Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Spørsmål og svar – skrå tak

Her finner du svar på spørsmål angående våre skråtaksprodukter, utenom AeroDek stål takpanner. 
 • Hvordan fjerner jeg mose på taket mitt som har takshingel?
  Dersom vekstforholdene er til stede, kan det over tid danne seg mose eller “grønske” på taket. For å fjerne belegget børster du først forsiktig med en stiv kost eller børste for å få bort løse dotter. Rens deretter flaten med et middel mot grønske og mose. Se egen bruksanvisning fra leverandør.
 • Hva er minste godkjente takvinkel på taket for å kunne bruke takshingel?
  For ny takshingel med underlag er minste takvinkel 15°. For ny uten underlag gjelder 19°. For ny shingel på gammel takshingel, er minste takvinkel 19°.
 • Kan det benyttes plater til taktro for takshingel, og med hvilken tykkelse?
  Ja, det kan benyttes plater. Nødvendig tykkelse avhenger av type plate, sperreavstand og snølast.
 • Hva skal spikerlengden være for legging av takshingel?
  Spikerspissen bør gå gjennom taktroen. For legging av ny takshingel tilsvarer det normalt 25 mm spiker. For shingel på shingel gjelder normalt 32 mm spiker.
 • Må det benyttes underlagsbelegg/undertak under takshingel?
  Underlagsbelegg er i utgangspunktet anbefalt. I ikke-værharde strøk og med takvinkel på minst 19°, kan det gå bra uten underlagsbelegg.
 • Skal folien rives av takshingelen fra BMI Norge?
  På shingel fra BMI (tidligere Icopal) med kraftkleber på oversiden, skal folien ikke fjernes. Unntaket er der det skal limes på undersiden, for eksempel på fotplate, møneplate og kilrenner.
 • Kan det legges knotteplast og torvtak på shingel?
  Nei, vi anbefaler å legge Fonda torvtaksunderlag på Super D undertak/underlagsbelegg.
 • Kan takshingel legges når det regner?
  Noe regn går bra så lenge det ikke kommer vann på klebefeltene. Underlaget trenger ikke å være helt tørt.
 • Må shingeltak ventileres?
  Ja, shingeltak er diffusjonstette. Det må derfor alltid være et ventilert luftsjikt på undersiden av taktroen.
 • Er takstige påbudt ved legging av shingel og asfalt takbelegg?
  Ta kontakt med lokalt feiervesen. Deres vedtekter angir takvinklene hvor takstige er påkrevd.
 • Skal takshingel eller asfalt takbelegg smøres?
  Nei, verken takshingel eller asfalt takbelegg skal smøres. Belegg på rull kan smøres, men erfaringsmessig gir dette begrenset forlengelse av levetiden.
 • Kan TopSafe takbelegg legges horisontalt?
  TopSafe asfalt takbelegg kan legges horisontalt på et skrått tak. Men, det er enklere å unngå bulker ved å legge det vertikalt.
 • Hvor lenge kan et undertak/underlagsbelegg ligge ubeskyttet?

  Alle byggevareprodukter som står eksponert for vær og vind vil forringes fra første dag. Særlig vil UV-stråling fra solen, med høyest effekt i sommerhalvåret, sette aldringen i gang. Slagregn vil kunne komme gjennom via utettheter som spikerhull bak lekten og alle tilslutninger. Avhengig av vær og vind kan dermed fuktskader komme til. Derfor anbefaler vi ikke å la produktene ligge ubeskyttet, da det vil kunne forringe produktets levetid. Jo raskere kledning og taktekking kommer på, jo lengre levetid vil det være på vindsperre/undertak, og jo færre eventuelle problemer vil man få.

   

  Produkt

  Maks tid utildekket

  Brettex

  Så kort som mulig

  Ventex Supra

  Så kort som mulig

  Diffex

  Så kort som mulig

  Primo Underlag

  Så kort som mulig

  Primex

  Så kort som mulig

     

  Super D

  2 år.

  Ultra D

  3 mnd.

  D pluss

  2 mnd.

  D Glass

  2 mnd.

  Fel'x Multi

  Så kort som mulig

  Monarfol Super

  Så kort som mulig

 • Hva er minste takvinkel på underlag?
  Dette varierer med de ulike produktene. Se veiledning for det enkelte produkt, og kontroller også begrensninger for primærtekkingen.
 • Hvilket underlagsbelegg egner seg for tretekking, skifertekking og båndtekking?
  For disse primærtekkingene anbefaler vi vår Super D.
 • Hvordan unngår jeg blafrelyd fra underlagsbelegget?
  For å unngå blafring kan det monteres spennfjærer mellom lekt og undertaksduken.
 • Kan Ventex Supra legges på taktro?
  Ja, benytt Ventex Supra for horisontal montering. Husk at også taktroen må være diffusjonsåpen dersom fukt skal ha mulighet til å tørke ut.
 • Kan Ventex Supra brukes som vindsperre?
  Ja, som ren vindsperre kan Ventex Supra benyttes selv om takvinkelen er mindre enn 10°.
 • Hvordan skjøtes vindsperrer?
  Alle skjøter bør klemmes med lekter. I tillegg kan det være aktuelt med tape som forsegling.
 • Hvor lenge kan vindsperren stå ubeskyttet?
  Alle byggevareprodukter som står eksponert for vær og vind vil begynne å aldres fra første dag. Særlig vil UV-stråling fra solen, med høyest effekt i sommerhalvåret, sette aldringen i gang. Slagregn vil kunne komme gjennom via utettheter som spikerhull bak lekten og alle tilslutninger. Avhengig av vær og vind kan dermed fuktskader komme til. Derfor anbefaler vi ikke å la produktene ligge ubeskyttet, da det vil kunne forringe produktets levetid. Jo raskere kledning og taktekking kommer på, jo lengre levetid vil det være på vindsperre/undertak, og jo færre eventuelle problemer vil man få.
 • Hva er prisforskjellen mellom betongtakstein og tegltakstein?
  Avhengig av type vil du kanskje havne på at tegl er mellom 20 og 40 prosent dyrere. For nøyaktig pris kan du ta kontakt med en av våre forhandlere eller be om pris på ferdig lagt tak fra en av takleggerne vi samarbeider med.
 • Hvor finner jeg monteringsanvisning for taksikkerhetsutstyr til betong- og tegltak?
  Monteringsanvisning for taksikkerhet er inkludert i monteringsanvisningen for tegl- og betong. Denne kan du laste ned her.
 • Jeg har gamle takstein med en nesten uleselig skrift på undersiden. Hvordan finner jeg ny stein som kan erstatte ødelagt stein?
  Det enkleste er å ta med en takstein til en av våre takleggere eller forhandlere. Fortell når taket ble lagt, så får du hjelp til å finne frem til en passende erstatning. Du kan også se vår oversikt over betong - og tegltakstein for å se om du finner taksteinen der. Tenk også på at noen takstein har skiftet navn og produsent i løpet av årene, slik at navnet kan ha endret seg.
 • Kan jeg bytte et plate- eller shingeltak med betong- eller tegltakstein?
  Dette avhenger av konstruksjonen av taket og bygningen, samt hvilken vekt taket er dimensjonert for. Vi anbefaler at du ber om en gratis befaring som kan vurdere takets konstruksjon og bæreevne. Våre takpartnere kan bistå med nødvendig beregninger.
 • Hvordan rengjør jeg betong- eller tegltaket mitt?
  All rengjøring av tak skal gjøres forsiktig. Gamle takstein kan ha sprukket, og kan gå helt i stykker hvis du bruker høytrykksspyler på dem. Begynn med å børste forsiktig med en kost. Spyl deretter med vanlig vannslange. Hvis smusset fremdeles sitter igjen, kan du benytte et middel for fjerning av mose. Dette får du kjøpt hos de fleste byggevareforhandlere. Du kan også kontakte en taktekker som kan hjelpe deg.
 • Kan maling av tak fungere som tetting?
  Det er viktig å være oppmerksom på at det svært sjelden er taksteinen som er årsak til taklekkasje, men derimot lekkasje rundt gjennomføringer i taket eller skader på undertaket. Såkalt takfornying eller maling av takstein har ingen funksjon for tetting av tak. Dette er ren sminking av taket, som ikke øker levetiden på taket som helhet.
 • Hvorfor dannes det istapper på taket?
  Istapper kan tyde på varmetap fra taket og dårlig isolasjon. Hvis yttertaket blir varmt, smelter snøen og renner nedover mot takfot, som er kald. Der fryser vannet til is, og det kan dermed dannes istapper og issvuller som demmer opp vannet på taket og hindrer det i å renne av. Vær obs på fuktskader i konstruksjonen.
 • Hva er levetiden på takstein?
  Betongtakstein har en forventet levetid på ca. 50 år, mens tegltakstein har en forventet levetid på minst 75 år. Man må imidlertid være oppmerksom på at andre deler av taket kan ha kortere levetid - som undertak, gjennomføringer i taket og så videre.
 • Gjør BMI Norge befaringer for renovering av tak eller legging av nye tak?
  For befaring i forkant av taklegging eller takreparasjoner, kan du fylle inn dette skjemaet og bli kontaktet av oss.
 • Må jeg følge legge-/monteringsveiledningen?
  Vi anbefaler å følge legge-/monteringsveiledningene, så fremt ikke lokale forhold gjør at andre løsninger er nødvendig. Basert på erfaring er våre monteringsveiledninger utviklet for å oppnå best mulig resultat. Ved eventuelle garantisaker, blir monteringsveiledningen lagt til grunn.

Kontakt oss

Telefon: +47 67 97 90 00

Epost: kundeservice.no@bmigroup.com

 
Finn ut mer
Bilde fra resepsjonen på BMI`s hovedkontor