Takpapp og takshingel - hva er forskjellen?

Selv om «takpapp» ikke lenger lages av papp, er begrepet stadig i bruk. Her forklarer vi hvorfor asfalt takbelegg fortsatt omtales som takpapp, og hva som skiller takshingel fra asfalt takbelegg.
Alle Shingel
Hytte på fjellet med Valdres takshingel på taket

Takets primære oppgave er å holde bygget tett og fritt for vannlekkasjer. I dag lages det en rekke robuste produkter som tjener dette formålet, som for eksempel shingel og asfalt takbelegg. Det som i dag omtales som takpapp – eller også asfaltpapp, inneholder nemlig ikke lenger papp. Historien og dagligtalen lar navnet bestå, selv om produktutvikling og innovasjon har endret innholdet.

Utforsk

Takbeleggets opprinnelse: takpapp av papir

Den første fabrikken til norske Icopal, som nå heter BMI Norge, lagde sine første takpapp-produkter på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Disse tidlige produktene av bokpapp (massivpapp) og ullpappstammer (ull og cellulosefibre) ble lagd av papiravfall som ble hugget ut i firkantede skiveformer. Deretter ble de tørket i ovn og dyppet i tjære, for så å bli bestrødd med sand. Nå var takpappen klar til å bli lagt på taket, omtrent som man i dag legger skifer.

Navnet takpapp, eller asfaltpapp, stammer altså fra produktenes opprinnelse, hvor papir var hovedbestanddelen.

Dagens takpapp: asfalt takbelegg av spesialasfalt

I 1918 startet produksjonen av Icopal takbelegg, som var det første asfalt takbelegget på det norske markedet. Icopal introduserte nå et sterkere og vedlikeholdsfritt takbelegg, hvor tjæren ble erstattet av bitumen, tilsatt steinmel. Stein og bitumen er de to bestanddelene i asfalt, og dermed bakgrunnen for navnet asfalt takbelegg.

I 2022 er det mange tiår siden det ble produsert takbelegg av papir og papp. Over lang tid har takpapp likevel blitt en del av dagligspråket, som en alminnelig betegnelse på takbelegg. Både bransjen og markedet refererer derfor fortsatt til takpapp, selv om produktenes innhold har endret seg.

Takbelegg-produktene som i dag legges på takene, er basert på stammer av polyester, eller kombinasjoner av polyester, glassfiber og aluminium. Betegnelsen asfalt takbelegg viser til at takbelegget i tillegg er bygd opp med spesialasfalt på begge sider, som gjør at produktet er fleksibelt og kan tåle store påkjenninger.

Den offisielle betegnelsen på takpapp per i dag, er altså asfalt takbelegg. Denne typen produkt er et godt og holdbart alternativ, som:

  • Kan legges på både skrå og flate tak, avhengig av type produkt

  • Kan legges på undertak av kryssfinér eller trebord

  • Leveres som rull

For øvrig anbefaler ikke BMI Norge å male asfalt takbelegg.

Under følger en oversikt over våre asfalt takbelegg-produkter:

Icopal Topsafe – ettlags asfalt takbelegg

Icopal Mono og Vulcanite – ettlags asfalt takbelegg

Icopal Top og Icopal Base – tolags asfalt takbelegg

Takshingel - formskåret asfalt takbelegg

Shingel er asfalt takbelegg som er formskåret, med en overflate av knust skiferstein. Opprinnelsen til formskjæringen var å etterligne takspon, som på engelsk heter wood shingle. Denne gamle tekkemetoden med små, smale treplater har vært i bruk i mange hundre år, og er bakgrunnen for det norske uttrykket shingel.

Icopals shingelproduksjon startet i 1954, og har, som takpapp, stadig blitt videreutviklet og forbedret. I dag består den av en stamme av glassfilt, som er impregnert og belagt med SBS spesialasfalt. På våre shingelprodukter stammer skiferen fra Rogne i Valdres.

Viktige kjennetegn ved takshingel:

  • Solid og trygt takbelegg som beskytter taket mot vær og vind

  • Kan legges på skrå tak over 15 graders fallvinkel

  • Kan legges rett på tretak eller rett på gammelt undertak av shingel eller takbelegg

  • Passer godt til rehabiliteringsprosjekter

  • Enkelt å legge

  • Skal ikke males, da maling på takshingel kan føre til lekkasjer.

Her kan du lese om og se bilder av BMI Norges fem ulike takshingel-produkter