Din nettleser er utdatert. Vennligst oppdater din nettleser.

Våre Garantiordninger

Her har vi samlet all informasjon rundt våre garantier.

Garantier - skråtaksprodukter

Betong- og tegltakstein

BMI Norge har 30 års garanti på frostbestandighet, styrke og tetthet på betongtakstein i h.h.t. NS-EN 490-91 og teknisk tegltakstein i h.h.t. NS-EN 1304 og 1024. Vi ønsker å bemerke følgende:

 

 • Takstein av både betong og tegl kan i noen grad få kalkutfelling.
 • Videre kan det oppstå såkalte håndteringsmerker på betongen, dvs. sementstøv fra overforliggende steinsoverflate.
 • Tegl kan under produksjon og transport få små avskrapninger i glasuren som må aksepteres. Tegl kan også krakelere, dvs. små sprekker i glasuren oppstår pga. forskjellig varmekoeffisient på tegl og glasur.
 • Kalkutslag, håndteringsmerker eller krakelering har ingen betydning for steinens holdbarhet, og er dermed ikke gjenstand for reklamasjoner.
 • Tegltakstein er et naturprodukt som består av ulike typer leire som blir brent under svært høye temperaturer. Farge og form kan variere noe fra takstein til takstein og fra brenning til brenning.

BMI Norge driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer. Vi gjør oppmerksom på at fotografier av produkter aldri vil gi en 100% riktig fargegjengivelse. Vi oppfordrer derfor til å se taksteinene hos en av våre forhandlere før man tar endelig beslutning på valg av farger og overflate.

 

 

AeroDek Ståltakpanner

 

Under normale forhold holder et AeroDek-tak i minst 50 år. Som en ekstra sikkerhet gir BMI Norge opptil 40 års produktgaranti. Merk at:

 

 • Garantien dekker ikke skader på AeroDek plater og tilbehør som ikke kan henføres til AeroDek platene/tilbehørs kvalitet, for eksempel feilmontering, feil i underliggende takkonstruksjon, mekanisk skade, “feiltråkking” på taket, manglende vedlikehold og renhold, ettermontering av antenner, skilt og lignende.

Se garantibevis for AeroDek i kolonnen til høyre.

 

Icopal takshingel

 

Takshingel er et solid takbelegg med lange tradisjoner i Norge. Våre takshingel-produkter har en levetid på over 30 år. Vår produktgaranti gjelder i 20 år.

 

Se garantibevis for Icopal takshingel i kolonnen til høyre.  

 

Systemgaranti

 

Vi gir intill 40 års systemgaranti på våre beste systemer bestående av undertak, takpanner, underlagsbelegg og vindsperrer. Dette gjelder:

 

 • Når ett av disse tre underlagsbeleggene/undertakene kombineres med våre AeroDek metall takpanner gir vi intill 40 års systemgaranti: Super D, Ultra D og opptil 30 års systemgaranti med enkelte AeroDek produkter, samt tegl og betong ved bruk av: Supert D, Ultra D eller Ventex Supra. 

 • Bruk en av våre vindsperrer, Windbreak eller UV Vindsperre, sammen med våre tilbehørsprodukter (Universaltape FT, Butyl Tape, UV Tape, PE Butylbånd, rørmansjett med akryllim og butylkrave) gir vi deg 30 års systemgaranti.

Garanti på flate tak

Icopal Pluss Garanti

BMI Norge gir tetthetsgaranti på flate tak når riktig produktsystem er valgt og utførelsen er gjort av sertifiserte fagfolk i Team Icopal.

 

 • Monarplan FM 1,6 mm PVC-tekking – 8 års garanti
 • Icopal Mono PC ett-lags asfalt takbelegg – 15 års garanti
 • Icopal 2-lag to-lags asfalt takbelegg (Base og Top) – 20 år

Hvorfor er det viktig med garanti på det flate taket?

 

Les mer om Icopal Pluss Garanti i kolonnen til høyre.

Garantibevis

Her finner du garantibevis for AeroDek og takshingel

AeroDek garantibevis

Icopal takshingel garantibevis

 

Icopal Pluss Garanti

Les mer om vår flate tak-garanti

20 års garanti for tette tak

Hvorfor er det viktig med garanti på det flate taket?