Ventex mansjetter

Mansjetter av høy kvalitet er en svært viktig detalj for å sikre tette og energieffektive bygg.
Ventex rørmansjett tak

Ventex-systemet består av mansjetter med gode hefteegenskaper for tetting av gjennomføringer på vegg, tak og rundt pipe.

  • Ventex Rørmansjett vegg: Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføring på vindsperre- eller dampsperresjiktet. Produktet er en fleksibel gummimansjett med en krave av polyetylen-folie med akryllim. Når mansjetten brukes utvendig, må den tildekkes med en gang den er klebet på vindsperren.

  • Ventex Rørmansjett tak: Ventex Rørmansjett for tak brukes for tetting av rørgjennomføringer i undertak. Produktet er en fleksibel gummimansjett med krave av aluminium belagt med selvklebende butyl.

  • Ventex Pipemansjett: Pipemansjetten brukes sammen med Ventex Multiwrap for å sikre god luft- og regntetting rundt gjennomføringer som pipe og takhatt. 


Oversikt over Icopal Ventex produkter

Filter

Ingen resultater