miljøvennlig tak på Deichman Bjørvika

Det nye hovedbiblioteket i Oslo er bygd med klima og miljø i fokus. Taket beskytter store verdier innvendig, og bidrar samtidig til renere luft på utsiden.
BMI-Norge-Miljøbilde-Flate-tak-Deichman-Bjorvika-Oslo
Del:

Det nye hovedbiblioteket, Deichman Bjørvika, ligger like bak operaen. Byggingen har pågått siden 2014, og åpnet for publikum sommeren 2020. Biblioteket rommer blant annet kino, auditorium, restaurant og kontorer. 

Ikke minst er Bjørvikas nye signalbygg tuftet på fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.

Om prosjektet

Prosjekt: Deichman Bjøvika

Hvor: Oslo

Type: Biblotek

Status: Ferdigstilt

Takentreprenør: IcopalTak

Produkt: BMI Icopal Noxite

2600 m² med NOx-rensende tak

2600 m² med NOx-rensende tak

På toppen av det fem etasjer høye bygget er taket av den miljøbevisste sorten. Valget falt på BMI Icopal Noxite. Taket er sterkt og langvarig – og renser luften gjennom hele takets levetid.

– Noxite er behandlet med teknologi som renser luften ved hjelp av sol, vind og regn. Det skjer ved at miljøskadelige NOx-partikler blir omgjort til ufarlig nitrat. Når UV-stråler fra solen treffer taket, blir over 85 prosent av de skadelige partiklene nøytralisert. Deretter vaskes de bort av regnet. Slik kan Noxite-taket bidra til å redusere sur nedbør, forklarer Frode Myrmel, produktsjef hos BMI.

Deichman Bjørvika er løftet frem som et forbildeprosjekt av FutureBuilt – et program og en innovasjonsarena for byggeprosjekter i Oslo-regionen. Målet er å vise at klimanøytrale byområder er mulig å utvikle. Deichman Bjørvika er prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

BMI-Norge-Miljøbilde-Flate-tak-Deichman-Bjorvika-Oslo

Hver kvadratmeter teller

NOx-partikler kommer i hovedsak fra forbrenning av drivstoff som olje, diesel og gass. Ettersom forurensingen i Oslo fortsatt er høy, utgjør kvadratmeterne med Noxite en imponerende forskjell.

– Om én bil kjører 2000 kilometer i Oslo by i løpet av et år, blir dette klimagassutslippet nøytralisert ved hjelp av 50 kvadratmeter med Noxite. Taket på Deichman er 2600 kvadratmeter, og gjør altså opp for over 100 000 kilometers kjøring av eldre dieselbiler på ett år. Det er nokså flott å tenke på, forklarer Myrmel.

– Det er positivt at Oslo kommune gjorde miljøvalg i slik utstrakt grad. Ettersom det fortsatt er for få miljøvennlige tak på næringsbygg og offentlige bygg, er det flott om nye Deichman Bjørvika kan være til inspirasjon for andre prosjekter.

Enkelt å gjøre en innsats for miljøet

Markedsdirektør i BMI, Markus Svenberg, opplever at flere og flere etterspør miljøvennlige løsninger til taket. Han er stolt av å være en del av BMI som i flere år har satset på fremtidsrettede løsninger og nye og innovative måter taket kan brukes på.

– BMI var den første som kunne tilby luftrensende takbelegg i markedet. Effekten er godt dokumentert av tredjeparter. For oss er det viktig å vise at et tak er mer enn bare et tak. Løsninger som Noxite viser at det er enkelt å gjøre en liten innsats for miljø og luftkvalitet i nærområdet. Det har aldri vært enklere, sier han.

Svenberg legger til at merkostnaden ved å velge Noxite er marginalt høyere, men til gjengjeld får man et tak som renser luften i hele takets levetid. 

– Jeg håper å se flere bygg med Noxite i trafikkbelastede områder. En luftrensende effekt krever eksponerte takflater, så i områder med mye snø anbefaler vi andre, miljøvennlige alternativer som for eksempel grønne tak, sier han, og legger til: 

– I fremtiden må vi bygge smartere med bedre løsninger for klima og miljø. Byggingen av Deichman Bjørvika viser at det er fullt mulig i dag.

Del: