Stigetrinn

Montering av stige sikrer at feieren og andre kan ferdes trygt på taket.

Stigetrinn sammen med universal innfestningspakke skal brukes som typegodkjent adkomstvei til pipe eller lignende. Dersom det er flere piper på et tak bør det monteres en gangbane mellom pipene. Vi leverer flere ulike typer stigetrinn som passer til taket.

Viktigste egenskaper

  • Typegodkjent

  • Harmonerer med takets utseende

  • Korrosjonsfritt

  • BMI leverer flere typer stigetrinn til alle typer tak

Filter

Ingen resultater