Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du nyttig informasjon samt svar på de spørsmålene vi opplever at kundene våre ofte har. Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på, men kanskje finner du svarene du leter etter her?
BMI-Norge-Ingenører-på-byggeplass-med-spørsmål

Under finner du ofte stilte spørsmål om skråtak, AeroDek produkter, andre byggevarer og Generelle spørsmål.

Utforsk

Generelle spørsmål

For å beregne mengde, antall eller type produkter, kan du ta kontakt med aktuell byggevareforhandler. Du kan også bruke BMIs beregningsprogram for noen av våre skråtak-produkter.

Icopal UV-Vindsperre kan benyttes bak spaltepanel med spalter opp til 20mm .

Du kan lagre Butylfugemasse i minst 1 år i ubrutt forpakning ved
+10 til +20 °C.

Icopal Lim er det henvisning til holdbarhet på spannet.

Vi anbefaler å la det være igjen 15-20 cm snø når du måker taket. ved å ha en snøbuffer vil du unngå å skrape i takets overflate, som potensielt kan gjøre skade.

Du kan finne BMI Logoer her!

Ofte stilte spørsmål - Skråtak

Dersom vekstforholdene er til stede, kan det over tid danne seg mose eller “grønske” på taket. For å fjerne belegget børster du først forsiktig med en stiv kost eller børste for å få bort løse dotter. Rens deretter flaten med et middel mot grønske og mose. Se egen bruksanvisning fra leverandør.

For ny takshingel med underlag er minste takvinkel 15°. For ny uten underlag gjelder 19°. For ny shingel på gammel takshingel, er minste takvinkel 19°.

Ja, det kan benyttes plater. Nødvendig tykkelse avhenger av type plate, sperreavstand og snølast.

Spikerspissen bør gå gjennom taktroen. For legging av ny takshingel tilsvarer det normalt 25 mm spiker. For shingel på shingel gjelder normalt 32 mm spiker.

Underlagsbelegg er i utgangspunktet anbefalt. I ikke-værharde strøk og med takvinkel på minst 19°, kan det gå bra uten underlagsbelegg.

På shingel fra Icopal med kraftkleber på oversiden, skal folien ikke fjernes. Unntaket er der det skal limes på undersiden, for eksempel på fotplate, møneplate og kilrenner.

Nei, vi anbefaler å legge Fonda torvtaksunderlag på Super D undertak/underlagsbelegg.

Noe regn går bra så lenge det ikke kommer vann på klebefeltene. Underlaget trenger ikke å være helt tørt.

Litt regn går bra så lenge det ikke kommer vann på klebefeltene, fuktighet vil gå ut over kvaliteten. Underlaget trenger ikke å være helt tørt. Du kan se fullstendig monteringsanvisning under produktet.

Ja, shingeltak er diffusjonstette. Det må derfor alltid være et ventilert luftsjikt på undersiden av taktroen.

Fullstendig oversikt over montering kan du finne på produktsiden.

Ta kontakt med lokalt feiervesen. Deres vedtekter angir takvinklene hvor takstige er påkrevd.

Nei, verken takshingel eller asfalt takbelegg skal smøres. Belegg på rull kan smøres, men erfaringsmessig gir dette begrenset forlengelse av levetiden.
Du kan finne fullstendig oversikt over vedlikehold på produktsiden.

TopSafe asfalt takbelegg kan legges horisontalt på et skrått tak. Men, vi anbefaler å legge det vertikalt på grunn av at det er enklere å unngå bulker.
fullstendig monteringsanvisning finner du på produktsiden.

Alle byggevareprodukter som står eksponert for vær og vind vil forringes fra første dag. Særlig vil UV-stråling fra solen, med høyest effekt i sommerhalvåret, sette aldringen i gang. Slagregn vil kunne komme gjennom via utettheter som spikerhull bak lekten og alle tilslutninger. Avhengig av vær og vind kan dermed fuktskader komme til. Derfor anbefaler vi ikke å la produktene ligge ubeskyttet, da det vil kunne forringe produktets levetid. Jo raskere kledning og taktekking kommer på, jo lengre levetid vil det være på vindsperre/undertak, og jo færre eventuelle problemer vil man få.

Dette varierer med de ulike produktene. Se veiledning for det enkelte produkt, og kontroller også begrensninger for primærtekkingen.

For disse primærtekkingene anbefaler vi vår Icopal Underlag Premium.

For å unngå blafring anbefaler vi å montere spennfjærer mellom lekt og undertaksduken.

Fullstendig monteringsanvisning kan du finne på produktsiden.

Vi anbefaler at alle skjøter skal klemmes med lekter som sitter fast via skruer eller spiker. I tillegg kan det være aktuelt med tape som forsegling.

Fullstendig monteringsanvisning kan du finne på produktsiden.

Alle byggevareprodukter som står eksponert for vær og vind vil begynne å aldres fra første dag. Særlig vil UV-stråling fra solen, med høyest effekt i sommerhalvåret, sette aldringen i gang. Slagregn vil kunne komme gjennom via utettheter som spikerhull bak lekten og alle tilslutninger. Avhengig av vær og vind kan dermed fuktskader komme til. Derfor anbefaler vi ikke å la produktene ligge ubeskyttet, da det vil kunne forringe produktets levetid. Jo raskere kledning og taktekking kommer på, jo lengre levetid vil det være på vindsperre/undertak, og jo færre eventuelle problemer vil man få.

Avhengig av type vil du kanskje havne på at tegl er mellom 20 og 40 prosent dyrere. For nøyaktig pris kan du ta kontakt med en av våre forhandlere eller be om pris på ferdig lagt tak fra en av takleggerne vi samarbeider med.

Monteringsanvisning for taksikkerhet er inkludert i monteringsanvisningen for tegl- og betong. Alle monteringsanvisninger kan du laste ned her.

Det enkleste er å ta med en takstein til en av våre takleggere eller forhandlere. Fortell når taket ble lagt, så får du hjelp til å finne frem til en passende erstatning. Du kan også se vår oversikt over betong - og tegltakstein for å se om du finner taksteinen der. Tenk også på at noen takstein har skiftet navn og produsent i løpet av årene, slik at navnet kan ha endret seg.

Dette avhenger av konstruksjonen av taket og bygningen, samt hvilken vekt taket er dimensjonert for. Vi anbefaler at du ber om en gratis befaring som kan vurdere takets konstruksjon og bæreevne. Våre takpartnere kan bistå med nødvendig beregninger.

All rengjøring av tak skal gjøres forsiktig. Gamle takstein kan ha sprukket, og kan gå helt i stykker hvis du bruker høytrykksspyler på dem. Begynn med å børste forsiktig med en kost. Spyl deretter med vanlig vannslange. Hvis smusset fremdeles sitter igjen, kan du benytte et middel for fjerning av mose. Dette får du kjøpt hos de fleste byggevareforhandlere. Du kan også kontakte en taktekker som kan hjelpe deg.

Det er viktig å være oppmerksom på at det svært sjelden er taksteinen som er årsak til taklekkasje, men derimot lekkasje rundt gjennomføringer i taket eller skader på undertaket. Såkalt takfornying eller maling av takstein har ingen funksjon for tetting av tak. Dette er ren sminking av taket, som ikke øker levetiden på taket som helhet.

Istapper kan tyde på varmetap fra taket og dårlig isolasjon. Hvis yttertaket blir varmt, smelter snøen og renner nedover mot takfot, som er kald. Der fryser vannet til is, og det kan dermed dannes istapper og issvuller som demmer opp vannet på taket og hindrer det i å renne av. Vær obs på fuktskader i konstruksjonen.

Betongtakstein har en forventet levetid på ca. 50 år, mens tegltakstein har en forventet levetid på minst 75 år. Man må imidlertid være oppmerksom på at andre deler av taket kan ha kortere levetid - som undertak, gjennomføringer i taket og så videre.

For befaring i forkant av taklegging eller takreparasjoner, kan du fylle inn dette skjemaet og bli kontaktet av oss.

Vi anbefaler å følge legge-/monteringsveiledningene, så fremt ikke lokale forhold gjør at andre løsninger er nødvendig. Basert på erfaring er våre monteringsveiledninger utviklet for å oppnå best mulig resultat. Ved eventuelle garantisaker, blir monteringsveiledningen lagt til grunn. Du kan finne våre monteringsanvisninger her.

Ofte stilte spørsmål - AeroDek produkter

Den minste takvinkelen vi anbefaler å legge våre takpanner er 8°. Du kan finne mer informasjon om AeroDek takpanner her.

Vi anbefaler alltid at det påføres en korrosjonsbeskyttende maling for ekstra beskyttelse av snittflaten, også under beslag. Dette er særlig viktig på hus og bygg som ligger langs kysten. For rustbeskyttelse kan AeroDek reparasjonssett benyttes.

På tak med fremspring blir lekteavstanden vanligvis mindre enn 357 mm på nederste rad. Skjær bort bakre oppkant på nederste platerad. Avkortningen kan eventuelt tas over to rader. Fest en lekt, 12 x 95 mm der omlegget kommer. Skyv platene på plass med en BMI mønelist mellom slik at vann og snø ikke kommer inn under platen. Du kan finne monteringsanvisning på produktsiden.

Der hvor én takvinkel går over i en annen, skal du fortsette å lekte med samme avstand og legge takpannene som vanlig.

Merk at fargene tilhørende Tradition Plus har grunnfargen angitt. Overflatebestrøingen varierer i farge.

På generell basis må maskinen kunne benytte plastbåndet 65 mm lange spiker, hodediameter 6,8 mm. Da vi ikke har oppdatert oversikt over verktøyene, anbefaler vi å se på den enkelte leverandørs nettsted.

Under AeroDek takpanner er det ikke nødvendig med impregnerte lekter. Om du ønsker kan du impregnerte sløyfer og ta i bruk ubehandlede bærelekter.

Ja, de kan males om du selv ønsker å endre farge på produktet.

Det går fint med +/- 1 mm variasjon, men jo mer nøyaktig lekteavstand, jo bedre resultat.

Vi anbefaler å bruke en håndsirkelsag med blad for metall, og med en skjærehastighet på maks 50 m/s (4200 rpm for 230 mm blad). Bruker du skinne til sagen vil det være større sjanse for et bedre resultat. Alternativt kan det benyttes saks/nibbler eller andre klippeverktøy.

NB! Vinkelsliper må ikke benyttes til kutting av AeroDek takpanner.

Leverandøren av det gjeldende vinduet har spesifikk informasjon for hvordan dette skal gjøres.

Fremgangsmåte finnes i produktets detaljerte monteringsveiledning som følger med produktet.

Monterings anvisningen kan du finne her!

NB! Små forandringer kan forekomme i monteringen til hvert spesifikt produkt, finn det spesifikke produktet og følg monteringsanvisningen som medfølger.

Du finner alt av AeroDeks tilbehørsprodukter lengre nede på produktsiden. Detaljene finnes under hvert av produktene. AeroDek Tradition Plus, AeroDek Unique Plus, AeroDek Quadro Plus, AeroDek Robust Plus og AeroDek Tradition.

Med riktig sikring kan man bevege seg på taket. For å ikke skade taket skal du bruke fottøy med stive gummisåler. Trå i pannens bølgedaler og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten på undersiden.

Her anbefaler vi å følge monteringsanvisningen til stigetrinnene som du kan finne på produktsiden. Vi har tilhørende stigetrinn til AeroDek ståltakpanner i vårt sortiment: Stigetrinn TR QA-25 og Stigetrinn TR TF-37.

NB! Pass på riktig innfesting!

Avstanden avhenger av både overflaten på tekkingen, takvinkel, snølast og lengde på taket. Se detaljer i grafen som finnes i monteringsveiledningen på produktsiden.

• AeroDek Tradition Plus: 369 mm.
• AeroDek Unique Plus: 373 mm.
• AeroDek Robust Plus: 320 mm.
• AeroDek Quadro Plus: 398 mm.

Vi har beslag som matcher de ulike fargene og overflatene. Se produktoversikten for AeroDek, alt ettersom hvilket produkt det gjelder.

For å fjerne mose på et AeroDek-tak, anbefaler vi å bruke et middel mot mose og grønske. Følg bruksanvisningen fra leverandør. Alternativt kan du bruke klor bland 1 del Klorin med 3-4 deler vann. Når mosen har blitt nedbrutt (brun) kan det spyles av med vannslange eller forsiktig kostes bort. Mer vedlikehold av tak kan du finne under vedlikehold på produktsiden.

Ofte stilte spørsmål - Andre byggevarer

Takrennen kan nesten ligge horisontalt, unngå motfall. VI anbefaler fall: 2- 5 mm per meter. Et fall på 4 mm per meter hindrer at vann blir stående i takrennen og minimerer sjansen for at løv og rusk blir liggende igjen. Du kan finne komplett monteringsanvisning inne på produktet.

  • Sort: RAL 9905, NCS S 9000N (glans 40).

  • Hvit: RAL 9002, NCS S 1002-G50Y.

  • Silver: RAL 9006.

  • Mørk Silver: RAL 7037, NCS S 5000N.

Grunnplater kan ligge horisontalt/rett under jordsjiktet. Det er viktig med terrengfall ut fra grunnmur.

Det er mulig å montere de innvendig, men bruken må vurderes med tanke på veggens oppbygning for å unngå skader. Grunnplater erstatter ikke dårlig eller manglende drenering.

Oppbretten på membranen klemmes mot veggen med en fuktbestandig list eller skinne. Mellom membranen og veggen benyttes butylfugemasse.

Det skal alltid være glide- eller beskyttelsessjikt mot betong, og isolasjon kan fungere som beskyttelsessjikt. Se også tekniske godkjenninger.

Vi leverer mansjetter som gjør det enklere å tette slike detaljer.

Det kan bygges uten radonbrønn dersom det kan luftes på andre måter, for eksempel ved hjelp av krypkjeller, parkeringskjeller eller stripefundamenter. Se veiledning til byggteknisk forskrift.